Товарна структура зовнішньої торгівлі області

                                                                                             у січніберезні 2023 року

 

Код і назва товарів 

згідно з УКТ ЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до

січня–березня 2022р.

у % до

загального обсягу

тис.дол.

США

у % до

січня–березня 2022р.

у % до

загального обсягу

Усього

153465,0

56,6

100,0

124413,7

56,5

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

7697,0

321,3

5,0

459,9

81,9

0,4

01 живi тварини

200,9

176,0

0,2

03 риба і ракоподібні

27,2

96,1

0,0

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

7697,0

341,2

5,0

231,8

55,3

0,2

II. Продукти рослинного походження

36020,0

310,6

23,5

765,5

175,2

0,6

06 живі дерева та інші рослини

44,3

142,2

0,0

22,8

0,0

07 овочi

624,7

129,4

0,4

1,7

77,7

0,0

08 їстівнi плоди та горiхи

1418,5

117,2

0,9

104,5

33,2

0,1

09 кава, чай

5,6

83,7

0,0

10 зерновi культури

23353,0

287,9

15,2

9,6

281,5

0,0

11 продукцiя борошномельно–круп'яної промисловості

2471,8

6129,5

1,6

176,4

162,9

0,1

12 насiння і плоди олійних рослин

7968,4

463,2

5,2

403,2

40315,9

0,3

13 шелак природній

41,7

0,0

14 рослинні матеріали для виготовлення

139,2

0,1

ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження

2410,4

1723,0

1,6

84,9

89,7

0,1

15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

2410,4

1723,0

1,6

84,9

89,7

0,1

IV. Готові харчові продукти

6931,8

387,2

4,5

3420,8

206,8

2,7

16 продукти з м'яса, риби

182,7

1032,9

0,1

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

65,2

6756,6

0,0

325,7

1419,3

0,3

18 какао та продукти з нього

5,9

0,0

170,1

614,6

0,1

19 готові продукти із зерна

538,5

110,1

0,4

840,8

184,0

0,7

20 продукти переробки овочів

1581,0

161,8

1,0

548,6

208,1

0,4

21 різнi харчовi продукти

153,1

106,0

0,1

298,5

85,2

0,2

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

444,2

0,3

119,7

212,3

0,1

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

4143,8

2317,0

2,7

934,8

203,7

0,8

V. Мiнеральнi продукти

9950,3

54,1

6,5

21649,7

18,2

17,4

25 сіль, сірка,  землі та каміння

9950,3

101,9

6,5

3061,2

4068,3

2,5

26 руди, шлаки і зола

172,6

0,1

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

18415,8

15,5

14,8

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

1932,0

3,4

1,3

10060,5

40,7

8,1

28 продукти неорганiчної хiмiї

1137,5

7,2

0,7

1028,8

129,1

0,8

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

3,4

0,0

0,0

2422,2

12,8

1,9

30 фармацевтична продукція

875,3

173,2

0,7

31 добрива

1658,8

1565,0

1,3

32 екстракти дубильнi

49,7

15,2

0,0

735,8

60,8

0,6

33 ефiрнi олії

3,0

220,3

0,0

247,4

908,4

0,2

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

729,7

135,7

0,5

1018,3

202,8

0,8

35 бiлковi речовини

4,4

159,8

0,0

638,8

110,7

0,5

36 порох і вибуховi речовини

12,6

23,5

0,0

38 різноманітна хімічна продукція

4,3

2,8

0,0

1422,5

70,9

1,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

1439,9

1,7

0,9

14222,5

93,1

11,4

39 пластмаси, полімерні матеріали

1387,1

1,6

0,9

12716,2

91,3

10,2

40 каучук, гума

52,8

53,4

0,0

1506,3

112,8

1,2

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

400,9

60,1

0,3

14,2

23,3

0,0

41 шкури

236,6

47,2

0,2

42 вироби із шкіри

1,1

9,2

0,0

12,3

73,5

0,0

43 натуральне та штучне хутро

163,2

105,8

0,1

1,9

12,8

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

26102,3

77,3

17,0

1528,8

39,1

1,2

44 деревина і вироби з деревини

26066,8

77,2

17,0

1521,4

39,1

1,2

45 корок та вироби з нього

7,2

37,7

0,0

46 вироби із соломи

35,6

113,6

0,0

0,2

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

1243,2

62,6

0,8

2227,7

83,8

1,8

47 маса з деревини

411,3

540,6

0,3

48 папiр та картон

1202,5

61,4

0,8

1806,6

70,9

1,5

49 друкована продукція

40,8

156,5

0,0

9,8

30,9

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

2987,4

74,5

1,9

8304,5

136,6

6,7

51 вовна

57,1

428,7

0,0

52 бавовна

190,8

65,8

0,2

53 інші текстильні волокна

6,5

87,7

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

