Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

   за видами економічної діяльності  (секція за КВЕД) у 2021 році1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяги викидів

Крім того, обсяги викидів

діоксиду вуглецю

т

2021 % до

2020

 т

2021 % до

2020

Усі види економічної діяльності

 

172425,3

122,8

12067113,9

118,2

Сільське, лісове та рибне господарство

А

2259,5

86,6

22212,2

89,0

Добувна промисловість

і розроблення кар’єрів

В

4707,0

103,3

27722,9

87,5

Переробна промисловість

С

7313,5

107,5

3119159,4

112,1

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

153793,0

126,0

8701035,8

120,5

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

132,5

14,5

228,4

102,2

Будівництво

F

20,3

29,1

515,9

431,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів

 і мотоциклів

G

78,4

85,7

6700,9

101,2

Транспорт, складське господарство, поштова

та кур'єрська діяльність

H

3933,8

126,7

184289,4

146,8

Тимчасове розміщування

й організація харчування

I

9,4

74,6

2016,4

120,0

Інформація та телекомунікації

J

1,3

80,2

208,5

80,3

Фінансова та страхова діяльність

K

0,1

60,4

32,9

58,9

Операції з нерухомим майном

L

4,3

12,9

988,7

59,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

0,2

35,7

37,5

29,7

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

69,7

89,2

525,6

5,2

Освіта

P

12,7

80,1

660,5

72,1

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

84,2

98,5

473,0

35,3

Мистецтво, спорт, розваги

та відпочинок

R

5,4

354,4

305,9

100,1

Надання інших видів послуг

S

___________                                                               

1Дані можуть бути уточнені.

 

 

Архів 2020 року

 

Архів 2019 року

 

Архів 2018 року

 

Архів 2017 року

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 19/07/2022