Ваше  запитання

 

Відповіді

 

 

 

 

 Інтернет-нарада на тему: «Про зміни у методології та складанні державної статистичної звітності формою №2-тп (повітря) (річна) у 2021 році»

 Запитання: Чи можна зробити виправлення показників у статистичних звітах за ф.№2-ТП (повітря) та ф.№2-ТП (водгосп) за періоди з 2014 року по 2020 рік? 

Відповідь на запитання:

Органи державної статистики здійснюють збирання, опрацювання та поширення статистичної інформації згідно з методологічними положеннями з проведення державних статистичних спостережень та переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних спостережень на відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України. Методологічними положеннями з організації державного статистичного спостереження щодо викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, затверджених наказом Державної служби статистики України від 31 грудня 2019р. №454, не передбачено  здійснення незапланованого перегляду даних державного статистичного спостереження.

При цьому інформуємо, що відповідно до плану державних статистичних спостережень збір та розробка звітності за ф.№2-тп (водгосп) «Звіт про використання води» не передбачена та органами державної статистики не здійснюється.

Загальні питання

 Запитання: «Добрий день. Вкажіть будь ласка чому на рівні області відсутній показник індексу цін виробників промислової продукції».

Відповідь на запитання:

Відповідно до  Плану державних статистичних спостережень на 2021 рік та Методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін виробників промислової продукції, затверджених наказом Держстату від 11.02.2019 №67, Департаментом статистики цін на щомісячній основі здійснюються розрахунки та оприлюднення інформації щодо індексів цін виробників промислової продукції (ІЦВ) та середніх цін виробників промислової продукції, виключно в цілому по Україні. Розрахунки ІЦВ в регіональному розрізі Методологією не передбачено і органами державної статистики не здійснюються.

Дякуємо за співпрацю!

Інтернет-нарада на тему: «Про  порядок  складання  та  подання  державної  статистичної  звітності за  формою №4-сг (річна) у 2021 році»

Запитання: Хто зобов’язаний подавати звіт 37-сг?

Відповідь на запитання: 

Повідомляємо, що Державна служба статистики України на державному рівні формує генеральну сукупність одиниць по ф №37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», відповідно до «Методологічного положення з організації державного статистичного спостереження щодо площ, валових зборів і врожайності сільськогосподарських культур» затвердженого наказом Державної служби статистики України 29.01.2019 № 33 (зі змінами, затвердженими наказом Державної служби статистики від 14.01.2020 № 45).

Генеральною сукупністю для формування сукупності одиниць, яка безпосередньо буде досліджуватись за формою № 37-сг (місячна), є сукупність одиниць, які подали звіт за формою № 4-сг (річна) у році 2021, та відповідає критеріям:

1) інституційний сектор економіки відповідно до КІСЕ: S.11 "Нефінансові корпорації";

2) організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ: 110-140, 150-185, 190, 193, 230-232, 240-270, 310, 320, 330-350, 510, 520, 590, 610;

3) види економічної діяльності згідно з КВЕД відносяться до груп 01.1-01.6 секції А – за наявності у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше та/або більше 5 гектарів посівних площ під овочами відкритого та/або закритого ґрунту та/або більше 50 гектарів багаторічних насаджень.

Зазначене статистичне спостереження подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність сільськогосподарську діяльність – не пізніше 02-го числа місяця, наступного за звітним періодом (у липні – грудні ) 2021 року.

Звіт складається на бланку форми №37-cг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур», затвердженому наказом Держстату від 14.01.2020р. №46.  

З бланком форми та Роз’ясненнями щодо її заповнення можна ознайомитися на вебсайті Головного управління статистики (https://www.ifstat.gov.ua) у розділі «Для респондентів» – «Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 рік» – «Економічна статистика» – «Сільське, лісове та рибне господарство».

 Інтернет-нарада на тему: «Про подання електронної звітності до органів державної статистики у 2021 році»

Запитання: Звіт з «0» показниками не прийнятий, в квитанції №2 зазначено, що потрібно вказати причину. Де проставити причину щоб звіт був прийнятий»?

Відповідь на запитання: 

Повідомляємо, що Державна служба статистики розробила функціонал для подання статистичних звітів в електронному вигляді з можливістю зазначення респондентом на бланках електронної звітності відмітки про подання звітів, що не містять інформації, із наведенням причини відсутності даних.

Блок «Інформація щодо відсутності даних» розташований на першій сторінці електронного звіту.

Для відправлення звіту з відсутніми даними (нульового звіту) необхідно заповнити поле «У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку – V» та обрати причину подання звіту з відсутніми даними зі списку:

-  Не здійснюється такого виду економічної діяльності або такої діяльності;

-  Діяльність припинено або в стадії припинення;

-  Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з    тривалим циклом  виробництва;

-  Тимчасово призупинено економічну діяльність;

-  Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій особі.

 Дякуємо за співпрацю!

Загальні питання

 Запитання 3: В 3 кв. 21р виявили помилку в складанні звіту Капітальні інвестиції за 1 і 2 кв. 21р в статистику. Як уточнити звіт про капітальні інвестиції за 1 і 2 квартал?

Відповідь на запитання:

Корегування показників за ф.№2-інвестиції (квартальна) не здійснюється, уточнені дані відображаються у формі №2-ОЗ ІНВ (річна).

 Запитання 2: Помилково включили в показники звіту ф.№1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» в розділі І «Обсяг реалізованих послуг (уключаючи ПДВ)» накоплені дані, а не за окремий квартал. Як виправити цю помилку?  (Запитання мовою оригіналу: "Здравствуйте ,ошибочно включили в показатели отчета " Звыт з обсягу реалызованих послуг" в разделе 1 данных накопительно, а не за отдельный квартал. Например, в отчете за второй квартал приводятся данные за I-II кварталы, тогда как указать нужно только доход за второй квартал. Подскажите как исправить эту ошибку ?")

Відповідь на запитання:

Згідно з Роз’ясненнями щодо форми державного статистичного спостереження №1-послуги (квартальна) «Звіт про обсяги реалізованих послуг» від 13.06.2019р. №19.1.2-12/16-19 показники форми містять інформацію за кожний квартал звітного року окремо та не включають величину коригуваня за попередні квартали. Необхідно подати новий звіт, де будуть вказані обсяги реалізованих послуг тільки за квартал. Попередній звіт враховуватися не буде.

Запитання 1: Подання звіту про капітальні інвестиції  за 2 квартал 2021р. у разі відсутності даних (не було придбання ОЗ) яку  причину вказати в графі відсутність даних?

Відповідь на запитання: 

Якщо відсутні показники у формі  щодо витрат у звітному періоді на придбання або створення матеріальних та нематеріальних активів за рахунок передбачених чинним законодавством джерел фінансування, а також витрат на будівництво житла для подальшого продажу (передачі), які за обліком витрат не належать до капітальних інвестицій підприємства, то на адресу Головного управління статистики направляється звіт з нульовими показниками.

При цьому, при поданні звіту з нульовими показниками в електронному вигляді необхідно у полі «Інформація щодо відсутності даних»  проставити  позначку – V, та обрати з переліку причину подання звіту зі списку у Вашому випадку це буде причина - «Не здійснюється такого виду економічної діяльності або такої діяльності».

Звертаємо Вашу увагу що звіт необхідно направити у передбачені терміни подання – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Інтернет-нарада на тему: «Про  порядок  складання  та  подання  державної  статистичної  звітності за  формою №4-сг (річна) у 2021 році»

Запитання 2: Звіт за ф.№37-сг (місячна), не було збирання врожаю  в червні, яку причину відсутності даних ставити у звіті?

Відповідь на запитання: 

Якщо на дату подання державної статистичної звітності за формою №37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур на 01 ____ 2021 року» підприємство не проводило збір урожаю  сільськогосподарських  культур, то необхідно подати не пізніше 2-го числа звітність з «нульовими показниками», при цьому зазначити причину відсутності даних «Одиниця не здійснює вид економічної діяльності, який спостерігається».

Також звертаємо вашу увагу, що  показники форми характеризують хід збирання врожаю з посівів сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень зростаючим підсумком у період виконання робіт (у липні–грудні) за місцем знаходження земельних ділянок, що перебувають у володінні та користуванні підприємства згідно з чинним законодавством, уключаючи збирання врожаю з посівів на землях, узятих в оренду,  але без урахування земель, відданих в оренду, якщо передання земельних ділянок здійснене та оформлене договорами найму (оренди) згідно з чинним законодавством.  

Запитання 1: Чи потрібно подавати ф.№4-сг (річна), якщо сільськогосподарське підприємство здало наявні землі в оренду іншому підприємству у 2021 році?

