Календар оприлюднення статистичної інформації у 2021 році

 

Перелік статистичної інформації

Індекси підрозділів, відповідальних за підготовку матеріалів *

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна та соціальна
статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населення та міграція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

10

21

01-11.2020

23

01-12.2020

                   
Чисельність населення (за оцінкою) по районах

10

   

23

на 1.01.2021

                 

Чисельність населення (за оцінкою) по районах та середня чисельність (щомісячна інформація)

10

   

23

01.2021

22

 01-02.2021

21

01-03.2021

24

01-04.2021

22

 01-05.2021

20

 01-06.2021

23

 01-07.2021

21

 01-08.2021

23

 01-09.2021

23

 01-10.2021

Формування приросту (скорочення) чисельності населення  по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

10

21

01-11.2020

23

01-12.2020

                   

Формування приросту (скорочення) чисельності населення  по районах (щомісячна інформація)

10

   

23

01.2021

22

 01-02.2021

21

01-03.2021

24

01-04.2021

22

 01-05.2021

20

 01-06.2021

23

 01-07.2021

21

 01-08.2021

23

 01-09.2021

23

 01-10.2021

Кількість живонароджених, померлих по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

10

21

01-11.2020

23

01-12.2020

                   

Кількість живонароджених, померлих по районах (щомісячна інформація)

10

   

23

01.2021

22

 01-02.2021

21

01-03.2021

24

01-04.2021

22

 01-05.2021

20

 01-06.2021

23

 01-07.2021

21

 01-08.2021

23

 01-09.2021

23

 01-10.2021

Кількість померлих за  причинами смерті (щомісячна інформація)

10

21

01-11.2020

23

01-12.2020

23

01.2021

22

 01-02.2021

21

01-03.2021

24

01-04.2021

22

 01-05.2021

20

 01-06.2021

23

 01-07.2021

21

 01-08.2021

23

 01-09.2021

23

 01-10.2021

Кількість прибулих, вибулих по містах обласного значення та районах (щомісячна інформація)

10

21

01-11.2020

23

01-12.2020

                   

Кількість прибулих, вибулих по  районах (щомісячна інформація)

10

   

23

01.2021

22

 01-02.2021

21

01-03.2021

24

01-04.2021

22

 01-05.2021

20

 01-06.2021

23

 01-07.2021

21

 01-08.2021

23

 01-09.2021

23

 01-10.2021

Населення (1990-2020)

10

 

 

 

 

27

2020

15, 29

2020

27

2020

 

 

 

 

 

Міграційний рух населення

10

 

 

 

 

 

15

2020

 

 

 

 

 

 

Ринок праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайнятість та безробіття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча сила (щоквартальна інформація)

04

 

 

30

01-12.2020

 

 

30

01-03.2021

 

 

30

 01-06.2021

 

 

30

 01-09.2021

Робоча сила за статтю та типом місцевості

04

 

 

 

 

 

 

05

 2020

 

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2020)

10

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2020)

10

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня

10

 

10

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

10

04

11.2020

02

12.2020

04

 01.2021

01

02.2021

05

03.2021

02

04.2021

02

05.2021

02

06.2021

01

07.2021

01

08.2021

02

09.2021

02

10.2021

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

10

04

11.2020

02

12.2020

04

 01.2021

01

02.2021

05

03.2021

02

04.2021

02

05.2021

02

06.2021

01

07.2021

01

08.2021

02

09.2021

02

10.2021

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

10

04

11.2020

02

12.2020

04

 01.2021

01

02.2021

05

03.2021

02

04.2021

02

05.2021

02

06.2021

01

07.2021

01

08.2021

02

09.2021

02

10.2021

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку року (щомісячна інформація)

10

04

11.2020

02

12.2020

04

 01.2021

01

02.2021

05

03.2021

02

04.2021

02

05.2021

02

06.2021

01

07.2021

01

08.2021

02

09.2021

02

10.2021

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної  заробітної плати (щомісячна інформація)

10

04

11.2020

02

12.2020

04

 01.2021

01

02.2021

05

03.2021

02

04.2021

02

05.2021

02

06.2021

01

07.2021

01

08.2021

02

09.2021

02

10.2021

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

10

 

 

04

12.2020

 

 

04

03.2021

 

 

03

 06.2021

 

 

03

09.2021

Кількість штатних працівників по містах і районах (щоквартальна інформація)    

10

 

 

04

10-12.2020

 

 

04

01-03.2021

 

 

03

 

 04-06.2021

 

 

03

07-09.2021

Відпрацьований час штатних працівників по містах і районах (щоквартальна інформація)

10

 

 

04

10-12.2020

 

 

04

01-03.2021

 

 

03

04-06.2021

 

 

03

 07-09.2021

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах (щоквартальна інформація)

10

 

 

04

10-12.2020

 

 

04

01-03.2021

 

 

03

04-06.2021

 

 

03

07-09.2021

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (щомісячна інформація)                

10

 

02

 12.2020

04

 01.2021

01

02.2021

05

03.2021

02

 04.2021

02              05.2021

02

06.2021

01

07.2021

01

08.2021

02

 09.2021

02

10.2021

31
11.2021

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади дошкільної освіти

(1995–2020)

10

 

 

 

 

 

03

2020

 

 

 

 

 

 

Заклади загальної середньої освіти (1995–2020)

10

 

 

 

26

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995–2020)

10

 

 

 

26 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади вищої та фахової передвищої освіти

10

 

 

 

 

11

2020

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та умови життя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика домогосподарств (1999–2020)

04

 

 

 

 

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

Структура сукупних витрат (1999–2020)

04

 

 

 

 

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

Структура сукупних ресурсів (1999–2020)

04

 

 

 

 

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005–2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2020

 

Диференціація життєвого рівня населення (2000–2020)

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2020

 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999–2020)

04

 

 

 

 

 

 

05

2020

 

 

 

 

 

Розподіл  домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування

04

 

 

22

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населені пункти та житло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житловий фонд (1995–2020)

10

 

 

 

 

 

 

13

2020

 

 

 

 

 

ІІ. Економічна статистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національні рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий регіональний продукт (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)

11

 

 

31

2004-2019

 

 

 

09

2004-2020

 

 

 

 

 

Доходи населення по регіонах (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)

11

20

2002-2019

 

 

30

2002-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

 

 

 

 

 

25

2020  (попередні дані)

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

 

 

 

 

 

25

2020  (попередні дані)

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

 

 

 

 

 

25

2020  (попередні дані)

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

 

 

 

 

 

25

2020  (попередні дані)

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

 

 

 

 

 

25

2020  (попередні дані)

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2015-2020)

10

 

 

 

 

 

25

2020  (попередні дані)

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах

10

 

 

 

 

 

25

2020  (попередні дані)

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

 

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

 

Кількість суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по містах обласного значення та районах

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання  по містах обласного значення та районах

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Показники діяльності суб'єктів господарювання з розподілом за їх розмірами

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності

10

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Фінансові результати  до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах

10

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

 

 

 

 

 

22

2020 (попередні дані)

 

 

 

22

2020  (остаточні дані)

 

 

Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал та  зобов’язання) підприємств за видами економічної діяльності на 31 грудня

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2020 (остаточні дані)

 

 

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 2020 (остаточні дані)

 

 

Послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

10

 

 

10

IV кв.2020

 

 

09

I кв.2021

 

 

08

ІI кв.2021

 

 

08

ІIІ кв.2021

Внутрішня торгівля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздрібна торгівля (щомісячна інформація)

10

25

01-12.2020

24

 01.2021

24

01-02.2021

22

01-03.2021

25

01-04.2021

24

01-05.2021

22

01-06.2021

26

01-07.2021

22

01-08.2021

25

01-09.2021

24

01-10.2021

22

01-11.2021

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі (щоквартальна інформація)

10

 

 

31

01-12.2020

 

 

16

01-03.2021

 

 

16

01-06.2021

 

 

16

01-09.2021

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2020)

10

 

 

 

02

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)

10

 

26

01-12.2020

(попередні дані)

 

 

26

01-03.2021

 

 

26

01-06.2021

 

 

26

01-09.2021

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

10

 

26

01-12.2020 (попередні дані)

 

 

26

01-03.2021

 

 

26

01-06.2021

 

 

26

01-09.2021

 

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року)

10

 

26 

01-12.2020

 

 

26

01-03.2021

 

 

26

01-06.2021

 

 

26

01-09.2021

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація)

10

 

26

01-12.2020

 

 

26

01-03.2021

 

 

26

01-06.2021

 

 

26

01-09.2021

 

Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2020)

10

 

 

 

 

14

2020

(остаточні

дані)

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2020)

10

 

 

 

 

14

2020

(остаточні

дані)

 

 

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне
господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси сільськогосподарської продукції (2010–2020)

10

 

 

 

 

 

02

2020 (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Рослинництво (1995-2020)

10

 

 

 

28

 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво сільськогосподарських культур (щомісячно у період збирання урожаю)

10

 

 

 

28

 2020

 

 

20

на

01.07.2021

20

на

01.08.2021

20

на

01.09.2021

20

на

01.10.2021

19

на 01.11.2021

20

на

01.12.2021

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств (щомісячно у період збирання урожаю)

10

 

 

 

28

 2020

 

 

20

на

01.07.2021

20

на

01.08.2021

20

на

01.09.2021

20

на

01.10.2021

19

на 01.11.2021

20

на

01.12.2021

Виробництво культур зернових  і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах (щомісячно у період збирання урожаю) 

10

 

 

 

28

 2020

 

 

20

на

01.07.2021

20

на

01.08.2021

20

на

01.09.2021

20

на

01.10.2021

19

на 01.11.2021

20

на

01.12.2021

Виробництво соняшнику у  підприємствах по містах обласного значення та районах  (щомісячно у період збирання урожаю)  

10

 

 

 

28

 2020

 

 

 

 

20

на

01.09.2021

20

на

01.10.2021

19

на 01.11.2021

20

на

01.12.2021

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств

10

 

19

на

01.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по містах обласного значення та районах

10

 

19

на

01.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року

10

 

 

 

 

25

 2020

 

 

 

 

 

 

 

Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року

10

 

 

 

 

25

 2020

 

 

 

 

 

 

 

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року  

10

 

 

 

 

25

 2020

 

 

 

 

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація)

10

21

на

01.01.2021

19

на

01.02.2021

19

на

01.03.2021

19 

на

 01.04.2021

20

на

01.05.2021

26

на 

 01.01.2021 (остаточні дані)

18

на

01.06.2021

19

на

01.07.2021

19

на

01.08.2021

20

на

01.09.2021

20

на

01.10.2021

18

на 01.11.2021

20

на

01.12.2021

Кількість сільськогосподарських тварин  за категоріями господарств (щомісячна інформація)

10

21

на

01.01.2021

19

на

01.02.2021

19

на

01.03.2021

19 

на

 01.04.2021

20

на

01.05.2021

26

на 

 01.01.2021 (остаточні дані)

18

на

01.06.2021

19

на

01.07.2021

19

на

01.08.2021

20

на

01.09.2021

20

на

01.10.2021

18

на 01.11.2021

20

на

01.12.2021

Кількість сільськогосподарських тварин  у підприємствах по районах (щомісячна інформація)

10

21

на

01.01.2021

19

на

01.02.2021

19

на

01.03.2021

19 

на

 01.04.2021

20

на

01.05.2021

26

на 

 01.01.2021 (остаточні дані)

18

на

01.06.2021

19

на

01.07.2021

19

на

01.08.2021

20

на

01.09.2021

20

на

01.10.2021

18

на 01.11.2021

20

на

01.12.2021

Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)

10

21

01-12.2021

19

 01.2021

19

01-02.2021

19

01-03.2021

20 

 на

01.05.2021

26

на

 01.01.2021 (остаточні дані)

18

01-05.2021

19

01-06.2021

19

01-07.2021

20

01-08.2021

20

01-09.2021

18

 01-10.2021

20

01-11.2021

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (щомісячна інформація)

10

21

01-12.2021

19

 01.2021

19

01-02.2021

19

01-03.2021

20 

 на

01.05.2021

26

на

 01.01.2021 (остаточні дані)

18

01-05.2021

19

01-06.2021

19

01-07.2021

20

01-08.2021

20

01-09.2021

18

 01-10.2021

20

01-11.2021

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (щомісячна інформація)

10

21

01-12.2021

19

 01.2021

19

01-02.2021

19

01-03.2021

20 

 на

01.05.2021

26

на

 01.01.2021 (остаточні дані)

18

01-05.2021

19

01-06.2021

19

01-07.2021

20

01-08.2021

20

01-09.2021

18

 01-10.2021

20

01-11.2021

Тваринництво (1995-2020)

10

 

 

 

 

26

2020

 

 

 

 

 

 

 

Добування водних біоресурсів (1996-2020)

10

 

 

17

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства (щоквартальна інформація)

10

 

09

2020

 

22

01-03.2021

 

 

22

01-06.2021

 

 

25

01-09.2021

 

 

Надходження молока на переробні підприємства (щоквартальна інформація)

10

 

09

2020

 

22

01-03.2021

 

 

22

01-06.2021

 

 

25

01-09.2021

 

 

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням,  зберіганням та переробленням (щомісячна інформація)

10

 

23

на 01.01.2021

 на 01.02.2021

23

на

01.03.2021

20

на

01.04.2021

24

на

 01.05.2021

  

23

на

01.06.2021

20

на

01.07.2021

20

на

01.08.2021

21

на 01.09.2021

22

на 01.10.2021

22

на 01.11.2021

21

на 01.12.2021

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2020)

10

 

 

02

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (щомісячна інформація)

10

 

24

01.2021

02

2020

25

01-02.2021

22

01-03.2021

25

01-04.2021

25

 01-05.2021

22

01-06.2021

25

01-07.2021

23

 01-08.2021

26

01-09.2021

24

01-10.2021

23

01-11.2021

Лісове господарство та мисливство

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2020)

10

 

 

 

08

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами

10

 

 

 

08

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами

10

 

 

 

08

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Відтворення лісів (2010-2020)

10

 

 

 

20

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Загибель лісових насаджень за причинами

10

 

 

 

20

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2020)    

10

 

 

 

20

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання та запаси палива

10

 

 

 

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

Постачання та використання енергії

10

 

 

 

 

 

25

2020

 

 

 

 

 

 

Використання палива (щомісячна інформація)

10

26

12.2020

26

01.2021

26

02.2021

27

03.2021

26

04.2021

25

05.2021

27

06.2021

26

07.2021

27

08.2021

26

09.2021

26

10.2021

28

11.2021

Запаси палива (щомісячна інформація)

10

26

12.2020

26

01.2021

26

02.2021

27

03.2021

26

04.2021

25

05.2021

27

06.2021

26

07.2021

27

08.2021

26

09.2021

26

10.2021

28

11.2021

Промисловість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

10

12

01-11.2020

04

01-12.2020 (попередні дані)

10

01.2021

15

01-12.2020

(остаточні дані)

06

01-02.2021

07

01-03.2021

04

01-04.2021

09

01-05.2021

04

01-06.2021

07

01-07.2021

06

01-08.2021

08

01-09.2021

07

01-10.2021

Виробництво промислової продукції за видами (щомісячна інформація)

10

25

01-12.2020

26

01.2021

24

01-02.2021

23

01-03.2021

25

01-04.2021

25

01-05.2021

23

01-06.2021

26

01-07.2021

23

01-08.2021

25

01-09.2021

24

01-10.2021

23

01-11.2021

Виробництво промислової продукції за видами (2011-2020)

10

 

 

 

 

 

 

 

17

2020