Календар оприлюднення статистичної інформації у 2022 році

 

Перелік статистичної

інформації

Індекси підрозділів, відповідальних за підготовку матеріалів *

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна та соціальна статистика

                         

Населення та міграція

                         

Чисельність населення по районах (попередні дані)   (щомісячна інформація)

10

20

 01-11.2021

22

01-12.2021

22

01.2022

20

01-02.2022

20

01-03.2022

21

01-04.2022

20

01-05.2022

22

01-06.2022

21

01-07.2022

20

01-08.2022

22

01-09.2022

21

01-10.2022

Формування приросту

(скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) (щомісячна інформація)

10

20

01-11.2021

22

01-12.2021

22

01.2022

20

01-02.2022

20

01-03.2022

21

01-04.2022

20

01-05.2022

22

01-06.2022

21

01-07.2022

20

01-08.2022

22

01-09.2022

21

01-10.2022

Кількість живонароджених, померлих по районах (щомісячна інформація)

10

20

01-11.2021

22

01-12.2021

(попередні дані)

22

01.2022

20

01-02.2022

20

01-03.2022

15

01-12.2021 (остаточні дані)

21

01-04.2022

20

01-05.2022

22

01-06.2022

21

01-07.2022

20

01-08.2022

22

01-09.2022

21

01-10.2022

Кількість померлих за причинами смерті (щомісячна інформація)

10

20

01-11.2021

22

01-12.2021 (попередні дані)

22

01.2022

20

01-02.2022

20

01-03.2022

15

01-12.2021 (остаточні дані)

21

01-04.2022

20

01-05.2022

22

01-06.2022

21

01-07.2022

20

01-08.2022

22

01-09.2022

21

01-10.2022

Населення (1990-2021)

10

 

 

 

 

27

2021

15; 29

2021

26

2021

             

             

             

             

             

Кількість прибулих, вибулих по районах (щомісячна інформація)

10

20

01-11.2021

22

01-12.2021 (попередні дані)

22

01.2022

20

01-02.2022

20

01-03.2022

14

01-12.2021 (остаточні дані)

21

01-04.2022

20

01-05.2022

22

01-06.2022

21

01-07.2022

20

01-08.2022

22

01-09.2022

21

01-10.2022

Міграційний рух населення за типом місцевості (2002-2021)

10

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Міграційний рух населення за типом місцевості по районах

10

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками

10

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості

10

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду)

10

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства

10

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду)

10

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження

10

 

 

 

 

 

15

2021

 

 

 

 

 

 

Ринок праці

                         

Зайнятість та безробіття

                         

Робоча сила  (щоквартальна інформація)

04

 

 

30

01-12.2021

 

Органи державної статистики не мають можливості проводити обстеження робочої сили (ОРС). Зважаючи на це,  не буде оприлюднена інформація, яка мала бути сформована за результатами ОРС
за І квартал 2022 року

 

29

01-06.2022

 

 

30

01-09.2022

Робоча сила за статтю та типом місцевості

04

 

 

 

 

 

 

04

2021

 

 

 

 

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

                         

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

10

04

11.2021

02

12.2021

02

01.2022

01

02.2022

04

03.2022

02

04.2022

01

05.2022

02

06.2022

01

07.2022

03

08.2022

02

09.2022

02

10.2022

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

10

04

11.2021

02

12.2021

02

01.2022

01

02.2022

04

03.2022

02

04.2022

01

05.2022

02

06.2022

01

07.2022

03

08.2022

02

09.2022

02

10.2022

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

10

04

11.2021

02

12.2021

02

01.2022

01

02.2022

04

03.2022

02

04.2022

01

05.2022

02

06.2022

01

07.2022

03

08.2022

02

09.2022

02

10.2022

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

10

04

11.2021

02

12.2021

02

01.2022

01

02.2022

04

03.2022

02

04.2022

01

05.2022

02

06.2022

01

07.2022

03

08.2022

02

09.2022

02

10.2022

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 

(щомісячна інформація)

