Календар оприлюднення статистичної інформації у 2023 році

 

Перелік статистичної інформації

Індекси підрозділів, відповідальних за підготовку матеріалів *

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна та соціальна
статистика

                         

Населення та міграція

                         

Чисельність населення по районах (попередні дані) (щомісячна інформація)

02

20

01-11.2022

21

01-12.2022

21

01.2023

20

01-02.2023

22

01-03.2023

21

01-04.2023

20

01-05.2023

22

01-06.2023

20

01-07.2023

20

01-08.2023

21

01-09.2023

20

01-10.2023

Формування приросту (скорочення) чисельності населення по районах (попередні дані) (щомісячна інформація)

02

20

01-11.2022

21

01-12.2022

21

01.2023

20

01-02.2023

22

01-03.2023

21

01-04.2023

20

01-05.2023

22

01-06.2023

20

01-07.2023

20

01-08.2023

21

01-09.2023

20

01-10.2023

Кількість живонароджених, померлих по районах (щомісячна інформація)

02

20

01-11.2022

21

01-12.2022 (попередні дані)

21

01.2023

 

20

01-02.2023

 

22

01-03.2023

 

15

01-12.2022 (остаточні дані)

21

01-04.2023

20

01-05.2023

22

01-06.2023

20

01-07.2023

20

01-08.2023

21

01-09.2023

20

01-10.2023

Кількість померлих за  причинами смерті (щомісячна інформація)

02

20

01-11.2022

21

(01-12.2022) (попередні дані)

21

01.2023

 

20

01-02.2023

 

22

01-03.2023

 

15

01-12.2022 (остаточні дані)

21

01-04.2023

20

01-05.2023

22

01-06.2023

20

01-07.2023

20

01-08.2023

21

01-09.2023

20

01-10.2023

Населення (1990-2022)

02

 

 

 

 

26

2022

15; 29

2022

26

2022

 

 

 

 

 

Кількість прибулих, вибулих по районах (щомісячна інформація)

02

20

01-11.2022

21

01-12.2022 (попередні дані)

21

01.2023

 

20

01-02.2023

 

22

01-03.2023

 

15

01-12.2022  (остаточні дані)

21

01-04.2023

20

01-05.2023

22

01-06.2023

20

01-07.2023

20

01-08.2023

21

01-09.2023

20

01-10.2023

Міграційний рух населення за типом місцевості 

02

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Міграційний рух населення за типом місцевості по районах

02

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Кількість мігрантів за віком, статтю та типом місцевості за всіма потоками

02

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за віком, статтю та типом місцевості

02

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за країнами в'їзду (виїзду)

02

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за країнами громадянства

02

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів-громадян України за країнами в'їзду (виїзду)

02

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Кількість міждержавних мігрантів за країнами народження

02

 

 

 

 

 

15

2022

 

 

 

 

 

 

Ринок праці

                         

Робоча сила за статтю та типом місцевості

03

 

 

 

 

 

 

03

2022

 

 

 

 

 

Робоча сила (щоквартальна інформація)

03

 

 

30

01-12.2022

 

 

30

01-03.2023

 

 

29

01-06.2023

 

 

29

01-09.2023

Оплата праці та соціально-трудові відносини

                         

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

06

04

11.2022

01

12.2022

02

01.2023

03

02.2023

03

03.2023

01

04.2023

03

05.2023

01

06.2023

01

07.2023

02

08.2023

01

09.2023

01

10.2023

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

06

04

11.2022

01

12.2022

02

01.2023

03

02.2023

03

03.2023

01

04.2023

03

05.2023

01

06.2023

01

07.2023

02

08.2023

01

09.2023

01

10.2023

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

06

04

11.2022

01

12.2022

02

01.2023

03

02.2023

03

03.2023

01

04.2023

03

05.2023

01

06.2023

01

07.2023

02

08.2023

01

09.2023

01

10.2023

Середньомісячна заробітна штатних працівників за видами економічної діяльності (щомісячна інформація)

06

04

01-11.2022

01

01-12.2022

02

01.2023

03

01-02.2023

03

01-03.2023

01

01-04.2023

03

01-05.2023

01

01-06.2023

01

01-07.2023

02

01-08.2023

01

01-09.2023

01

01-10.2023

Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (щомісячна інформація)

06

04

11.2022

01

12.2022

02

01.2023

03

02.2023

03

03.2023

01

04.2023

03

05.2023

01

06.2023

01

07.2023

02

08.2023

01

09.2023

01

10.2023

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої  їм заробітної плати та видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

06

05

09.2022

 

 

05

12.2022

 

 

05

03.2023

 

 

05

06.2023

 

 

Кількість штатних працівників по районах (щоквартальна інформація)

06

 

 

03

IV кв. 2022

 

 

02

І кв. 2023

 

 

04

ІІ кв. 2023

 

 

04

ІІІ кв. 2023

Відпрацьований час штатних працівників по районах (щоквартальна інформація)

06

 

 

03

IV кв. 2022

 

 

02

І кв. 2023

 

 

04

ІІ кв. 2023

 

 

04

ІІІ кв. 2023

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по районах (щоквартальна інформація)

06

 

 

03

IV кв. 2022

 

 

02

І кв. 2023

 

 

04

ІІ кв. 2023

 

 

04

ІІІ кв. 2023

Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002-2022)

06

 

 

06

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2022) (річні дані)

06

 

 

06

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число (щомісячна інформація)

06

 

01

12.2022

03

01.2023

31

02.2023

 

04

03.2023

01

04.2023

04

05.2023

03

06.2023

31

07.2023

 

03

08.2023

01

09.2023

01

10.2023

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня 

06

 

10

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта

                         

Заклади дошкільної освіти (1995-2022)

02

 

 

 

 

 

06

2022

 

 

 

 

 

 

Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020-2022)

02

 

 

 

 

10

2022

 

 

 

 

 

 

 

Кількість аспірантів (1995-2022)

02

 

 

 

 

10

2022

 

 

 

 

 

 

 

Заклади загальної середньої освіти (1995-2022)

02

 

 

 

27

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2022)

02

 

 

 

27

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та умови життя

                         

Характеристика домогосподарств (1999-2022)

03

 

 

 

 

 

 

05

2022

 

 

 

 

 

Структура сукупних витрат домогосподарств (1999-2022)

03

 

 

 

 

 

 

05

2022

 

 

 

 

 

Структура сукупних ресурсів домогосподарств (1999-2022)

03

 

 

 

 

 

 

05

2022

 

 

 

 

 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2022)

03

 

 

 

 

 

 

05

2022

 

 

 

 

 

Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування

03

 

 

24

2022

 Органи державної статистики

не проводять вибіркові обстеження населення (домогосподарств), унаслідок чого не мають можливості отримувати інформацію за їх результатами.

 Зважаючи на це, інформація не буде оприлюднена

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл населення за рівнем середньодущових еквівалентних загальних доходів (2005-2022)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2022

 

Диференціація життєвого рівня населення (2000-2022)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2022

 

Економічна статистика

                         

Національні рахунки

                         

Валовий регіональний продукт (2004-2021) (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 

07

 

 

31

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту (2004-2022) (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 

07

 

 

 

 

 

 

10

2022

 

 

 

 

 

Доходи та витрати населення по регіонах (посилання на статистичну інформацію, розміщену на вебсайті Держстату) 

07

20

2002-2021

 

 

 

02

2002-2022

 

 

 

 

 

 

 

Економічна діяльність

                         

Діяльність підприємств

                         

Кількість діючих суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2022

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2022

 

 

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2022

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2022

 

 

Кількість діючих суб'єктів господарювання по районах

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2022

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання по районах

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2022

 

 

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання по районах

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2022

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання по районах

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2022

 

 

Кількість діючих суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2022

 

 

Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

06

                 

11

2022

 

   

Кількість найманих працівників у суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

06

                 

11

2022

   

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва

06

                 

11

2022

   

Кількість діючих підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

06

 

 

 

 

 

26

2022

(попередні дані)

 

 

 

11

2022

(остаточні дані)

 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

06

 

 

 

 

 

26

2022

(попередні дані)

 

 

 

11

2022

(остаточні дані)

 

 

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

06

 

 

 

 

 

26

2022

(попередні дані)

 

 

 

11

2022

(остаточні дані)

 

 

Витрати на персонал (витрати на оплату праці,відрахування на соціальні заходи) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

06

 

 

 

 

 

26

2022

(попередні дані)

 

 

 

11

2022

(остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

06

 

 

 

 

 

26

2022

(попередні дані)

 

 

 

11

2022

(остаточні дані)

 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості

06

 

 

 

 

 

26

2022

(попередні дані)

 

 

 

11

2022

(остаточні дані)

 

 

Кількість діючих підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на персонал (витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи) підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по районах з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

06

 

 

 

 

 

26

2022

(попередні дані)

 

 

 

11

2022

(остаточні дані)

 

 

Кількість діючих підприємств в розрізі територій територіальних громад з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

06

 

 

 

 

 

26

2022

(попередні дані)

 

 

 

11

2022

(остаточні дані)

 

 

Активи, власний капітал, зобов'язання та фінансові результати підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності

06

 

 

 

 

 

22

2022

(попередні дані)

 

 

 

10

2022

(остаточні дані)

 

 

Фінансові результати  до оподаткування підприємств по районах

06

 

 

 

 

 

22

2022

(попередні дані)

 

 

 

10

2022

(остаточні дані)

 

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства 

06

 

 

 

 

 

22

2022

(попередні

дані)

 

 

 

10

2022

(остаточні дані)

 

 

Необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання підприємств за видами економічної діяльності

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2022

 

 

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2022

 

 

Послуги

                         

Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності по регіону (щоквартальна інформація)

06

 

 

13

IV кв. 2022

 

 

09

I кв.2023

 

 

08

IІ кв. 2023

 

 

08

ІІІ кв. 2023

Внутрішня торгівля

                         

Роздрібна торгівля (щомісячна інформація)

06

24

01-12.2022

23

01.2023

24

01-02.2023

25

01-03.2023

24

01-04.2023

23

01-05.2023

25

01-06.2023

23

01-07.2023

25

01-08.2023

24

01-09.2023

23

01-10.2023

26

01-11.2023

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними групами (щоквартальна інформація)

06

 

 

29

01-12.2022

 

 

16

01-03.2023

 

 

18

01-06.2023

 

 

18

01-09.2023

Обсяг роздрібного продажу підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів (щоквартальна інформація)

06

 

 

29

01-12.2022

 

 

16

01-03.2023

 

 

18

01-06.2023

 

 

18

01-09.2023

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі (щоквартальна інформація)

06

 

 

28

01-12.2022

 

 

15

01-03.2023

 

 

15

01-06.2023

 

 

15

01-09.2023

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2022)

06

 

 

 

04

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції

                         

Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)

05

 

 

02

01-12.2022 (попередні дані)

 

 

02

01-03.2023

 

 

01

01-06.2023

 

 

01

01-09.2023

Капітальні інвестиції   за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

05

 

 

02

01-12.2022 (попередні дані)

 

 

02

01-03.2023

 

 

01

01-06.2023

 

 

01

01-09.2023

Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року) (щоквартальна інформація)

05

 

 

02

01-12.2022

 

 

02

01-03.2023

 

 

01

01-06.2023

 

 

01

01-09.2023

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (щоквартальна інформація)

05

 

 

02

01-12.2022 (попередні дані)

 

 

02

01-03.2023

 

 

01

01-06.2023

 

 

01

01-09.2023

Капітальні інвестиції за видами активів  (2010-2022)