Відповідь на запитання:

Державну статистичну звітність за ф.№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року» подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають у власності та користуванні сільськогосподарські  угіддя. Разом з тим, якщо на дату подання звітності підприємство не має у власності користуванні сільськогосподарських угідь, але було включено Державною службою статистики України до сукупності звітних одиниць для проведення вищезазначеного державного статистичного спостереження, то необхідно подати до 2 червня 2021 року звітність з «нульовими показниками», при цьому зазначити  причину відсутності даних, або подати відповідного листа.

Інтернет-нарада на тему: «Про зміни в методології та складанні державної статистичної звітності за формою №9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт-імпорт послуг» у 2021 році»

Запитання 1: Чи можна надіслати звіт у органи статистики безкоштовним програмним забезпеченням?

Відповідь на запитання:

Повідомляємо, що з 01 лютого 2019 року Державною службою статистики України запроваджено безкоштовний сервіс для електронного звітування «Кабінет респондента». Більш детально  ознайомитися з інформацією щодо подання електронної звітності, можна на офіційному вебсайті Головного управління статистики в Івано-Франківській області у рубриці «Для респондентів» – Сервіс «Електронна звітність». Доступ до сервісу  «Кабінет респондента» відкрито за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua/ . У разі виникнення питань щодо роботи  сервісу «Кабінет респондента» Ви  можете  звернутися  за  консультацією  за тел. (0342) 79 20 03, 098 3780126, 099 4715531.

Запитання 2: Чи потрібно подавати звіт за ф.№9-ЗЕЗ (квартальна), якщо підприємство не здійснювало зовнішньоекономічну діяльність у звітному кварталі?

Відповідь на запитання:

Якщо підприємство не здійснювало зовнішньоекономічну діяльність у звітному кварталі, то на адресу Головного управління статистики направляється звіт за ф.№9-ЗЕЗ (квартальна) з нульовими показниками. При цьому, у разі подання такого звіту в електронному вигляді необхідно у полі «Інформація щодо відсутності даних» проставити позначку – V, та вибрати із запропонованого переліку причину відсутності даних у звіті.

Запитання 3: В якому випадку заповнюється розділ 1 «Експорт послуг (крім послуг, пов’язаних з подорожами» звіту за ф.№9-ЗЕЗ (квартальна)?

Відповідь на запитання:

Розділ 1 звіту заповнюється у випадку надання послуг резидентом України нерезиденту протягом звітного періоду.  Рядки цього розділу містять інформацію про вартість фактично наданої послуги нерезиденту відповідної країни у валюті, зазначеній у договорі (контракті).

Графи А, Б містять інформацію щодо найменування та цифрового коду послуги, наданої нерезиденту, згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг (далі – КЗЕП), затвердженою наказом Держстату від 27 лютого
2013 року № 69, з якою можна ознайомитися на вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Методологія та класифікатори".

Графи В, Г містять інформацію щодо назви та цифрового коду країни нерезидента, якому надані відповідні послуги та з яким провадяться розрахунки за виконані послуги, згідно з Переліком кодів країн світу для статистичних цілей (далі – ПККС), затвердженого наказом Держстату від 08 січня 2020 року № 32, з яким можна ознайомитися на вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Методологія та класифікатори".

Графи Д, Е містять інформацію щодо назви та цифрового коду валюти контракту або валюти, за якою провадяться розрахунки з нерезидентом за виконані послуги (включаючи національну валюту), згідно з Переліком кодів валют для статистичних цілей (далі – ПКВ), затвердженого наказом Держстату від 08 січня 2020 року № 33, з яким можна ознайомитися на вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Методологія та класифікатори".

Запитання 4: На основі яких документів заповнювати звіт за ф.№9-ЗЕЗ (квартальна)? 

Відповідь на запитання:

Джерелами інформації показників форми № 9-ЗЕЗ (квартальна) є дані первинної облікової документації підприємств, установ, організацій, зокрема договорів-контрактів між підприємствами партнерами, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність послугами, актів здачі-приймання робіт, банківських валютних рахунків, платіжних вимог-доручень на виконання або одержання послуг, авансових звітів на відрядження, оборотно-сальдових відомостей.

Інтернет-нарада на тему: «Про порядок складання та подання державної статистичної звітності за ф.№10-зез (квартальна) у 2021 році»

Запитання: Як заповнити звіт, якщо відбулась зміна інвестора?

