Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за основними видами діяльності у 2015 році1

                                                                                                 (уточнені дані)

                                                                                                                                              (тис.грн)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D+Е

1838744,8

4153584,1

6970410,7

9331836,9

11476986,1

13821517,7

16450430,8

18710203,8

22477596,0

26104487,4

29847262,0

32674195,7

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; забір, очищення та постачання води

B+C+D+Е36

1827783,9

4130761,2

6935114,0

9283211,6

11415956,5

13746981,9

16362160,2

18608720,8

22361151,9

25974162,4

29704230,5

32515329,7

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

1820506,5

4116496,2

6913216,5

9253960,5

11379783,0

13704394,2

16313148,9

18553191,7

22298974,1

25904891,5

29627405,8

32430167,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

698645,1

2047656,4

3775765,8

5219007,6

6533021,6

8023306,5

9666841,9

11038861,8

14032568,9

16634782,5

19272883,7

20761730,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

20288,8

231015,6

651084,2

963390,5

1225761,6

1474730,3

1719638,5

1928451,7

2088340,2

2250230,2

2410605,4

2573597,5

Переробна промисловість

С

678356,3

1816640,8

3124681,6

4255617,1

5307260,0

6548576,2

7947203,4

9110410,1

11944228,7

14384552,3

16862278,3

18188133,1

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

174664,3

450969,8

751298,6

986493,6

1171390,6

1448389,3

1761190,2

1965023,1

3712351,7

5041184,5

6471240,0

6846336,4

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

32370,2

95841,1

168973,5

218408,7

253107,6

300125,2

349498,5

371214,2

422972,6

476328,7

515493,3

554153,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

208589,3

555679,3

933542,9

1277977,8

1586051,1

1946777,1

2322724,3

2674732,2

3058011,3

3465438,4

3838607,9

4172620,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

71462,4

193892,6

350542,7

479490,8

586326,6

701799,2

826478,3

946888,4

1082526,2

1193103,6

1291601,7

1380497,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

110921,6

314068,9

568694,9

791843,8

1072506,5

1359762,5

1712581,1

2021191,9

2337089,0

2634854,7

2897108,7

3117367,9

Металургійне виробництво,  виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

7214,4

18263,3

35399,3

57476,9

78504,1

103406,8

132643,7

159646,6

191405,8

225504,9

261731,0

318208,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

49391,2

134958,6

223984,0

309371,3

382105,8

455620,0

547820,7

624447,5

743863,0

887828,9

1060561,2

1217100,7

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

D

1121861,4

2068839,8

3137450,7

4034952,9

4846761,4

5681087,7

6646307,0

7514329,9

8266405,2

9270109,0

10354522,1

11668437,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

18238,3

37087,9

57194,2

77876,4

97203,1

117123,5

137281,9

157012,1

178621,9

199595,9

219856,2

244028,0

Забір, очищення та постачання води

36

7277,4

14265,0

21897,5

29251,1

36173,5

42587,7

49011,3

55529,1

62177,8

69270,9

76824,7

85162,0

____________

1 Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним принципом (по однорідних продуктах) з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2016р.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році1

                                                                                  (уточнені дані)

                                                                                                                                       (відсотків)

 

Код за

КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D+Е

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

99,0

99,1

99,2

99,2

99,2

99,2

99,2

99,2

99,2

99,2

99,3

99,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

38,0

49,3

54,2

55,9

56,9

58,1

58,8

59,0

62,4

63,7

64,6

63,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1,1

5,6

9,4

10,3

10,7

10,7

10,5

10,3

9,3

8,6

8,1

7,9

Переробна промисловість

С

36,9

43,7

44,8

45,6

46,2

47,4

48,3

48,7

53,1

55,1

56,5

55,7

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

9,5

10,9

10,8

10,6

10,2

10,5

10,7

10,5

16,5

19,3

21,7

21,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

1,8

2,3

2,4

2,3

2,2

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

1,7

1,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

11,3

13,4

13,4

13,7

13,8

14,1

14,1

14,3

13,6

13,3

12,9

12,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3,9

4,7

5,0

5,1

5,1

5,1

5,0

5,1

4,8

4,6

4,3

4,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

6,0

7,5

8,2

8,5

9,3

9,8

10,4

10,8

10,4

10,1

9,7

9,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24,25

0,4

0,4

0,5

0,6

0,7

0,7

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

1,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

2,7

3,2

3,2

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,4

3,6

3,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

61,0

49,8

45,0

43,3

42,3

41,1

40,4

40,2

36,8

35,5

34,7

35,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

1,0

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

 

____________

1 Короткострокові дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції розроблено на підставі місячної звітності. Дані за видами промислової діяльності сформовані за функціональним принципом (по однорідних продуктах) з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2016р.

2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 09/03/2016