Коментар про віднесення відходів до категорії за матеріалом

 

Код

Найменування та характеристика категорії відходів

Опис щодо включення відходів

01.1

Використані розчинники

― галогеновані використані розчинники, серед них хлорофторвуглеці, мийні  рідини та маточні розчини;

― негалогеновані використані розчинники, серед них осади чи тверді відходи,  що містять інші розчинники.

01.2

Відходи кислот, лугів чи солей

― кислоти, серед них фіксажні розчини, окремо зібраний електроліт від батарей та акумуляторів, відбілювальні розчини;

― лужні відходи, серед них відходи вапнякового бурового розчину, відходи  обезжирення, відходи від очищення палив основами, гідроксид аміаку,  кальцію, натрію, калію, травильні основи, відходи, що містять ціаніди, водні розчини проявників та активаторів;

― інші відходи солей, серед них відпрацьований флюс, перманганати, шлаки солей від вторинного виробництва, осад фосфатування, металічні окисли, тверді солі та розчини, що містять важкі метали, відходи, що містять ртуть,  миш’як, сірку;

― розчини на основі розчинників.

01.3

Відпрацьовані мастила

― відпрацьовані моторні мастила, серед них мінеральні  хлоровані, нехлоровані трансмісійні та мастильні мастила;

― інші відпрацьовані мастила, серед них осад у резервуарах, кислоти, що містять мастила, металевий осад (шліфування, хонінгування та доводки), що містить мастило, хлоровані та нехлоровані емульсії, відпрацьовані воски та жири, мінеральні індустріальні мастила (за винятком емульсій і розчинів), синтетичні мастильно-охолоджувальні мастила, мастила від сепараторів відділення масла від води.

02

Хімічні відходи

― відпрацьовані каталізатори, що містять золото, срібло, родій, паладій, платину, перехідні метали чи сполуки перехідних металів, фосфорну кислоту, відпрацьовані каталізатори, забруднені небезпечними речовинами, відпрацьовані рідинні каталізатори крекінгу,  відпрацьовані рідини, використовувані як каталізатори;

― відходи агрохімічної продукції, серед них агрохімічні відходи, що містять небезпечні речовини, пестициди, неорганічні продукти захисту рослин, деревини та  інші біоциди;

― невикористані лікарські засоби, серед них тверді від  ходи, лікарські засоби, цитотоксичні та цитостатичні лікарські засоби;

― фарби, лаки, чорнило та адгезивні відходи, серед них осад від фарб, лаків, чорнила, смоли, відходи порошків для покриття, тонеру для друку;

― інші відходи хімічних препаратів, серед них антифризи, миючі речовини, що містять небезпечні речовини, відходи хімічної обробки, хімікати, гальмівні рідини, пероксиди, відходи зв’язувальних речовин, відходи, що містять ртуть, фотохімічні речовини, гази в резервуарах високого тиску (включаючи галони), відходи від правки та фінішної обробки, антисептики деревини;

― відходи вибухових і піротехнічних виробів, серед них відходи феєрверків, інші відходи вибухових речовин, відходи боєприпасів;

― змішані хімічні відходи, серед них списані хімікати, хімічні відходи, змішані для обробки, рідкі, тверді горючі відходи;

― тара, забруднена небезпечними речовинами, а саме тара, що містить залишки чи забруднена небезпечними речовинами;

― смоли та вуглецеві відходи, серед них бітум, сажа, гудрони;

― шлами емульсій масло/вода, серед них масляні шлами від операцій обслуговування установки чи обладнання, топковий мазут і дизельне паливо, бензин, інші палива;

― залишки хімічних реакцій, серед них водні миючі рідини та маточні розчини, галогеновані кубові залишки та залишки реакцій, водні рідини для промивання;

― використані фільтрувальні та абсорбуючі матеріали, серед них абсорбенти, фільтруючі матеріали (включаючи масляні фільтри, не зазначені інакше), тканини для витирання, захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами, шлами від декарбонізації, насичені чи відпрацьовані іонообмінні смоли.

03.2

Осад промислових стоків

― осади від промислових процесів та очистки стоків, серед них, відходи від підготовки охолоджувальної води, шлами і фільтрувальні осади, тверді відходи від очистки стоків на місці, осади від очищення фарби при переробці макулатури, відходи механічної обробки, стічні води від відходів;

― шлами, що містять вуглеводні, серед них бурові розчини та відходи, що містять нафту, відходи відобезжирювання пари, водні рідини для промивання,

― відходи волокон, шлами наповнювача та покриття від механічної сепарації.

