витрати на охорону навколишнього природного середовища         

              за видами економічної діяльності у 2020 році 

      (у фактичних цінах; тис.грн) 

 

Код за

КВЕД-2010

Капітальні інвестиції

Поточні витрати

Усі види економічної діяльності

 

267585,4

586705,7

Сільське, лісове та рибне господарство

А

83,2

41424,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

399,2

Переробна промисловість

С

38845,9

275789,7

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

5302,8

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

18685,9

150921,4

Будівництво

F

8176,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

953,0

21845,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

50,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

1379,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2780,0

44793,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

1799,2

1955,5

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

203888,5

33679,9

Освіта

P

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги      

Q

549,7

352,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

357,9

Надання інших видів послуг

S

276,3

 

 

Архів 2019 року

 

Архів 2018 року

 

Архів 2017 року

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 28/05/2021