Відповідь на запитання:

При зміні інвестора у розділі І по графі із назвою країни, нерезидентом  якої вилучено/зменшено внески, по рядках 1016-1027 відображаються дані щодо обсягів вилучення/зменшення внесків до статутного капіталу нерезидента. При цьому по  рядку 1028  у розділі  І проставляється прочерк.

Водночас у розділі І по графі із назвою країни, від нерезидента якої  отримано внески,  по рядках 1003-1015 відображаються дані щодо обсягів збільшення внесків. Рядок 1028 містить дані про внески нерезидента до статутного капіталу підприємства станом на кінець звітного періоду.  

Інтернет-нарада на тему: «Про зміни у державній статистичній звітності з питань лісового та мисливського господарства (ф.№3-лг (річна) та ф.№2-тп (мисливство) (річна))»

Запитання: Чи показується у звіті  ф.№3-лг (річна) збір ягід на території іншої області, якщо підприємство зареєстровано у Івано-Франківській області? 

Відповідь на запитання:

У ф.№3-лг (річна)  у розділі  І відображається інформація щодо обсягів заготівлі недеревної лісової продукції в цілому по підприємству, включаючи заготівлю за межами області. Цей показник включає дані щодо заготівлі як з дикорослих недеревних матеріалів, так і з насаджень недеревних матеріалів, які спеціально створюються для потреб виробничої та комерційної діяльності в межах відведених лісових ділянок.

Інформація щодо кількості заготовлених ягід наводиться по рядку 1008.

Інтернет-нарада на тему: «Про зміни у методології та складанні державної статистичної звітності з питань структурної статистики за формами №1-підприємництво (річна) та 2- підприємництво (річна)»

Запитання: Які податки та збори включаються у рядки 505, 506 ф.№1-підприємництво (річна)

Відповідь на запитання:

Згідно з п.7 розділу 6 Роз’яснень щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», рядок 505 «податки та збори, пов’язані з виробництвом продукції (товарів, послуг)» звіту №1-підприємництво (річна) містить інформацію щодо суми податків та зборів, пов’язаних з виробництвом, нарахованих відповідно до встановленого законодавством порядку, незалежно від кількості або вартості вироблених чи реалізованих товарів і послуг. Цей показник включає: екологічний податок; рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин, а також в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за користування радіочастотним ресурсом України, за спеціальне використання води і лісових ресурсів; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний податок; плату за землю; єдиний податок.

Цей рядок не відображає: податок на прибуток підприємств, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, суми ПДВ, акцизний податок.

У рядку 506 «податки та збори, пов’язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ та акцизного податку» відображають дані щодо рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу й аміаку територією України, а також зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, надання послуг стільникового рухомого зв’язку тощо. 

Інтернет-нарада на тему: «Про зміни у поданні форм державних статистичних спостережень у 2021 році»

Запитання: Доброго дня, підкажіть, будь ласка, які форми і в які терміни повинен подавати орган місцевого самоврядування, а саме, новостворена сільська територіальна громада?

Відповідь на запитання:

           Повідомляємо, що на вебсайті Головного управління статистики у рубриці «Сервіс для респондентів «Пошук за кодом ЄДРПОУ» можна одержати інформацію щодо переліку форм державних статистичних спостережень із зазначеними граничними термінами подання форми, а також переглянути та роздрукувати звітно-статистичний інструментарій.

Запитання: Уточніть будь ласка, якщо при формуванні довідки на Вашому сайті не вказується про подання звіту 1-ГО. Чи потрібно мені подавати звіт 1-ГО, чи подавати тільки фінансову звітність?

Відповідь на запитання:

Повідомляємо, що державне статистичне спостереження за формою №1-ГО (річна) "Звіт про діяльність громадських організацій" скасовано наказом Держстату від 31.12.2019 р. №359, починаючи зі звіту за 2019 рік, а відтак зазначене статистичне спостереження в органи державної статистики подавати непотрібно.

Водночас, фінансову звітність на адресу органів державної статистики мають подавати усі респонденти-юридичні особи.

Склад і періодичність подання фінансової звітності визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 " Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" (зі змінами), національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України, та міжнародними стандартами фінансової звітності, які офіційно оприлюднені на веб-сторінці Міністерства фінансів України.

Інтернет-нарада на тему: «Про складання  та  подання  державної  статистичної  звітності  за  формою  № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»

Запитання: Чи потрібно включати у ф.№3-борг (місячна) станом на 1 березня суму невиплаченої зарплати за лютий 2021 року?