03.3

Шлами та рідкі відходи очисних споруд

― шлами та рідкі відходи від очисних споруд;

 шлами від фізико-хімічної обробки;

 водні рідкі відходи від перемішування скловидних відходів;

― розчин (заброджених) з анаеробної обробки побутових відходів;

― розчин(заброджених) з анаеробної обробки тваринних і рослинних відходів;

― рідкі горючі відходи, що містять небезпечні речовини;

― осади від обробки на місці стоків, що містять небезпечні речовини.

05

Відходи від медичної допомоги та біологічні

― відходи від лікування інфекційних хвороб людини, тварин, серед них відходи, збір та видалення яких є предметом особливих вимог для попередження інфекції;

― неінфекційні відходи від лікування людей, тварин, серед них медичні інструменти, частки тіла та органи, включаючи пакети з кров’ю та консервовану кров, відходи, збір та видалення яких не є предметом спеціальних вимог для попередження інфекції (наприклад, перев’язочні матеріали, гіпсові пов’язки, білизна, одноразовий одяг, пелюшки).

06.1

Відходи чорних металів

― відходи та лом чорних металів, серед них окалина, вибракувані ливарні форми, ошурки, стружка, частинки і пил чорних металів.

06.2

Відходи кольорових металів

― відходи та лом кольорових металів, серед них  відходи алюмінію, відходи бронзи, міді, латуні, свинцю,   гарт цинк, цинк, олово, відходи кабелів.

06.3

Змішані відходи чорних та кольорових металів

― змішані відходи чорних та кольорових металів, серед них змішана металічна тара, інші змішані металеві відходи.

07.1

Скляні відходи

―  скляна тара, скло, скляні відходи у дрібних частках і  скляному порошку, що містять важкі метали (наприклад, від електронно-променевих трубок).

07.2

Паперові та картонні  відходи

― паперова та картонна тара, відходи волокон, шлами наповнювача та покриття від механічної сепарації, папір і картон.

07.3

Гумові відходи

― тільки використані, зношені шини.

07.4

Пластикові відходи

― відходи пластикової тари;

― інші пластикові відходи, серед них відходи пластику, пластик і гума, пластикова стружка, плівки для  сільськогосподарського призначення.

07.5

Деревні відходи

― дерев’яна тара;

― тирса, стружка, деревина, деревостружкова плита та фанера;

― інші деревні відходи, серед них відходи кори, деревини та корку.

07.6

Текстильні відходи

― поношений одяг;

― різні текстильні відходи, серед них відходи від композиційних матеріалів (просочений текстиль, еластомер, пластомер), органічна речовин з природних продуктів (наприклад, жир, віск), текстильна тара, текстиль;

― шкіряні відходи, серед них мезга та обрізки, відходи двоїння, відходи  дубленої шкіри (куски, обрізки, стружка, пил від полірування), що містять хром.

07.7

Відходи, що містять поліхлордифеніли

― масла, що містять поліхлорбіфеноли;

― обладнання, забруднене або що містить поліхлорбіфеноли;

― будівельні відходи, що містять поліхлорбіфеноли, наприклад, герметики, підлоги на основі смол, прокладки для скління, конденсатори,  що містять поліхлорбіфеноли.

08

Непридатне обладнання

(крім списаних автомобілів і відходів батарей та акумуляторів)

 непридатне велике побутове обладнання;

― інше непридатне електричне та електронне обладнання, серед нього одноразові фотоапарати без  та з батареями;

― викинуті машини та компоненти обладнання, серед них гальмівні колодки, масляні фільтри, надувні подушки, компоненти, зняті зі списаного обладнання, компоненти, що містять ртуть, люмінесцентні лампи.

08.1

Непридатні транспортні засоби

― списані, старі автомобілі, що не містять рідин чи інших небезпечних компонентів.

08.41

Відходи акумуляторів та батарей

― батареї та акумулятори, лужні, свинцеві, нікель-кадмієві батареї, батареї, що містять ртуть, несортовані батареї та акумулятори.

09.1

Відходи тваринного походження та змішані харчові відходи

― тваринні відходи від приготування їжі та продуктів, відходи тваринних  тканин, осад від миття та чистки;

― змішані відходи від приготування їжі та продуктів, відходи від консервантів, відходи кухонь та їдалень, що біологічно розкладаються.

09.2

Відходи рослинного походження

  ― зелені відходи, серед них відходи лісового господарства, відходи, що біологічно розкладаються;

― рослинні відходи від приготування їжі та продуктів, серед них осад від миття та чистки, центрифугування та сепарації, відходи рослинних тканин, матеріали, непридатні для споживання чи переробки, відходи від перегонки спиртних напоїв.