10

04

11.2021

02

12.2021

02

01.2022

01

02.2022

04

03.2022

02

04.2022

01

05.2022

02

06.2022

01

07.2022

03

08.2022

02

09.2022

02

10.2022

Розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

10

05

09.2021

             

             

05

12.2021

             

             

05

03.2022

             

             

05

06.2022

             

             

Кількість штатних працівників по районах (щоквартальна інформація)

10

             

             

03

10-12.2021

             

             

03

01-03.2022

             

             

05

04-06.2022

             

             

05

07-09.2022

Відпрацьований час штатних працівників по районах(щоквартальна інформація)

10

             

             

03

10-12.2021

             

             

03

01-03.2022

             

             

05

04-06.2022

             

             

05

07-09.2022

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах (щоквартальна інформація)

10

                 

             

03

10-12.2021

             

             

03

01-03.2022

             

             

05

04-06.2022

             

             

05

07-09.2022

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати

(2002-2021)

10

             

             

04

2021

             

             

             

             

             

              

             

             

             

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2002-2021)

10

             

             

04

2021

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (щомісячна інформація)

10

             

02

12.2021

03

01.2022

31

02.2022

             

04

03.2022

01

04.2022

04

05.2022

02

06.2022

01

07.2022

03

08.2022

02

09.2022

01

10.2022

30

11.2022

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня

10

             

10

2021

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Заробітна плата працівників за професійними групами у 2020 році

10

 

11

2020

                   

Освіта

 

             

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Заклади дошкільної освіти

(1995-2021)

10

             

             

             

              

             

03

2021

             

             

             

             

             

             

Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020-2021)

10

             

             

             

             

10

2021

             

             

             

             

             

             

             

Кількість аспірантів (1995-2021)

10

             

             

             

             

10

2021

              

             

             

             

             

             

             

Заклади загальної середньої освіти

(1995-2021)

10

             

             

             

27

2021

             

             

              

             

             

             

             

             

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти(1995-2021)

10

             

             

             

27

2021

             

             

              

             

             

             

             

             

Доходи та умови життя

                         

Характеристика домогосподарств (1999-2021)

04

             

             

             

             

             

             

05

2021

             

             

             

             

              

Структура сукупних витрат домогосподарств (1999-2021)

04

             

             

             

             

             

             

05

2021

             

             

             

             

              

Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999-2021)

04

             

             

             

             

             

             

05

2021

             

             

             

             

             

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах(1999-2021)

04

             

             

             

             

             

             

05

2021

             

             

             

             

             

Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів (2005-2021)

04

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

15

2021

             

Диференціація життєвого рівня населення (2000-2021)

04

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

15

2021

             

Населені пункти та житло

                         

Житловий фонд (1995-2021)

10

             

             

             

             

             

             

13

2021

             

             

             

             

             

Економічна статистика

                         

Національні рахунки

                         

Валовий регіональний продукт

(2004-2020) (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)

11

             

             

              

01

2020

             

             

             

             

             

             

             

             

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (2004-2021) (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)

11

             

             

             

             

             

             

08

2021

             

             

             

             

             

Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату)

11

21

2002-2020

             

             

29

2002-2021

             

             

             

             

              

             

             

             

Економічна діяльність

                         

Діяльність підприємств

                         

Кількість діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

10

             

             

             

             

             

             

             

             

             

11

2021

             

             

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

10

             

             

             

             

             

             

             

             

             

11

2021

             

             

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

10

             

             

             

             

             

             

             

             

             

11

2021

              

             

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

10

             

             

             

             

             

             

             

             

             

11

2021

             

             

Кількість діючих суб'єктів господарювання по районах

10

             

             

             

             

             

             

             

             

              

11

2021

             

             

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах

10

             

             

             

             

             

             

             

             

             

11

2021

             

             

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах

10

             

             

             

             

             

             

             

              

             

11

2021

             

             

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах

10

             

             

             

             

             

             

              

             

             

11

2021

             

             

Кількість діючих суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

10

             

             

              

             

             

             

             

             

             

11

2021

             

             

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

10

             

             

             

             

             

             

             

             

             

11

2021

 

             

             

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

10

             

             

             

             

             

             

             

             

             

11

2021

             

             

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

10

             

             

             

             

             

             

             

             

             

11

2021

             

             

Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні,  малі та мікропідприємства

10

             

             

             

             

             

24

2021 (попередні дані)

             

             

             

11

2021 (остаточні дані)

             

             

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

             

             

             

             

             

24

2021 (попередні дані)

             

             

             

11

2021 (остаточні дані)

             

             

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

             

              

             

             

             

24

2021 (попередні дані)

             

             

             

11

2021 (остаточні дані)

             

             

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

             

             

             

             

             

24

2021 (попередні дані)

             

             

             

11

2021 (остаточні дані)

             

             

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

10

             

             

              

             

             

24

2021 (попередні дані)

             

             

             

11

2021 (остаточні дані)

             

             

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості

10

             

             

             

             

             

24

2021 (попередні дані)

             

             

             

11

2021 (остаточні дані)

             

              

Кількість діючих підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на оплату праці підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по районах

10

             

             

              

             

             

24

2021 (попередні дані)

             

             

             

11

2021 (остаточні дані)

             

             

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності

10

             

             

             

             

             

22

2021 (попередні дані)

             

             

             

10

2021 (остаточні дані)

             

             

Фінансові результати  до оподаткування підприємств по районах

10

             

             

             

             

             

22

2021 (попередні дані)

             

             

             

10

2021 (остаточні дані)

             

             

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 

10

             

             

             

             

              

22

2021 (попередні дані)

             

             

             

10

2021 (остаточні дані)

             

             

Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності

10

             

             

             

             

             

             

             

             

             

10

2021 (остаточні дані)

             

             

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності

10

             

             

             

             

             

             

             

             

             

10

2021 (остаточні дані)

             

              

Послуги

                         

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

10

             

             

11

IV кв.2021

             

             

09

I кв.2022

             

             

08

ІI кв.2022

             

             

08

ІIІ кв.2022

Внутрішня торгівля

                         

Роздрібна торгівля

(щомісячна інформація)

10

25

01-12.2021

23

01.2022

23

01-02.2022

26 

01-03.2022

24

01-04.2022

23

01-05.2022

25

01-06.2022

23

01-07.2022

23

01-08.2022

25

01-09.2022

23

01-10.2022

23

01-11.2022

Обсяг та структура роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі(щоквартальна інформація)

10

             

             

30

01-12.2021

             

             

16

01-03.2022

             

             

16

01-06.2022

             

             

16

01-09.2022

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі (щоквартальна інформація)

10

             

             

29

01-12.2021

             

             

15

01-03.2022

             

             

15

01-06.2022

             

             

15

01-09.2022

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2021)

10

             

             

             

04

2021

             

             

             

             

             

             

              

             

Капітальні інвестиції 

                         

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)

10

             

             

01

01-12.2021

             

             

01

01-03.2022

             

             

01

01-06.2022

             

             

01

01-09.2022

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

10

             

             

01

01-12.2021

             

             

01

01-03.2022

             

             

01

01-06.2022

             

             

01

01-09.2022

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року)

(щоквартальна інформація)

10

             

             

01

01-12.2021

             

             

01

01-03.2022

             

             

01

01-06.2022

             

             

01

01-09.2022

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація)

10

             

             

01

01-12.2021

             

             

01

01-03.2022

             

             

01

01-06.2022

             

             

01

01-09.2022

Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2021)

10

             

             

             

             

             

15

2021 (остаточні дані)

             

             

             

             

             

             

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

(2010-2021)

