Витрати на охорону навколишнього природного середовища

             за видами природоохоронних заходів у 2020 році

      (у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них витрати на капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

854291,1

267585,4

155883,7

586705,7

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

124670,9

19617,5

8460,6

105053,4

очищення зворотних вод

288091,9

41879,7

7450,2

246212,2

поводження з відходами

147028,3

24567,0

82,0

122461,3

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

205450,6

178549,4

139890,9

26901,2

зниження шумового і вібраційного впливу

301,0

301,0

збереження біорізноманіття і середовища існування

87436,6

2863,2

84573,4

радіаційну безпеку

7,0

7,0

науково-дослідні роботи природо-охоронного спрямування

3,0

3,0

інші напрями природоохоронної діяльності

1301,8

108,6

1193,2

 

 

Архів 2019 року

 

Архів 2018 року

 

Архів 2017 року

 

Архів 2016 року

 

Архів 2015 року

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 28/05/2021