Товарна  структура зовнішньої  торгівлі  області

                             у 2021 році

 

Код і назва товарів 

згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до

2020р.

у % до загального   обсягу

тис.дол.

США

у % до

2020р.

у % до загального   обсягу

Всього 

1165242,9

153,8

100,0

995715,11

155,8

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження  

18226,6

33,5

1,6

4380,1

141,0

0,4

01 живi тварини 

1571,5

118,1

0,2

02 м'ясо та їстівнi субпродукти 

4608,1

82,3

0,4

03 риба i ракоподібні   

97,5

77,8

0,0

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

13601,7

27,9

1,2

2711,1

166,2

0,3

05 інші продукти тваринного походження    

16,8

31,2

0,0

II. Продукти рослинного походження   

52009,3

106,0

4,5

14076,0

595,3

1,4

06 живі дерева та інші рослини   

90,9

299,3

0,0

92,8

114,9

0,0

07 овочi  

2218,4

173,6

0,2

912,4

688,1

0,1

08 їстівнi плоди та горiхи   

13134,3

413,5

1,1

11798,4

1136,0

1,2

09 кава, чай 

222,6

226,6

0,0

10 зерновi культури

29008,7

135,5

2,5

52,8

800,7

0,0

11 продукцiя борошномельно–круп'яної промисловості  

143,9

20,3

0,0

581,9

150,9

0,1

12 насiння і плоди олійних рослин 

6968,4

31,7

0,6

389,0

74,8

0,0

13 шелак природний 

26,0

25,5

0,0

14 рослинні матеріали для виготовлення 

444,7

91,3

0,0

ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження  

197,1

40,6

0,0

394,0

105,3

0,0

15 Жири та олії тваринного або рослинного походження   

197,1

40,6

0,0

394,0

105,3

0,0

IV. Готові харчові продукти  

7729,0

97,4

0,7

10873,0

138,7

1,1

16 продукти з м'яса, риби    

94,2

62,8

0,0

17 цукор і кондитерські вироби з цукру  

2,7

0,7

0,0

173,8

196,0

0,0

18 какао та продукти з нього  

182,2

59,7

0,0

19 готові продукти із зерна   

3065,3

151,4

0,3

2145,9

154,3

0,2

20 продукти переробки овочів    

4271,3

131,9

0,4

1947,5

147,4

0,2

21 різнi харчовi продукти 

204,3

137,4

0,0

2036,4

104,2

0,2

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет  

50,6

1668,9

0,0

878,3

632,4

0,1

23 залишки і вiдходи харчової промисловості 

134,7

6,6

0,0

3414,6

137,3

0,3

V. Мiнеральнi продукти 

74759,5

165,8

6,4

470758,9

211,1

47,3

25 сіль, сірка,  землі та каміння 

45672,0

143,3

3,9

555,5

15,0

0,1

26 руди, шлаки і зола  

1175,9

125,9

0,1

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки 

29087,6

220,1

2,5

469027,5

214,8

47,1

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi  

248279,5

208,9

21,3

103307,5

159,7

10,4

28 продукти неорганiчної хiмiї   

44410,9

154,1

3,8

3962,8

113,6

0,4

29 органiчнi хiмiчнi сполуки 

198779,3

235,1

17,1

67801,8

205,3

6,8

30 фармацевтична продукція  

482,5

173,1

0,0

4397,0

141,4

0,4

31 добрива 

3266,4

105,6

0,3

32 екстракти дубильнi  

1818,4

138,9

0,2

5629,8

110,1

0,6

33 ефiрнi олії 

10,8

254,3

0,0

397,7

135,6

0,0

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини  

1830,3

105,4

0,2

2083,9

138,1

0,2

35 бiлковi речовини  

367,7

23,8

0,0

3007,9

110,9

0,3

36 порох і вибуховi речовини  

16,1

112,0

0,0

770,2

145,1

0,1

37 фотографічні або кiнематографічні товари  

5,3

31,9

0,0

38 різноманітна хімічна продукція   

563,4

101,5

0,0

11984,7

101,7

1,2

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них   

396884,9

234,7

34,1

81016,0

150,6

8,1

39 пластмаси, полімерні матеріали 

395378,7

235,2

33,9

72831,6

155,8

7,3

40 каучук, гума  

1506,2

148,3

0,1

8184,4

116,4

0,8

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена  

3033,9

92,8

0,3

289,0

43,4

0,0

41 шкури 

2945,3

93,6

0,3

115,2

44,8

0,0

42 вироби із шкiри 

32,9

140,6

0,0

138,9

44,0

0,0

43 натуральне та штучне хутро  

55,7

56,5

0,0

34,9

37,2

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини  

125156,6

121,0

10,7

15174,5

147,4

1,5

44 деревина і вироби з деревини  

125062,6

120,9

10,7

15035,2

147,1

1,5

45 корок та вироби з нього 

133,5

263,9

0,0

46 вироби із соломи  

94,0

2879,5

0,0

5,8

22,1

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів   

12212,1

130,7

1,0

15520,2

116,9

1,6

