Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

                                                                      

   (у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Усього

1927

2213

2539

2679

2875

3402

4202

6074

7551

8817

9980

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1532

2010

2291

2560

2964

4249

4874

7209

9375

10690

11333

Промисловість

2228

2640

2946

3171

3620

4325

5481

7487

9605

11446

12163

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

3623

4036

4748

5020

6228

7157

7728

10023

12976

15806

15662

Переробна промисловість

1686

2139

2379

2502

2925

3644

4864

7079

9156

10811

11397

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2750

3248

3679

3911

4241

4865

6471

8104

10352

12675

14313

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1942

2126

2032

2296

2570

2887

3375

4794

6318

8010

9045

Будівництво

1205

1749

1656

1831

2110

2515

3336

5183

7218

6905

6121

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1459

1676

1875

1979

2122

2628

3525

4897

6251

7203

7371

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2372

2768

3054

3228

3404

4073

5228

6908

8431

9669

11101

Тимчасове розміщування й організація харчування

1176

1469

1852

2076

2193

2952

4010

5180

6036

6288

6410

Інформація та телекомунікації

2180

2327

2355

2433

2526

3142

3866

5507

7082

8412

8808

Фінансова та страхова діяльність

3345

3633

3769

3976

4325

5250

6450

8558

9703

11847

12506

Операції з нерухомим майном

1368

1276

1460

1715

1462

1812

3066

5435

5364

7485

7369

Професійна, наукова та технічна діяльність

2356

2837

2856

2924

3473

4137

4731

6234

8049

9795

10905

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1347

1722

1747

1923

2090

2427

2796

4336

5390

6512

7051

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

2633

2783

3098

3318

3364

4015

5387

8593

10967

13162

14585

Освіта

1842

2033

2468

2577

2657

3045

3641

5684

6858

7889

8955

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1534

1682

2075

2193

2302

2600

3112

4533

5224

6192

8679

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1638

1816

2276

2363

2491

2694

3202

4663

5430

6212

6777

Надання інших видів послуг

1884

2158

1286

1543

3311

3072

4172

4483

4782

13436

______________

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Починаючи з 2013 року інформація  узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010).

Інформація за 2010-2012рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації ДК 009:2010.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 05/03/2021