09.3

Тваринні екскременти,

сеча та гній

 ― шлам та гній, серед них тваринні екскременти, сеча та гній (включаючи гнилу солому), стоки, зібрані  роздільно та перероблені за межами збору.

10.1

Побутові та подібні відходи

― побутові відходи, серед них змішані міські відходи, великогабаритні відходи, інші міські відходи;

― залишки очищення вулиць;

― відходи ринків.

10.2

Змішані та недиференційовані матеріали

― змішана тара, серед них композитна тара;

― інші змішані та недиференційовані відходи, серед них фотографічна плівка та папір, відходи зварювання, органічні, неорганічні відходи, інші фракції, відходи, не зазначені інакше;

― відходи амальгами від стоматологічної допомоги;

― відходи від сортування паперу та картону, призначених для переробки.

10.3

Залишки сортування

― некондиційний компост, фракції пилу та пуху, некомпостовані частки міських та подібних відходів, тваринних і рослинних відходів, відходи сортування, горючі відходи (паливо, отримане з відходів), інші відходи (включаючи суміші матеріалів) від механічної переробки відходів.

11

Звичайний осад 

(крім незабрудненого ґрунту від днопоглиблю-вальних робіт)

― осад від очистки комунальних стічних вод;

― осад від очищення питної та технологічної води;

― вміст вигрібних ям, серед нього осад септика, відходи від очищення стоків.

Основним джерелом звичайного осаду є установки з очищення міських стічних вод та установки з очистки стоків у переробній промисловості.

12.1

Мінеральні відходи будівництва та знесення об'єктів, у тому числі змішані будівельні відходи

― відходи бетону, цегли, черепиці та кераміки та їх сумішей;

― будівельні матеріали на основі гіпсу;

― відходи матеріалу шляхового покриття з вуглеводнями, серед них, кам’яновугільний дьоготь та  просмолені продукти;

― змішані будівельні відходи, серед них ізоляційні матеріали, відходи будівництва та демонтажу;

― шляховий баласт, що містить небезпечні речовини.

12.4

Відходи згоряння

― відходи від очищення топкових газів, серед них шлам та фільтрувальний осад від очистки газів, тверді відходи, пил топкових газів, летка зола;

― шлами та золи від термічної обробки та спалювання, серед них шлак та котловий пил, пил шарового, кульового млина, окалина, зольний осад, пісок від киплячого шару, відходи піролізу, соляні шлаки від первинного та вторинного виробництва.

12.5

Інші мінеральні відходи

(за виключенням мінеральних відходів будівництва та знесення об'єктів, згоряння, ґрунтових відходів, пустої породи від днопоглиблювальних робіт та затверділих, стабілізованих

або засклянілих відходів)

― відходи азбесту, серед них гальмівні колодки, що містять азбест, списане обладнання, що містить азбест;

― відходи природної мінеральної сировини, серед них відходи гравію, щебню, піску, глини, відходи від різки та пиляння каменю, ґрунт від очищення та промивання буряків, хвости, бурові розчини та інші бурові відходи, шляховий баласт, відходи від  переробки поташу та кам’яної солі, відходи суміші препаратів до термічної обробки;

― різні мінеральні відходи, серед них частки та пил, відходи глинозему, водні суспензії, що містять керамічні матеріали, відходи від випалювання та гідратація вапна, відходи матеріалів на основі скло-волокна, від азбестоцементних виробів;

― відходи вогнетривких матеріалів, серед них ливарні стрижні та форми, які не використовувались для розливки, футеровка, вугільна футеровка та вогнетривкі матеріали від металургійних процесів.

12.6

Ґрунтові відходи

― розлив нафти;

― ґрунт і каміння, що містять небезпечні речовини.

Забруднений ґрунт і забруднена порожня порода від днопоглиблювання є відходом, коли здійснюються операції з очищення.

12.7

Незабруднені ґрунт та порода від днопоглиблювальних робіт

― незабруднений ґрунт, добутий під час проведення днопоглиблювальних робіт.

12.8

Затверділі, стабілізовані або засклянілі відходи

― затверділі, стабілізовані, засклянілі відходи, що утворюються виключно у результаті перероблення відходів.

Також включаються відходи від переробки відходів, а саме: шлам та фільтрувальний осад від очистки газів, тверді відходи, пил топкових газів, летка зола, шлак та котловий пил, зольний осад, пісок від киплячого шару, відходи піролізу.

 

 

Додаткові роз’яснення та консультації можна отримати в управлінні підготовки даних економічної статистики.

Телефони для довідок:  79-20-54,  0960843767