Відповідь на запитання:

Рядок 2010  звіту за ф.№3-борг (місячна) вміщує дані щодо загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати, строк виплати якої минув до 1 числа місяця, наступного за встановленим місяцем здійснення розрахунків з працівниками.

Не є заборгованістю з виплати заробітної плати не виплачені до кінця місяця суми по розрахунках з оплати праці та суми невиплаченої допомоги з тимчасової втрати працездатності, якщо строк здійснення таких розрахунків на підприємстві встановлено у тому самому місяці, за який проведені нарахування.

Таким чином, заробітна плата за лютий 2021 року не вважається заборгованістю станом на 1 березня 2021 року незалежно від того,  чи термін її виплати встановлено до кінця лютого, чи до 7 березня, як передбачено чинним законодавством.

Відображена в рядку 2010 сума узгоджується з показником простроченої кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці на відповідну дату.

Інтернет-нарада на тему: «Про зміни у методології та складанні державної статистичної звітності за формою № ІНН за 2018–2020 роки»

Запитання: Підкажіть, як заповнити звіт по ІНН, якщо витрати на створення нової продукції були, але продукція не випускалась?

Відповідь на запитання:

При здійсненні витрат на інновації та відсутності випуску інноваційної продукції у звіті за ф.№ІНН «Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2018–2020 років» заповнюється розділ 8 пункт 8.2 «Інноваційна діяльність, яка не призвела до будь-яких упроваджених упродовж 2018-2020 років інновацій».

Інтернет-нарада на тему: «Про порядок складання та подання державної статистичної звітності за формою №1-житлофонд (річна) за 2020 рік»

Запитання: Як заповнюється форма №1-житлофонд (річна), якщо житловий фонд громади є в декількох адміністративно-територіальних одиницях?

Відповідь на запитання:

У разі наявності житлового фонду в декількох адміністративно-територіальних одиницях, форма 1-житлофонд (річна) складається по кожній адміністративно-територіальній одиниці (населеному пункту) зокрема.

Інтернет-нарада на тему: «Про зміни у методології та складанні державної статистичної звітності за формами  державних статистичних  спостережень за №1-відходи (річна) та №1-екологічні витрати (річна) у 2021 році»

Запитання 1: Де у звітності №1-відходи (річна) показується обсяг відходів, утворений підрозділом нашого підприємства на території іншої області? 

Відповідь на запитання:

У ф.№1-відходи (річна)  у розділі  І відображається інформація щодо обсягів утворення та поводження з відходами в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма його місцевими одиницями, включаючи тих, що розташовані за межами області.  Крім того, у розділі 5 «Утворення відходів по місцевих одиницях» в разі наявності двох та більше місцевих одиниць, наводяться дані щодо обсягів утворення відходів по кожній  місцевій одиниці зокрема, а також інформація про місцезнаходження місцевих одиниць, коди видів економічної діяльності, видів відходів за державним класифікатором та категорії відходів за матеріалом, клас небезпеки.

Запитання 2: Електронний звіт відправлено ПЗ «Медком», в квитанції №2: є повідомлення Документ не може бути прийнятий – закінчення дії форми. Чому звіт рахується не прийнятий?

Відповідь на запитання:

Для подання звітності в електронному вигляді, зокрема за допомогою програмного забезпечення MEDOC, необхідно використовувати  код шаблона форми державного статистичного спостереження, передбаченого для подання звітності  у  2021  році,  зокрема,   за  формою  №1-відходи (річна) – S1101210.

Просимо перевірити правильність використання шаблону форми при поданні зазначеної звітності та, за необхідності, подати форму повторно відповідно до визначених термінів (до 01.03.2021).

При цьому інформуємо, що з переліком форм звітності, які можуть подаватися в електронному вигляді, із зазначенням коду шаблона форм можна  ознайомитися  на сайті Головного управління статистики в Івано-Франківській області у рубриці «Для респондентів» – Сервіс «Електронна звітність» - «Інформація для респондентів» - «Перелік форм звітності, які можуть подаватися в електронному вигляді» - «2021».

Інтернет-нарада на тему: «Про  порядок  складання  та  подання  державної  статистичної  звітності  за  формою №50-сг (річна)  у 2021 році»

Запитання: В якій графі у розділі 1.1. відображаються витрати на засоби захисту рослин?

