Календар оприлюднення статистичної інформації у 2020 році

 

 

Перелік статистичної інформації

Індекси підрозділів, відповідальних за підготовку матеріалів *

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

І. Демографічна та соціальна
статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення та міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах та середня чисельність (щомісячна інформація)

6

23

01-11.2019

21

2019

23

01.2020

24

01-02.2020

21

01-03.2020

23

01-04.2020

23

01-05.2020

21

01-06.2020

23

01-07.2020

22

01-08.2020

23

01-09.2020

23

01-10.2020

Природний рух населення (щомісячна інформація)

6

23

01-11.2019

21

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість живонароджених, померлих по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

6

 

 

23

01.2020

24

01-02.2020

21

01-03.2020

23

01-04.2020

23

01-05.2020

21

01-06.2020

23

01-07.2020

22

01-08.2020

23

01-09.2020

23

01-10.2020

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по містах обласного значення та районах(щомісячна інформація)

6

 

 

23

01.2020

24

01-02.2020

21

01-03.2020

23

01-04.2020

23

01-05.2020

21

01-06.2020

23

01-07.2020

22

01-08.2020

23

01-09.2020

23

01-10.2020

Кількість померлих за окремими причинами  смерті(щомісячна інформація)

6

 

 

23

01.2020

24

01-02.2020

21

01-03.2020

23

01-04.2020

23

01-05.2020

21

01-06.2020

23

01-07.2020

22

01-08.2020

23

01-09.2020

23

01-10.2020

Міграційний рух населення

(щомісячна інформація)

6

23

01-11.2019

21

2019

 

 

 

15

2019

 

 

 

 

 

 

Кількість прибулих, вибулих по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

 

 

 

23

01.2020

24

01-02.2020

21

01-03.2020

23

01-04.2020

23

01-05.2020

21

01-06.2020

23

01-07.2020

22

01-08.2020

23

01-09.2020

23

01-10.2020

Населення (1995-2019)

6

 

 

 

 

27

2019 

 

01; 28

2019

 

 

 

 

 

Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники ринку праці (2000–2019)

4

 

 

31

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні показники ринку праці  (щоквартальна інформація)

4

 

 

31

2019

 

 

30

01-03.2020

 

 

29

01-06.2020 

 

 

 30

01-09.2020

Робоча сила за статтю та місцем проживання

4

 

 

 

 

 

 

06

2019

 

 

 

 

 

Зареєстроване безробіття та кількість вакансій

6

17

12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2019)

6

 

 

06

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2019)

6

 

 

06

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня

6

 

10

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

6

02

11.2019

03

12.2019

04

01.2020

01

02.2020

04

03.2020

02

04.2020

03

05.2020

03

06.2020

02

07.2020

02

08.2020

02

09.2020

02

10.2020

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

6

02

11.2019

03

12.2019

04

01.2020

01

02.2020

04

03.2020

02

04.2020

03

05.2020

03

06.2020

02

07.2020

02

08.2020

02

09.2020

02

10.2020

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності   (щомісячна інформація)

6

02

11.2019

03

12.2019

04

01.2020

01

02.2020

04

03.2020

02

04.2020

03

05.2020

03

06.2020

02

07.2020

02

08.2020

02

209.2020

02

10.2020

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності   (щомісячна інформація)

6

02

11.2019

03

12.2019

04

01.2020

01

02.2020

04

03.2020

02

04.2020

03

05.2020

03

06.2020

02

07.2020

02

08.2020

02

209.2020

02

10.2020

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної  заробітної плати (щомісячна інформація)

6

02

11.2019

03

12.2019

04

01.2020

01

02.2020

04

03.2020

02

04.2020

03

05.2020

03

06.2020

02

07.2020

02

08.2020

02

09.2020

02

10.2020

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (щомісячна інформація)                

6

02; 31

11.2019;

12.2019

 

04

01.2020

01

02.2020

04

03.2020

02

04.2020

03; 31

05.2020;

06.2020

 

02

07.2020

01

08.2020

02

09.2020

02; 31

10.2020;

11.2020

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

6

 

 

05

12.2019

 

 

03

03.2020

 

 

03

06.2020

 

 

03

09.2020

Кількість штатних працівників по містах і районах ( щоквартальна інформація )  

6

 

 

05

10-12.2019

 

 

03

01-03.2020

 

 

03

04-06.2020

 

 

03

07-09.2020

Відпрацьований час штатних працівників по містах і районах (щоквартальна інформація)

6

 

 

05

10-12.2019

 

 

03

01-03.2020

 

 

03

04-06.2020

 

 

03

07-09.2020

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах (щоквартальна інформація)

6

 

 

05

10-12.2019

 

 

03

01-03.2020

 

 

03

04-06.2020

 

 

03

07-09.2020

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади дошкільної освіти (1995–2019рр.)

6

 

 

 

 

22

2019

 

 

 

 

 

 

 

Заклади загальної середньої освіти (1995–2019рр.) 

6

 

 

 

24

на початок 2019/2020 навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади професійної (професійно-технічної освіти (1995–2019рр.) 

6

 

 

 

24

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади вищої освіти (1995–2019рр.)

6

 

 

25

на початок 2019/2020 навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та умови життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика домогосподарств

(1999–2019)

4

 

 

 

 

 

 

06

2019

 

 

 

 

 

Структура сукупних витрат (1999–2019)

4

 

 

 

 

 

 

06

2019

 

 

 

 

 

Структура сукупних ресурсів

(1999–2019)

4

 

 

 

 

 

 

06

2019

 

 

 

 

 

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005–2019)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

2019

 

Диференціація життєвого рівня населення (2000–2019)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

2019

 

Споживання продуктів харчуванняв домогосподарствах (1999–2019)

4

 

 

 

 

 

 

06

2019

 

 

 

 

 

Населені пункти та житло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житловий фонд (1995–2019)

6

 

 

 

 

 

 

13

2019

 

 

 

 

 

ІІ. Економічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий регіональний продукт (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)

11

 

 

31

2004-2018

 

 

 

10

2004-2019

 

 

 

 

 

Доходи населення по регіонах (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)

11

17

2002-2018

 

 

30

2002-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

6

 

 

 

 

 

26

2019 (попередні дані)

 

 

 

23

2019 (остаточні дані)

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

6

 

 

 

 

 

26

2019 (попередні дані)

 

 

 

23

2019 (остаточні дані)

 

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

6

 

 

 

 

 

26

2019 (попередні дані)

 

 

 

23

2019 (остаточні дані)

 

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

6

 

 

 

 

 

26

2019 (попередні дані)

 

 

 

23

2019 (остаточні дані)

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

6

 

 

 

 

 

26

2019 (попередні дані)

 

 

 

23

2019 (остаточні дані)

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості

6

 

 

 

 

 

26

2019 (попередні дані)

 

 

 

23

2019 (остаточні дані)

 

Показники діяльності підприємств  по містах обласного значення та районах

6

 

 

 

 

 

26

2019 (попередні дані)

 

 

 

23

2019 (остаточні дані)

 

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2019

 

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2019

 

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2019

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2019

 

Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2019

 

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2019

 

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2019

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання  по містах обласного значення та районах

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2019

 

Кількість суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2019

 

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2019

 

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2019

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2019

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств  за видами економічної діяльності

6

 

 

 

 

 

23

2019 (попередні дані)

 

 

 

23

2019 (остаточні дані)

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах

6

 

 

 

 

 

23

2019 (попередні дані)

 

 

 

23

2019 (остаточні дані)

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 

6

 

 

 

 

 

23

2019 (попередні дані)

 

 

 

23

2019 (остаточні дані)

 

 

Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал та  зобов’язання) підприємств за видами економічної діяльності

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2019

 

 

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

2019

 

 

Внутрішня торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздрібна торгівля

6

23

01-12.2019

24

01.2020

24

01-02.2020

23

01-03.2020

25

01-04.2020

24

01-05.2020

23

01-06.2020

25

01-07.2020

23

01-08.2020

23

01-09.2020

24

01-10.2020

23

01-11.2020

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі 

6

 

 

 

02

2005-2019

 

19

01-03.2020

 

 

18

01-06.2020

 

 

18

01-09.2020

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)

6

 

26

01-12.2019 (попередні дані)

 

 

26

01-03.2020

 

 

26

01-06.2020

 

 

26

01-09.2020

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна
інформація)

6

 

26

01-12.2019

 (попередні дані)

 

 

26

01-03.2020

 

 

26

01-06.2020

 

 

26

01-09.2020

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

6

 

26

01-12.2019 (попередні дані)

 

 

26

01-03.2020

 

 

26

01-06.2020

 

 

26

01-09.2020

Індекс капітальних інвестицій  (щоквартальна інформація)        

6

 

26

01-12.2019

 

 

26

01-03.2020

 

 

26

01-06.2020

 

 

26

01-09.2020

Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2019)

6

 

 

 

 

14

2019

 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010–2019)

6

 

 

 

 

14

2019

 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності(2010–2019)

6

 

 

 

 

14

2019

 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2019)

6

 

 

 

 

 

02

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Виробництво сільськогосподарських культур ( щомісячно у період збирання урожаю)

6

 

 

27

2019 (остаточні дані)

 

 

 

22

на 01.07.2020

20

на 01.08.2020

21

на 01.09.2020

20

на 01.10.2020

20

на 01.11.2020

21 

на 01.12.2020

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств (щомісячно у період збирання урожаю)

6

 

 

27

2019 (остаточні дані)

 

 

 

22

на 01.07.2020

20

на 01.08.2020

21

на 01.09.2020

20

на 01.10.2020

20

на 01.11.2020

21 

на 01.12.2020

Виробництво культур зернових  і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах(щомісячно у період збирання урожаю)

6

 

 

27

2019 (остаточні дані)

 

 

 

22

на 01.07.2020

20

на 01.08.2020

21

на 01.09.2020

20

на 01.10.2020

20

на 01.11.2020

21 

на 01.12.2020

Виробництво соняшнику у  підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячно у період збирання урожаю)

6

 

 

 27

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

21

на 01.09.2020

20

на 01.10.2020

20

на 01.11.2020

21 

на 01.12.2020

Рослинництво (1995-2019)

6

 

 

 

27

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2019 року

6

 

 

 

 

25

2019

 

 

 

 

 

 

 

Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2019 року

6

 

 

 

 

25

2019

 

 

 

 

 

 

 

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2019 року  

 

 

 

 

 

25

2019

 

 

 

 

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація)

6

21

на 01.01.2020

20

на 01.02.2020

19

на 01.03.2020

21

на 01.04.2020

21; 26

на 01.05.2020; на 01.01.2020 (остаточні дані)

19

на 01.06.2020

20

на 01.07.2020

19

на 01.08.2020

18

на 01.09.2020

22

на 01.10.2020

19

на 01.11.2020

21

на 01.12.2020

Кількість сільськогосподарських тварин  за категоріями господарств (щомісячна інформація)

6

21

на 01.01.2020

20

на 01.02.2020

19

на 01.03.2020

21

на 01.04.2020

21; 26

на 01.05.2020; на 01.01.2020 (остаточні дані)

19

на 01.06.2020

20

на 01.07.2020

19

на 01.08.2020

18

на 01.09.2020

22

на 01.10.2020

19

на 01.11.2020

21

на 01.12.2020

Кількість сільськогосподарських тварин  у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

6

21

на 01.01.2020

20

на 01.02.2020

19

на 01.03.2020

21

на 01.04.2020

21; 26

на 01.05.2020; на 01.01.2020 (остаточні дані)

19

на 01.06.2020

20

на 01.07.2020

19

на 01.08.2020

18

на 01.09.2020

22

на 01.10.2020

19

на 01.11.2020

21

на 01.12.2020

Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)

6

21

01-12.2019

20

01.2020

19

01-02.2020

21

01-03.2020

21; 26

01-04.2020 2019 (остаточні дані)

19

01-05.2020

20

01-06.2020

19

01-07.2020

18

01-08.2020

22

01-09.2020

19

01-10.2020

21

01-11.2020

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (щомісячна інформація)

6

21

01-12.2019

20

01.2020

19

01-02.2020

21

01-03.2020

21; 26

01-04.2020 2019 (остаточні дані)

19

01-05.2020

20

01-06.2020

19

01-07.2020

18

01-08.2020

22

01-09.2020

19

01-10.2020

21

01-11.2020

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

6

21

01-12.2019

20

01.2020

19

01-02.2020

21

01-03.2020

21; 26

01-04.2020 2019 (остаточні дані)

19

01-05.2020

20

01-06.2020

19

01-07.2020

18

01-08.2020

22

01-09.2020

19

01-10.2020

21

01-11.2020

Тваринництво (1995-2019)

6

 

 

 

 

26

2019

 

 

 

 

 

 

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої  підприємствами (1996-2019)

6

 

 

03

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (щомісячна інформація)

6

 

21

01.2020

03; 24

2019;

01-02.2020

23

01-03.2020

22

01-04.2020

24

01-05.2020

21

01-06.2020

21

01-07.2020

22

01-08.2020

22

01-09.2020

23

01-10.2020

22

01-11.2020

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (щоквартальна інформація)

6

 

11

2019

 

23

01-03.2020

 

 

23

01-06.2020

 

 

23

01-09.2020

 

 

