Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю

в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2021 році1

 

 

Обсяги викидів2

2021 у %  до 2020

Усього, т

172425,3

122,8

у тому числі

 

 

метали та їх сполуки

31,0

112,3

з них

 

 

свинець

3,4

138,3

мідь

2,8

139,6

нікель

3,2

138,8

хром

4,1

138,7

цинк

9,8

126,8

арсен

3,6

138,9

метан

7311,6

94,6

неметанові леткі органічні сполуки

5114,6

108,7

оксид вуглецю

3569,4

116,9

діоксид та інші сполуки сірки

119803,4

125,2

з них

 

 

діоксид сірки

119744,1

125,2

сполуки азоту

14959,0

121,8

з них

 

 

діоксид азоту

13936,4

124,4

оксид азоту

808,0

110,5

аміак

212,6

62,7

речовини у вигляді твердих суспендованих частинок

21530,0

128,0

стійкі органічні забруднювачі

4,9

88,2

з них

 

 

поліароматичні вуглеводні (ПАВ)

0,6

89,4

інші

101,4

91,4

Крім того, діоксид вуглецю, млн.т

12,1

118,2

__________________

1 Дані можуть бути уточнені.

2 Від стаціонарних джерел забруднення.

 

 

Архів 2020 року

 

Архів 2019 року

 

Архів 2018 року

 

Архів 2017 року

  

Архів 2016 року

 

Архів 2015 року

 

Архів 2014 року

 

Архів 2013 року

 

Архів 2012 року

 

Архів 2011 року

 

Архів 2010 року

 

Архів 2009 року

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 19/07/2022