0,6

38,3

0,0

156,2

279,0

0,1

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

1699,3

157,8

1,4

56 вата

1,5

23,9

0,0

3283,9

171,3

2,6

57 килими

149,1

148,3

0,1

167,7

348,5

0,1

58 спецiальнi тканини

3,5

56,6

0,0

167,4

121,2

0,1

59 текстильнi матерiали

63,3

640,1

0,0

1354,5

81,1

1,1

60 трикотажні полотна

0,5

136,1

0,0

73,2

109,1

0,1

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

8,1

676,3

0,0

9,9

46,1

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

553,0

27,1

0,4

1,1

3,1

0,0

63 іншi готовi текстильні вироби

2207,7

120,5

1,4

1136,9

153,7

0,9

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

39,4

4,4

0,0

298,7

125,8

0,2

64 взуття

33,9

3,8

0,0

277,3

117,8

0,2

65 головнi убори

1,0

16,7

0,0

0,0

78,7

0,0

66 парасольки

2,3

1022,3

0,0

0,6

29,6

0,0

67 обробленi пір'я та пух

2,2

8551,0

0,0

20,8

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

880,8

79,5

0,6

1648,4

129,5

1,3

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

688,8

76,5

0,4

230,1

123,9

0,2

69 керамiчнi вироби

115,0

62,9

0,1

142,0

281,4

0,1

70 скло та вироби із скла

77,0

300,6

0,1

1276,3

123,1

1,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

9947,5

113,9

6,5

25609,7

235,8

20,6

72 чорнi метали

5536,8

6544,6

3,6

12710,5

243,1

10,2

73 вироби з чорних металiв

1828,6

75,1

1,2

2081,4

99,6

1,7

74 мiдь i вироби з неї

2184,3

37,8

1,4

9748,9

421,7

7,8

76 алюмiнiй i вироби з нього

2,1

2,6

0,0

131,6

31,6

0,1

81 іншi недорогоціннi метали

15,1

178,6

0,0

82 інструменти, ножовi вироби

186,6

125,2

0,1

265,6

88,6

0,2

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

209,1

103,8

0,1

656,7

189,9

0,5

XVI. Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання

41328,9

109,2

26,9

23859,3

97,7

19,2

84 реактори ядерні, котли та машини

9187,3

185,3

6,0

7617,3

80,7

6,1

85 електричнi машини

32141,6

97,7

20,9

16241,9

108,4

13,1

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

64,5

76,2

0,0

7846,3

109,1

6,3

86 залізничні локомотиви

29,1

17,1

0,0

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

64,5

76,2

0,0

7812,4

111,4

6,3

88 літальні апарати

4,8

37,3

0,00

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

730,6

37,2

0,5

1714,7

147,2

1,4

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

602,4

32,5

0,4

1696,8

147,1

1,4

91 годинники

0,1

45,6

0,0

92 музичні інструменти

128,2

114,0

0,1

17,8

160,9

0,0

XX. Рiзнi промислові товари

3358,0

87,6

2,2

490,1

104,2

0,4

94 меблi

2116,9

103,9

1,4

95,5

118,3

0,1

95 іграшки

1194,0

73,0

0,8

128,2

396,7

0,1

96 рiзнi готовi вироби

47,1

30,0

0,0

266,4

74,6

0,2

XXI. Твори мистецтва

0,1

0,0

97 Твори мистецтва

0,1

0,0

ХХІІ. Товари, придбані в портах

190,5

80,0

0,2

98 Товари, придбані в портах

190,5

80,0

0,2

 

 

Архів по місяцях 2023 року:

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів по місяцях 2022 року:

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів по місяцях 2021 року:

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів по місяцях 2020 року:

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів по місяцях 2019 року:

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів по місяцях 2018 року:

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів по місяцях 2017 року:

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів по місяцях 2016 року:

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів по місяцях 2015 року:

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів по місяцях 2014 року:

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Архів по місяцях 2013 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Архів по місяцях 2012 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Архів по місяцях 2011 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Архів по місяцях 2010 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Архів по місяцях 2009 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Архів по місяцях 2008 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Архів за 2007 рік

 

 

 

 

      Дата останньої модифікації:  22/05/202