Надходження молока на переробні підприємства (щоквартальна інформація)

6

 

11

2019

 

23

01-03.2020

 

 

23

01-06.2020

 

 

23

01-09.2020

 

 

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються його вирощуванням,  зберіганням та переробленням (щомісячна інформація)

6

 

21

на 01.01.2020; на 01.02.2020

24

на 01.03.2020

23

на 01.04.2020

22

на 01.05.2020

24

на 01.06.2020

21

на 01.07.2020

21

на 01.08.2020

22

на 01.09.2020

22

на 01.10.2020

23

на 01.11.2020

22

на 01.12.2020

Лісове господарство та мисливство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування (1991–2019)

6

 

 

 

08

2019

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами 

6

 

 

 

08

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами

6

 

 

 

08

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготовля деревини за видами лісової продукції (2010-2019)

6

 

 

 

21

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Відтворення лісів (2010-2019)

6

 

 

 

21

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля деревини за породним складом деревостанів

6

 

 

 

21

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля деревини за системами та видами рубок

6

 

 

 

21

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Загибель лісових насаджень за причинами

6

 

 

 

21

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист лісів від шкідників і хвороб 

(2005–2019)

6

 

 

 

21

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація лісової продукції в межах України за видами

6

 

 

 

22

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Рибне господарство

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добування водних біоресурсів

6

 

 

 

07

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання палива

(щомісячна інформація)

6

28

12.2019

26

01.2020

26

02.2020

27

03.2020

26

04.2020

26

05.2020

27

06.2020

26

07.2020

28

08.2020

28

09.2020

26

10.2020

28

11.2020

Запаси палива (щомісячна інформація)

6

 28

12.2019

26

01.2020

26

02.2020

27

03.2020

26

04.2020

26

05.2020

27

06.2020

26

07.2020

28

08.2020

28

09.2020

26

10.2020

28

11.2020

Використання та запаси палива

6

 

 

 

 

 

24

2019

 

 

 

 

 

 

Постачання та використання енергії

6

 

 

 

 

 

25

2019

 

 

 

 

 

 

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

6

09

01-11.2019

05

01-12.19 (попередні дані)

06

01.2020

06

01-02.2020

08

01-03.2020

04

01-04.2020

08

01-05.2020

05

01-06.2020

07

01-07.2020

07

01-08.2020

05

01-09.2020

07

01-10.2020

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 

6

 

 

12

01-12.2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація)

6

28

01-12.2019

 

02; 27

01.2020;

01-02.2020

29

01-03.2020

28

01-04.2020

30

01-05.2020

28

01-06.2020

31

01-07.2020

29

01-08.2020

28

01-09.2020

27

01-10.2020

30

01-11.2020

Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

6

28

01-12.2019 (попередні дані)

28

01-12.2019 (остаточні дані)

02; 27

01.2020;

 01-02.2020

29

01-03.2020

28

01-04.2020

30

01-05.2020

28

01-06.2020

31

01-07.2020

29

01-08.2020

28

01-09.2020

27

01-10.2020

30

01-11.2020

Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013–2019)

6

 

28

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво промислової продукції  за видами (2011–2019)

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2019

 

 

Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію,по містах обласного значення та районах (щоквартальна інформація)  

6

 

 

02

01-12.2019

 

29

01-03.2020

 

 

31

01-06.2020

 

 

30

01-09.2020

 

Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, за видами

6

 

 

12

2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами

6

 

 

12

2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами

6

 

 

12

2018-2019

                 

Індекси будівельної продукції за видами (щомісячна інформація)

6

29

01-12.2019
(попередні дані)

 

06; 10

01.2020;

2019 (остаточні дані)

03

01-02.2020

07

01-03.2020

09

01-04.2020

07

01-05.2020

05

01-06.2020

07

01-07.2020

06

01-08.2020

05

01-09.2020

04

01-10.2020

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (щомісячна інформація)

6

29

01-12.2019
(попередні дані)

 

06; 10

01.2020;

2019 (остаточні дані)

03

01-02.2020

07

01-03.2020

09

01-04.2020

07

01-05.2020

05

01-06.2020

07

01-07.2020

06

01-08.2020

05

01-09.2020

04

01-10.2020

Індекси будівельної продукції за видами (2011–2019)

6

 

 

 10

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2019) 

6

 

 

 10

2019 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва

6

29

2019

 

06

01.2020

03

01-02.2020

07

01-03.2020

09

01-04.2020

07

01-05.2020

05

01-06.2020

07

01-07.2020

06

01-08.2020

05