Календар оприлюднення інформації

Головного управління статистики у Івано-Франківській області на 2016 рік

 

Інші розділи

 

Перелік матеріалів

Відповідальні за підготовку матеріалів

Період, за який оновлюється інформація

Строки оновлення матеріалів на веб-сайті

Діяльність Головного управління

Календар оприлюднення інформації  Головного управління статистики на 2017 рік (проект)

Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами

та громадськістю

2017

30 грудня

Звіт про результати діяльності Головного управління статистики за  рік

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

 

2015

11 березня

Звіт про використання коштів державного бюджету за  рік

Відділ фінансово-економічного забезпечення,

бухгалтерського обліку та звітності

2015

10 лютого

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання та виявлення корупції за рік  (аналітична довідка)

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2015

30 січня

План заходів Головного управління статистики в Івано-Франківській області щодо запобігання та виявлення корупції на рік

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2016

29 лютого

Річний план закупівель Головного управління статистики в Івано-Франківській області на рік

Відділ фінансово-економічного забезпечення,

бухгалтерського обліку та звітності

2016

4 лютого

Інформація  про звернення громадян, що надійшли у році

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

2015

15 січня

I півріччя 2016

15 липня

Доступ до публічної інформації

Звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами

та громадськістю

грудень 2015 та 2015

06 січня

січень 2016

08 лютого

лютий 2016

09 березня

березень 2016

08 квітня

квітень 2016

10 травня

травень 2016

07 червня

червень 2016

08 липня

липень 2016

08 серпня

серпень 2016

08 вересня

вересень 2016

07 жовтня

жовтень 2016

08 листопада

листопад 2016

07 грудня

  Коротка характеристика області

Загальна характеристика області

Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами

та громадськістю

2015

30 березня

Населення області

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

2015

31 травня

  Публікації

Каталог статистичних видань

Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами

та громадськістю

2016

25 січня

  Єдиний державний реєстр підприємств та організацій   України (ЄДРПОУ)

Відділ збирання та введення даних статистичних спостережень,

взаємодії з респондентами та ведення реєстру статистичних одиниць

на 1 січня  2016

18 січня

Кількість юридичних осіб по містах та районах

на 1 квітня 2016  

18 квітня

Кількість юридичних осіб, взятих на облік/знятих з обліку по містах та районах

на 1 липня 2016  

18 липня

Кількість суб’єктів економіки за організаційними формами

на 1 жовтня 2016  

18 жовтня

Інші розділи

Структурні підрозділи  Головного управління статистики

за потреби та/або окремими вказівками керівництва

Головного управління статистики