10

             

             

             

             

             

15

2021 (остаточні дані)

             

             

             

             

             

             

Сільське, лісове та рибне господарство

                         

Індекси сільськогосподарської продукції (2010–2021) 

10

             

             

             

             

             

02

2021 (остаточні дані)

             

             

             

             

             

             

Рослинництво (1995-2021)

10

             

             

             

28

2021

             

             

             

             

             

             

             

             

Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств

10

             

             

              

             

             

             

25

2022

             

             

             

             

             

Посівні площі основних сільськогосподарських культур по районах

10

             

             

              

             

             

             

25

2022

             

             

             

             

             

Виробництво сільськогосподарських культур (щомісячно у період збирання урожаю)

10

             

              

             

28

2021

             

             

20

на    01.07.2022

19

на  

01.08.2022

20

на

01.09.2022

20

 на 01.10.2022

21

на

01.11.2022

20

на 01.12.2022

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств (щомісячно у період збирання урожаю)

10

             

             

             

28

2021

             

             

20

на

01.07.2022

19

на

01.08.2022

20

на

01.09.2022

20

на

 01.10.2022

21 

на

 01.11.2022

20

на 01.12.2022

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по  районах (щомісячно у період збирання урожаю) 

10

              

             

             

28

2021

             

             

20

на

01.07.2022

19

на

01.08.2022

20

на

01.09.2022

20

на

 01.10.2022

21 

на

 01.11.2022

20

на 01.12.2022

Виробництво пшениці у підприємствах по районах (щомісячно у період збирання урожаю)

10

             

             

             

28

2021

             

             

20

на

01.07.2022

19

на

01.08.2022

20

на

01.09.2022

20

на

 01.10.2022

21 

на

 01.11.2022

20

на 01.12.2022

Виробництво ячменю у підприємствах по районах (щомісячно у період збирання урожаю)

10

             

             

             

28

2021

             

             

20

на

01.07.2022

19

на

01.08.2022

20

на

01.09.2022

20

на

 01.10.2022

21 

на

 01.11.2022

20

на 01.12.2022

Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах (щомісячно у період збирання урожаю)

10

             

             

              

28

2021

             

             

             

             

             

20

на

 01.10.2022

21 

на

 01.11.2022

20

на 01.12.2022

Виробництво соняшнику у  підприємствах по районах (щомісячно у період збирання урожаю)

10

             

             

             

28

2021

             

             

             

             

             

20

на

 01.10.2022

21 

на

 01.11.2022

20

на 01.12.2022

Виробництво ріпаку у підприємствах по районах (щомісячно у період збирання урожаю)

10

             

             

             

28

2021

 

             

             

             

             

20

на

01.09.2022

20

на

 01.10.2022

21 

на

 01.11.2022

20

на 01.12.2022

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств

10

             

18

на

01.01.2022

             

             

             

             

             

             

              

             

             

             

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корму підприємствах по районах

10

             

18

на

01.01.2022

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2021 року

10

             

             

             

             

25

2021

              

             

             

             

             

             

             

Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2021 року

10

             

             

             

             

25

2021

             

             

             

             

             

             

             

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2021 року  

10

             

             

             

             

25

2021

             

             

             

             

             

             

             

Кількість сільськогосподарських тварин (щомісячна інформація)

10

21

на

01.01.2022

21

 на

01.02.2022

21

на

01.03.2022

21

на

01.04.2022

20

на

01.05.2022

27

на 01.01.2022 (остаточні дані)

21

на

01.06.2022

20

на

01.07.2022

18

на

01.08.2022

20

на

01.09.2022

20

на

01.10.2022

18

на

01.11.2022

20

на 01.12.2022

Кількість сільськогосподарських тварин  за категоріями господарств 

(щомісячна інформація)

10

21

на

01.01.2022

21

 на

01.02.2022

21

на

01.03.2022

21

на

01.04.2022

20

на

01.05.2022

27

на 01.01.2022 (остаточні дані)