05

 

 

 

 

 

15

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції   за видами економічної діяльності (2010-2022)

05

 

 

 

 

 

15

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

                         

Індекси сільськогосподарської продукції (2010-2022)

05

 

 

 

 

 

02

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

Рослинництво (1995-2022)

05

 

 

 

28

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств

05

 

 

 

 

 

 

25

2023

 

 

 

 

 

Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах по районах

05

 

 

 

 

 

 

25

2023

 

 

 

 

 

Виробництво сільськогосподарських культур (щомісячно у період збирання урожаю) 

05

 

 

 

28

2022

 

 

20

на

01.07.2023

21

на

01.08.2023

20

на

01.09.2023

20

на

01.10.2023

22

на

01.11.2023

21

на

01.12.2023

Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств (щомісячно у період збирання урожаю) 

05

 

 

 

28

2022

 

 

20

на

01.07.2023

21

на

01.08.2023

20

на

01.09.2023

20

на

01.10.2023

22

на

01.11.2023

21

на

01.12.2023

Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по районах (щомісячно у період збирання урожаю) 

05

 

 

 

28

2022

 

 

20

на

01.07.2023

21

на

01.08.2023

20

на

01.09.2023

20

на

01.10.2023

22

на

01.11.2023

21

на

01.12.2023

Виробництво пшениці у підприємствах по районах (щомісячно у період збирання урожаю)

05

 

 

 

28

2022

 

 

20

на

01.07.2023

21

на

01.08.2023

20

на

01.09.2023

20

на

01.10.2023

22

на

01.11.2023

21

на

01.12.2023

Виробництво ячменю у підприємствах по районах (щомісячно у період збирання урожаю)

05

 

 

 

28

2022

 

 

20

на

01.07.2023

21

на

01.08.2023

20

на

01.09.2023

20

на

01.10.2023

22

на

01.11.2023

21

на

01.12.2023

Виробництво кукурудзи у підприємствах по районах (щомісячно у період збирання урожаю)

05

 

 

 

28

2022

 

 

 

 

 

20

на

01.10.2023

22

на

01.11.2023

21

на

01.12.2023

Виробництво соняшнику у підприємствах по районах (щомісячно у період збирання урожаю)

05

 

 

 

28

2022

 

 

 

 

 

20

на

01.10.2023

22

на

01.11.2023

21

на

01.12.2023

Виробництво ріпаку у підприємствах
по районах (щомісячно у період збирання урожаю)

05

 

 

 

28

2022

 

 

 

 

20

на

01.09.2023

20

на

01.10.2023

22

на

01.11.2023

21

на

01.12.2023

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств

05

 

17

на

01.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по районах

05

 

17

на

01.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2022 року

05

 

 

 

 

25

2022

 

 

 

 

 

 

 

Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2022 року

05

 

 

 

 

25

2022

 

 

 

 

 

 

 

Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2022 року

05

 

 

 

 

25

2022

 

 

 

 

 

 

 

Кількість сільськогосподарських тварин
 

05

23

на

01.01.2023

21

на

01.02.2023

21

на

01.03.2023

21

на

01.04.2023

22

на 01.05.2023

26

на 01.01.2023 (остаточні дані)

22

на

01.06.2023

20

на

01.07.2023

21

на

01.08.2023

21

на

01.09.2023

20

на

01.10.2023

21

на

01.11.2023

21

на

01.12.2023

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств

05

23

на

01.01.2023

21

на

01.02.2023

21

на

01.03.2023

21

на

01.04.2023

22

на 01.05.2023

26

на 01.01.2023 (остаточні дані)

22

на

01.06.2023

20

на

01.07.2023

21

на

01.08.2023

21

на

01.09.2023

20

на

01.10.2023

21

на

01.11.2023

21

на

01.12.2023

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах

05

23

на

01.01.2023

21

на

01.02.2023

21

на

01.03.2023

21

на

01.04.2023

22

на 01.05.2023

26

на 01.01.2023 (остаточні дані)

