Структурні підрозділи, їхні основні функціональні обов’язки

2.

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

3.

Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами і ведення реєстру статистичних одиниць

3.1

Відділ збирання даних статистичних спостережень

3.2

Відділ взаємодії з респондентами та ведення реєстру статистичних одиниць

4.

Управління збирання, введення та контролю даних вибіркових обстежень населення 

4.1

Відділ організації збирання даних вибіркових обстежень населення

4.2

Відділ введення та контролю даних вибіркових обстежень населення

5.

Відділ реєстрації цін

6.

Сектор переписів

7.

Управління обробки даних економічної статистики

7.1

Відділ обробки даних статистики промисловості, енергетики та інвестицій

7.2

Відділ обробки даних статистики торгівлі та послуг

8.

Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища

9.

Управління обробки даних структурної, демографічної та соціальної статистики

9.1

Відділ обробки даних статистики праці, фінансів та структурної статистики

9.2

Відділ обробки даних демографічної та соціальної статистики 

10.

Управління аналізу даних статистичних спостережень

10.1

Відділ аналізу даних економічної статистики

10.2

Відділ аналізу даних статистики фінансів, демографічної та соціальної статистики

11.

Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю

11.1

Сектор публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи

12.

Управління інформаційних технологій

12.1

Відділ інформаційних систем та баз даних

12.2

Відділ технічного забезпечення та комп’ютерних мереж

13.

Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

13.1

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

13.2

Відділ фінансово-економічного забезпечення та договірної роботи

14.

Сектор управління персоналом

15.

Управління адміністративно-господарського забезпечення

15.1

Відділ документального забезпечення та контролю виконання

15.2

Відділ господарського обслуговування та експлуатації будівель і споруд

16.

Відділ режимно-секретної роботи

17.

Головний спеціаліст-юрисконсульт

18.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції