Анотації та презентаційні версії видань - 2021

>>> ПУБЛІКАЦІЇ - 2020 <<<

 

Назва розділів

Телефони

для довідок

Назва розділів

Телефони

для довідок

Демографічна та соціальна статистика

   

 Населення та міграція

79-20-09, 79-20-46

  Сільське, лісове та рибне господарство

 79-20-13, 79-20-45

 Ринок праці

  Енергетика

79-20-13, 79-20-45

   Зайнятість та безробіття

79-20-02, 79-20-92

  Промисловість

 79-20-08, 79-20-13,

79-20-45

   Оплата праці та соціально-трудові відносини

79-20-09, 79-20-66

  Будівництво

79-20-08, 79-20-13

 Освіта

79-20-85

  Транспорт

 79-20-34, 79-20-57,

53-35-17

 Доходи та умови життя 

79-20-02, 79-20-07

  Туризм

79-20-81, 79-20-85

 Соціальний захист

79-20-85

  Навколишнє середовище

79-20-08, 79-20-13

 Населені пункти та житло

79-20-85

Зовнішньоекономічна діяльність

  Культура

79-20-85

   Зовнішня торгівля

79-20-34, 79-20-57, 

53-35-17

II  Економічна статистика

   Інвестиції  зовнішньоекономічної діяльності

79-20-08, 79-20-13

  Національні рахунки

79-20-19, 79-20-86,

53-15-48

 Ціни

79-20-83, 53-39-01

  Економічна діяльність

 Наука, технології та інновації

79-20-08, 79-20-45

    Діяльність підприємств

79-20-34, 79-20-57, 

53-35-17, 79-20-66

 Інформаційне суспільство

79-20-34, 79-20-57, 

53-35-17

    Послуги

79-20-34, 79-20-57, 

53-35-17

Єдиний державний  реєстр підприємств 

та організацій України (ЄДРПОУ)

79-20-91, 53-15-00

    Внутрішня торгівля

79-20-34, 79-20-57, 

53-35-17

III  Багатогалузева статистична інформація

    Капітальні інвестиції

79-20-08, 79-20-13

 Комплексні статистичні публікації

 79-20-19, 79-20-86,     

53-15-48