Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати

за видами економічної діяльності у 1995-2012рр.

 

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

 

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Усього

65

188

259

318

402

510

718

923

1180

1543

1627

1927

2213

2539

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

31

92

120

139

174

254

399

569

766

1111

1207

1586

 

1958

2158

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

37

127

158

214

298

405

563

704

953

1156

1233

1473

2075

2434

Рибальство, рибництво

61

180

211

294

333

378

563

598

744

993

1445

1736

1727

1967

Промисловість

67

231

336

415

533

699

958

1182

1485

1837

1918

2221

2649

2985

Добувна промисловість

84

573

716

827

1102

1341

1794

2160

2523

2975

3182

3623

4036

4748

Переробна промисловість

63

172

269

337

429

548

750

926

1206

1499

1465

1679

2133

2373

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

91

331

407

504

599

732

1031

1304

1617

2038

2214

2637

 

3092

3516

Будівництво

83

202

285

326

423

543

703

878

1062

1242

1015

1225

1779

1681

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

50

146

182

213

270

346

488

679

865

1138

1158

1459

 

1676

1861

Діяльність готелів та ресторанів

66

120

186

222

292

402

517

646

843

1002

967

1178

1469

1910

Діяльність транспорту та зв’язку

80

287

392

532

653

789

990

1215

1525

1926

1956

2341

2718

2977

Фінансова діяльність

174

395

508

615

649

807

1042

1412

1914

2585

2663

3345

3633

3768

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

56

266

316

390

460

538

731

983

1292

1540

1594

1867

 

2084

2258

Державне управління

69

329

373

445

513

625

967

1430

1675

2314

2254

2624

2777

3082

Освіта

93

144

211

246

323

406

613

781

1025

1399

1558

1845

2037

2473

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

62

120

162

195

245

311

466

604

815

1108

1244

1534

1681

2066

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

51

116

142

174

227

287

451

608

808

1139

1335

1674

 

1821

2320

______________

Примітка. Інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005).

Дані за 1995-1999рр. перераховано згідно з Класифікацією видів економічної діяльності.

До 2009р. включно наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих підприємств, починаючи з 2010 року по

підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Безпосереднє порівняння даних 2010-2012 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 18/02/2014