Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                                       за 2013–2020 роки 

 

(відсотків до попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Промисловість

B+C+D

95,3

98,9

89,1

95,5

112,0

110,3

95,6

93,4

Добувна та переробна промисловість

B+C

94,7

99,8

84,9

96,5

115,4

110,7

99,1

96,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

97,3

95,5

90,1

90,3

115,3

105,5

102,4

101,0

Переробна промисловість

С

92,5

103,6

80,7

102,3

115,5

114,8

96,3

93,6

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

122,8

106,9

58,1

66,8

95,1

116,5

85,3

86,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

93,1

287,0

43,3

69,1

77,3

94,0

72,6

83,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

96,6

97,7

100,7

103,3

100,0

104,4

85,6

79,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

18,6

85,6

82,0

84,4

657,3

193,7

116,6

88,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

106,5

96,4

103,6

108,7

112,2

105,1

103,8

117,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

86,5

74,9

99,2

126,6

144,0

103,8

76,8

110,8

машинобудування

26-30

92,3

73,8

92,0

156,1

111,2

104,5

97,9

111,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

96,6

97,2

98,1

93,4

105,4

109,5

87,7

84,3

________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Архів за 2003-2012 роки

  

 

 

  Дата останньої модифікації: 01/03/2021