22

на

01.06.2023

20

на

01.07.2023

21

на

01.08.2023

21

на

01.09.2023

20

на

01.10.2023

21

на

01.11.2023

21

на

01.12.2023

Виробництво основних видів продукції тваринництва

05

23

01-12.2022

21

01.2023

21

01-02.2023

21

01-03.2023

22

01-04.2023

26

2022

(остаточні дані)

22

01-05.2023

20

01-06.2023

21

01-07.2023

21

01-08.2023

20

01-09.2023

21

01-10.2023

21

01-11.2023

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств

05

23

01-12.2022

21

01.2023

21

01-02.2023

21

01-03.2023

22

01-04.2023

26

2022

(остаточні дані)

22

01-05.2023

20

01-06.2023

21

01-07.2023

21

01-08.2023

20

01-09.2023

21

01-10.2023

21

01-11.2023

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах

05

23

01-12.2022

21

01.2023

21

01-02.2023

21

01-03.2023

22

01-04.2023

26

2022

(остаточні дані)

22

01-05.2023

20

01-06.2023

21

01-07.2023

21

01-08.2023

20

01-09.2023

21

01-10.2023

21

01-11.2023

Тваринництво (1995-2022)

05

 

 

 

 

26

2022

 

 

 

 

 

 

 

Добування водних біоресурсів  (1996-2022)

05

 

 

20

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства  (щоквартальна інформація)

05

 

01

2022

 

25

01-03.2023

 

 

24

01-06.2023

 

 

24

01-09.2023

 

 

Надходження молока на переробні підприємства (щоквартальна інформація)

05

 

01

2022

 

25

01-03.2023

 

 

24

01-06.2023

 

 

24

01-09.2023

 

 

Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням (щомісячна інформація)

05

 

24

на

01.01.2023

на

01.02.2023

27

на

01.03.2023

27

на

01.04.2023

26

на

01.05.2023

26

на

01.06.2023

26

на

01.07.2023

28

на

01.08.2023

26

на

01.09.2023

27

на

01.10.2023

24

на

01.11.2023

27

на

01.12.2023

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої  підприємствами (1996-2022)

05

 

 

02

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої  підприємствами (щомісячна інформація)

05

 

24

01.2023

02

2022
27

01-02.2023

27

01-03.2023

26

01-04.2023

26

01-05.2023

26

01-06.2023

28

01-07.2023

26

01-08.2023

27

01-09.2023

24

01-10.2023

27

01-11.2023

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами (1991-2022)

05

 

 

 

11

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин та їх добування за видами

05

 

 

 

11

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами

05

 

 

 

11

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Відтворення лісів (2010-2022)

05

 

 

 

18

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Загибель лісових насаджень за причинами

05

 

 

 

18

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2022)                     

05

 

 

 

18

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Заготівля та реалізація деревини за видами лісової продукції 

05

 

 

 

18

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

  Енергетика

                         

Постачання та використання енернгії

05

 

 

 

 

 

23

2022

 

 

 

 

 

 

Використання  палива   

05

 

 

 

 

 

26

2022

 

 

 

 

 

 

Запаси палива (щомісячна інформація)

05

26

12.2022

27

01.2023

27

02.2023

26

03.2023

26

04.2023

27

05.2023

26

06.2023

29

07.2023

27

08.2023

26

09.2023

27

10.2023

27

11.2023

Використання палива (щомісячна інформація)

05

26

12.2022

27

01.2023

27

02.2023

26

03.2023

26

04.2023

27

05.2023

26

06.2023

29

07.2023

27

08.2023

26

09.2023

27

10.2023

27

11.2023

Промисловість

                         

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності  (щомісячна інформація)

05

10

01-11.2022

07

01-12.2022  (попередні дані)

10

01.2023

16

01-12.2022 (остаточні дані)

06

01-02.2023

12

01-03.2023

08

01-04.2023

07

01-05.2023

07

01-06.2023

11

01-07.2023

06

01-08.2023

08

01-09.2023

07

01-10.2023

Індекси промислової продукції  за видами діяльності (щомісячна інформація)

05

03

01-11.2022

01

2022  (попередні дані)

02

2022

(остаточні дані)

03

01.2023

31

01-02.2023

 

03

01-03.2023

01

01-04.2023

03

01-05.2023

01

01-06.2023

04

01-07.2023

02

01-08.2023

02

01-09.2023

01

01-10.2023

Індекси промислової продукції  за видами діяльності (2013-2022)

05

 

 

02

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробництво промислової продукції за видами  (щомісячна інформація)

05

04

01-11.2022

02

2022

06

01.2023

03

01-02.2023

04

01-03.2023

02

01-04.2023

04

01-05.2023

02

01-06.2023

05

01-07.2023

03

01-08.2023

03

01-09.2023

04

01-10.2023

Виробництво промислової продукції за видами (2011-2022)

05

 

 

 

 

 

 

 

04

2022

 

 

 

 

Будівництво

                         

Індекси будівельної продукції за видами (щомісячна інформація)

05

04

01-11.2022

02

01-12.2022
(попередні дані)

07

01.2023

04

01-02.2023

05

01-03.2023

02

01-04.2023

05

01-05.2023

04

01-06.2023

04

01-07.2023

05

01-08.2023

02

01-09.2023

05

01-10.2023

Індекси будівельної продукції за видами (2011-2022)

05

 

 

06

2022  (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (щомісячна інформація)

05

04

01-11.2022

02

01-12.2022
(попередні дані)

07

01.2023

04

01-02.2023

05

01-03.2023

02

01-04.2023

05

01-05.2023

04

1-06.2023

04

01-07.2023

05

01-08.2023

02

01-09.2023

05

01-10.2023

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2022)

05

 

 

13

2022  (остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (щомісячна інформація)

05

04

01-11.2022

02

01-12.2022
(попередні дані)

07

01.2023

04

01-02.2023

05

01-03.2023

02

01-04.2023

05

01-05.2023

04

01-06.2023

04

01-07.2023

05

01-08.2023

02

01-09.2023

05

01-10.2023

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2013-2022)

05

 

 

13

2022

(остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах (щоквартальна інформація)

05

 

28

2022

 

 

29

01-03.2023

 

 

31

01-06.2023

 

 

28

01-09.2023

 

Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами (2018-2022)

05

 

 

16

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2022)

05

 

 

16

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018-2022)

05

 

 

16

2022

                 

Транспорт

                         

Вантажні перевезення (щомісячна інформація)

06

30

01-12.2022 (попередні дані)

 

02

01.2023

29

01-02.2023

28

01-03.2023

30

01-04.2023

29

01-05.2023

28

01-06.2023

30

01-07.2023

28

01-08.2023

30

01-09.2023

29

01-10.2023

28

01-11.2023

Пасажирські перевезення (щомісячна інформація)

06

30

01-12.2022 (попередні дані)

 

02

01.2023

29

01-02.2023

28

01-03.2023

30

01-04.2023

29

01-05.2023

28

01-06.2023

30

01-07.2023

28

01-08.2023

30

01-09.2023

29

01-10.2023

28

01-11.2023

Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2022)

06

 

 

 

 

22

2022

 

 

 

 

 

 

 

Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2022)

06

 

 

 

 

22

2022

 

 

 

 

 

 

 

Туризм

                         

Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) (2018-2022)

06

 

 

 

 

 

30

2022

 

 

 

 

 

 

Реєстр статистичних одиниць

                         

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за районами та територіями територіальних громад

02

 

 

 

14

на

01.04.2023

 

 

14

на

01.07.2023

 

 

13

на

01.10.2023

 

 

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців за районами та територіями територіальних громад

02

 

 

 

14

на

01.04.2023