21

на

01.06.2022

20

на

01.07.2022

18

на

01.08.2022

20

на

01.09.2022

20

на

01.10.2022

18

на

01.11.2022

20

на 01.12.2022

Кількість сільськогосподарських тварин  у підприємствах по районах (щомісячна інформація)

10

21

на

01.01.2022

21

 на

01.02.2022

21

на

01.03.2022

21

на

01.04.2022

20

на

01.05.2022

27

на 01.01.2022 (остаточні дані)

21

на

01.06.2022

20

на

01.07.2022

18

на

01.08.2022

20

на

01.09.2022

20

на

01.10.2022

18

на

01.11.2022

20

на 01.12.2022

Виробництво основних видів продукції тваринництва (щомісячна інформація)

10

21

01-12.2021

21

01.2022

21

01-02.2022

21

01-03.2022

20

01-04.2022

27

 2021 (остаточні дані)

21

01-05.2022

20

01-06.2022

18

01-07.2022

20

01-08.2022

20

01-09.2022

18

01-10.2022

20

01-11.2022

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств (щомісячна інформація)

10

21

01-12.2021

21

01.2022

21

01-02.2022

21

01-03.2022

20

01-04.2022

27

 2021 (остаточні дані)

21

01-05.2022

20

01-06.2022

18

01-07.2022

20

01-08.2022

20

01-09.2022

18

01-10.2022

20

01-11.2022

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах (щомісячна інформація)

10

21

01-12.2021

21

01.2022

21

01-02.2022

21

01-03.2022

20

01-04.2022

27

 2021 (остаточні дані)

21

01-05.2022

20

01-06.2022

18

01-07.2022

20

01-08.2022

20

01-09.2022

18

01-10.2022

20

01-11.2022

Тваринництво (1995-2021)

10

             

             

             

             

27

2021

             

             

             

             

             

             

             

Добування водних біоресурсів (1996-2021)

10

             

             

17

2021

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Надходження сільсько-господарських тварин на переробні підприємства (щоквартальна інформація)

10

             

08

2021

             

21

01-03.2022

             

             

21

01-06.2022

             

             

25

01-09.2022

             

             

Надходження молока на переробні підприємства (щоквартальна інформація)

10

             

08

2021

             

21

01-03.2022

             

             

21

01-06.2022

             

             

25

01-09.2022

             

             

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням,  зберіганням та переробленням (щомісячна інформація)

10

             

24

на 01.01.2022; на

01.02.2022

25

на

01.03.2022

22

на

 01.04.2022

25

на

01.05.2022

24

на

01.06.2022

22

на

 01.07.2022

25

на

 01.08.2022

22

на

01.09.2022

25

на

 01.10.2022

24

на

01.11.2022

22

на 01.12.2022

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої  підприємствами (1996-2021)

10

             

             

02

2021

             

             

             

             

             

             

             

              

             

Середні ціни продукції сільського господарства,  реалізованої підприємствами (щомісячна інформація)

10

             

24

01.2022

02

2021

25

01-02.2022

22

01-03.2022

25

01-04.2022

24

01-05.2022

22

01-06.2022

25

01-07.2022

22

01-08.2022

25

01-09.2022

24

01-10.2022

22

01-11.2022

Кількість мисливських тварин та їх добування (1991-2021)

10

             

             

              

13

2021

             

             

             

             

             

             

             

             

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами

10

             

             

              

13

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами

10

             

             

             

13

2021

             

             

             

             

             

             

             

             

Відтворення лісів (2010-2021)

10

             

             

              

20

2021

             

             

             

             

             

             

             

             

Загибель лісових насаджень за причинами

10

             

             

             

20

2021

             

             

             

             

             

             

             

             

Захист лісів від шкідників і хвороб

(2005-2021)

10

             

             

             

20

2021

             

             

             

             

             

             

             

             

  Енергетика