Відповідь на запитання:

Інформація щодо витрат на засоби захисту рослин у ф.№50-сг (річна)  відображається у розділі 1 «Структура собівартості за видами продукції сільського господарства» підрозділ 1.1 «Продукція рослинництва» по графі 6  «Вартість решти прямих матеріальних витрат» (за видами продукції).

Інтернет-нарада на тему: «Про зміни у методології та складанні державного статистичного спостереження за формою №2-ОЗ ІНВ (річна) за 2020 рік»

Запитання:

Підприємство допустило помилку у звіті №2-інвестиції (квартальна). Як відображати дані у річному звіті?

У формі №2-інвестиції (квартальна) за 2 квартал 2020 року включено суму ПДВ на придбання обладнання. При здачі ф.№2-ОЗ ІНВ (річна) чи можу я скорегувати дані?

Відповідь на запитання:

У випадку допущення помилки у квартальній звітності за ф.№2-інвестиції (квартальна), необхідно у звіті за ф.№2-ОЗ ІНВ (річна) за 2020р. у розділі 2 «Розподіл капітальних інвестицій за видами активів» відобразити уточнені обсяги капітальних інвестицій за звітний рік.

Сума ПДВ на придбання обладнання в річній формі відображається у розділі 3 «Податок на додану вартість за окремими видами активів» у рядках 5000, 5140.

Якщо розбіжності даних за ф.№2-інвестиції (квартальна) за 1-4 квартали 2020р. з даними ф.№2-ОЗ ІНВ (річна) є значними, необхідно подати пояснення на адресу Головного управління статистики щодо уточнених показників (ifgus@ifstat.gov.ua).

Запитання: Підприємство придбало обладнання. В яких рядках відобразити дані в І та ІІ розділах?

Відповідь на запитання:

Придбання підприємством обладнання у ф.№2-ОЗ ІНВ (річна) відображається у розділі 2 «Розподіл капітальних інвестицій за видами активів» за рядками 2000, 2100, 2140. Крім того, в рядку 2141 відображається придбання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, в рядку 2142 – інше електричне й електронне устатковання, в рядку 2143 – меблі та приладдя.

У розділі 1 «Наявність і рух необоротних активів, амортизація» витрати на  придбання підприємством обладнання відображаються у рядках 1000, 1100 та 1140.

Інтернет-нарада на тему:  «Про порядок складання та подання державної статистичної звітності за формами №4-мтп (річна),  №11-мтп (річна) у 2021 році»

Запитання 1: Як розрахувати теплоту згоряння палива на підприємстві?

Відповідь на запитання:

Відповідно до пункту 6 розділу ІІ Роз’яснень щодо заповнення ф.№4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива»,  теплоту згоряння різних видів палива визначають за даними лабораторії з вимірювань теплоти згоряння або за даними згідно із сертифікацією продукції. Якщо підприємство не має відповідних лабораторій і не володіє інформацією щодо теплоти згорання використаного палива, то даний показник не заповнюється (гр.15 розділу ІІ звіту). 

Запитання 2: Фірма орендує приміщення. Які показники відображати у формі №11-мтп (річна)?

Відповідь на запитання:

У звіті за ф.№11-мтп (річна) «Звіт про постачання та використання енергії» за 2020 рік відображаються показники щодо установлених потужностей, обсягів виробництва, використання та втрат електро- та теплоенергії. У випадку, коли респондент орендує приміщення і сплачує орендну плату орендодавцю, і не заключає самостійно договори з постачальниками електричної та теплової енергії, звіт направляється на адресу Головного управління статистики з нульовими показниками.

При цьому, у разі подання звіту з нульовими показниками в електронному вигляді необхідно у полі «Інформація щодо відсутності даних»  проставити  позначку – V, та вибрати з переліку причину відсутності даних у звіті.

Інтернет-нарада на тему: «Про порядок складання та подання державної статистичної  звітності за формою №1-кб (місячна) у 2021 році»

Запитання: Яким чином внести зміни у ф.№1-кб (місячна) за окремі місяці 2020 року?

Відповідь на запитання:

Для внесення уточнень обсягів виконаних будівельних робіт за місяць (місяці) 2020 року необхідно подати в Головне управління статистики звіти за ф.№1-кб (місячна) з уточненими даними помісячно в електронному або паперовому вигляді не пізніше 12 лютого 2021р.

Інтернет-нарада на тему: «Про порядок складання та подання державної статистичної звітності за формами №1-П (місячна),  №1-ПЕ (місячна)  та  №1П-НПП (річна) у 2021 році»

Запитання 1: Щодо внесення змін про виробництво промислової продукції за 2019 рік?

