СТАТИСТИЧНА  ІНФОРМАЦІЯ


    | 2023 | 

   Календар оприлюднення статистичної інформації у 2024 році 

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

 

Населення та міграція                     

 

Національні рахунки  

 

  Комплексна статистика         

Ринок праці   

Економічна діяльність

  Регіональна статистика    26.02.2024               

Зайнятість та безробіття         

Діяльність підприємств     

Цілі сталого розвитку

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Послуги  

(посилання на сайт Держстату)

Освіта        

Внутрішня торгівля   

Жінки та чоловіки України

Охорона здоров’я   

Капітальні інвестиції    

(посилання на сайт Держстату)

Доходи та умови життя     

Сільське, лісове та рибне господарство    

 

Соціальний захист     

Енергетика

Населені пункти та житло        

Промисловість 

 

Будівництво  28.02.2024      

 

Транспорт        

 

Туризм  

 

Реєстр статистичних одиниць   

 

Зовнішньоекономічна діяльність   20.02.2024   

 

 

Ціни   14.02.2024   

 

 

Наука, технології та інновації  

 

 

Навколишнє середовище    

 

 

Інформаційне суспільство