СТАТИСТИЧНА  ІНФОРМАЦІЯ


    | 2023 | 

   Календар оприлюднення статистичної інформації у 2024 році 

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

 

Населення та міграція                     

 

Національні рахунки  

 

  Комплексна статистика         

Ринок праці   

Економічна діяльність

  Регіональна статистика    19.07.2024     

Зайнятість та безробіття         

Діяльність підприємств    

Цілі сталого розвитку

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Послуги  

(посилання на сайт Держстату)

Освіта          

Внутрішня торгівля   

Жінки та чоловіки України

Охорона здоров’я   

Капітальні інвестиції    

(посилання на сайт Держстату)

Доходи та умови життя     

Сільське, лісове та рибне господарство    

 

Соціальний захист     

Енергетика

Населені пункти та житло        

Промисловість 

 

Будівництво   

 

Транспорт        

 

Туризм  

 

Реєстр статистичних одиниць      16.07.2024     

 

Зовнішньоекономічна діяльність   22.07.2024     

 

 

Ціни  15.07.2024          

 

 

Наука, технології та інновації   

 

 

Навколишнє середовище  

 

 

Інформаційне суспільство