47 маса з деревини

944,2

181,9

0,1

48 папiр та картон 

12052,4

130,2

1,0

14381,0

113,7

1,4

49 друкована продукція    

159,6

182,6

0,0

195,1

175,1

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби    

19436,9

100,7

1,7

30054,6

104,0

3,0

50 шовк 

1,2

0,0

51 вовна  

53,8

0,0

125,6

35,2

0,0

52 бавовна   

5,0

765,0

0,0

1393,6

129,0

0,1

53 іншi текстильнi волокна 

2,0

23943,2

0,0

54 нитки синтетичні або штучні  

96,0

187,5

0,0

524,8

77,0

0,1

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

33,9

224,5

0,0

4291,4

109,5

0,4

56 вата  

50,5

8,0

0,0

11529,5

140,2

1,2

57 килими  

105,1

88,5

0,0

443,2

130,6

0,0

58 спецiальнi тканини   

16,9

101,7

0,0

845,1

109,9

0,1

59 текстильнi матерiали

70,6

193,4

0,0

5525,7

77,5

0,6

60 трикотажні полотна  

0,1

11,4

0,0

1023,6

131,1

0,1

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні 

37,3

161,8

0,0

263,1

92,8

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу,текстильні   

8233,2

100,7

0,7

198,3

75,9

0,0

63 іншi готовi текстильні вироби  

10734,8

105,0

0,9

3887,5

76,4

0,4

XII. Взуття, головнi убори, парасольки  

3323,9

53,0

0,3

744,6

45,2

0,1

64 взуття  

3294,1

52,8

0,3

686,1

42,0

0,1

65 головнi убори  

25,2

156,5

0,0

10,2

168,6

0,0

66 парасольки

0,6

170,5

0,0

4,7

55,2

0,0

67 обробленi пір'я та пух 

3,9

25,1

0,0

43,6

5954,5

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу  

7998,0

90,3

0,7

7334,2

151,6

0,7

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу  

2975,9

62,9

0,3

1435,4

220,6

0,1

69 керамiчнi вироби   

1178,1

175,7

0,1

1037,4

289,8

0,1

70 скло та вироби із скла  

3844,0

111,2

0,3

4861,4

126,9

0,5

XIV. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння      

0,4

108,6

0,0

5,2

83,0

0,0

71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння     

0,4

108,6

0,0

5,2

83,0

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них      

5866,7

179,5

0,5

48048,1

115,2

4,8

72 чорнi метали   

602,5

8002,4

0,1

32227,5

112,0

3,2

73 вироби з чорних металiв   

4098,1

179,9

0,4

10645,3

125,8

1,1

74 мiдь i вироби з неї    

1,6

307,0

0,0

681,4

89,4

0,1

75 нiкель i вироби з нього    

73,0

7381,7

0,0

76 алюмiнiй i вироби з нього   

18,4

610,7

0,0

1303,2

185,8

0,1

78 свинець і вироби з нього   

1,0

25,5

0,0

80 олово та вироби з нього  

0,0

0,0

81 іншi недорогоціннi метали 

1,1

161,4

0,0

81,3

271,9

0,0

82 інструменти, ножовi вироби     

325,5

145,5

0,0

1034,7

75,8

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв   

819,5

108,6

0,1

2000,8

126,0

0,2

XVI. Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання    

168287,4

118,1

14,4

143187,7

114,7

14,4

84 реактори ядерні, котли та машини  

53586,4

114,4

4,6

46827,9

100,8

4,7

85 електричнi машини 

114701,0

119,9

9,8

96359,9

123,0

9,7

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби     

192,9

505,1

0,0

38199,8

96,1

3,8

86 залізничні локомотиви 

1647,2

1665,8

0,2

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного   

173,2

453,4

0,0

36548,6

92,1

3,7

89 судна     

19,8

0,0

4,0

111,2

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні  

1860,8

80,9

0,2

7855,5

92,7

0,8

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні   

1602,1

82,6

0,1

7798,5

92,2

0,8

91 годинники    

4,4

141,1

0,0

9,9

156,8

0,0

92 музичні інструменти  

254,3

71,0

0,0

47,1

355,3

0,0

XX. Рiзнi промислові товари 

19787,5

139,3

1,7

3728,4

40,4

0,4

94 меблi    

9220,8

152,8

0,8

887,6

64,6

0,1

95 іграшки 

9788,5

137,5

0,8

1144,7

149,3

0,1

96 рiзнi готовi вироби   

778,2

73,8

0,1

1696,1

23,9

0,2

ХХІІ. Товари, придбані в портах  

735,6

159,1

0,1

98 Товари, придбані в портах   

735,6

159,1

0,1

ХХІІI. Різне  

32,1

33,8

0,0

99 різне  

32,1

33,8

0,0

__________

1 З урахуванням поставок до області газу природного.

 

Архів 2020 року

 

Архів 2019 року

 

Архів 2018 року

 

Архів 2017 року

 

Архів 2016 року

 

Архів 2015 року

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 01/06/2022