Відповідь на запитання:

Відповідно до пункту 5 розділу І Розяснень щодо заповнення державного статистичного спостереження за  формою №1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції», затверджених 31.05.2019 року №19.1.2-12/8-19 повідомляємо, що для внесення респондентом уточнень (виправлень) за попередні звітні періоди (роки) в бланку звіту за ф.№1П-НПП (річна) за звітний рік передбачена таблиця, в якій відображаються уточнені дані із зазначенням періоду, назви показника, коду продукції, одиниці вимірювання, та пояснення щодо внесених уточнень.

Запитання 2: Якщо у поточному місяці не було реалізації продукції, яка обстежується, що нам робити?

Відповідь на запитання:

Відповідно до Розяснень щодо заповнення державного статистичного спостереження за  формою №1-ПЕ (місячна) «Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості», затверджених 31.05.2019 року №19.1.2-12/9-19, якщо у звітному місяці відсутня реалізація промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності, що за КВЕД належить до секцій «В», «С», «D», «Е»,  необхідно направити на адресу Головного управління статистики звіт з нульовими показниками.

При цьому, у разі подання звіту з нульовими показниками в електронному вигляді необхідно у полі «Інформація щодо відсутності даних»  проставити  позначку – V, та вибрати з переліку причину відсутності даних у звіті.

Звіт необхідно направити у передбачені терміни подання – не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним.

Запитання 3: Електронний звіт відправлено Медком, отримала квитанцію 2: - Документ не може бути прийнятий – закінчення дії форми, грудень 2020. Чому звіт рахується не прийнятим?

Відповідь на запитання:

Для подання звітності в електронному вигляді, зокрема за допомогою програмному забезпечення MEDOC, необхідно використовувати  код шаблона форми державного статистичного спостереження передбаченого для подання звітності  у  2021  році,  зокрема за  формами  №1П-НПП (річна) – S0403512, №1-П (місячна) (юридичні)S0423116, (фізичні) - S0423117, №1-ПЕ (місячна) – S0400411.

При цьому інформуємо, що з переліком форм звітності, які можуть подаватися в електронному вигляді, із зазначенням коду шаблона форм можна  ознайомитися  на сайті Головного управління статистики в Івано-Франківській області у рубриці «Для респондентів» – Сервіс «Електронна звітність» - «Інформація для респондентів» - «Перелік форм звітності, які можуть подаватися в електронному вигляді» - «2021».

Запитання 4: Яким чином внести зміни у звіт за ф.№1-П (місячна) за липень-грудень 2020 року?

Відповідь на запитання:

Відповідно до пункту 5 розділу І Роз’яснень щодо заповнення державного статистичного спостереження за №1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами», затверджених 31.05.2019 року №19.1.2-12/10-19 повідомляємо, що для внесення респондентом уточнень (виправлень) даних за місяць (місяці) звітного року та року, що передує звітному, щодо обсягів виробництва продукції у випадку неправильного відображення за позиціями Номенклатури та інших викривлень і уточнень, в бланку звіту за ф.№1-П (місячна) передбачена таблиця, в якій відображаються уточнені дані із зазначенням періоду, назви показника, коду продукції, одиниці вимірювання, та пояснення щодо внесених уточнень. 

Запитання 5: За 2020 рік вироблено продукції-30 штук. Відповідно до НПП дана продукція відображається в тис.шт. Як відобразити у звіті по ф.№1П-НПП? 

Відповідь на запитання:

У звіті за ф.№1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» показники щодо виробництва промислової продукції наводяться відповідно до Номенклатури продукції промисловості (НПП), затвердженої наказом Держстату від 30.09.2019 №19.1.2-12/33-19.  У разі виробництва продукції у вимірах менших, ніж можна відобразити у звіті, звіт необхідно направити на адресу Головного управління статистики з нульовими показниками.

При цьому, у разі подання звіту з нульовими показниками в електронному вигляді необхідно у полі «Інформація щодо відсутності даних»  проставити  позначку – V, та вибрати з переліку причину відсутності даних у звіті.

Запитання 6: Чи треба заповнювати у річному звіті показники по продукції, якої не знайдено  в  НПП?

Відповідь на запитання:

Показники щодо виробництва промислової продукції у звіті за ф.№1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції» наводяться відповідно до Номенклатури продукції промисловості (НПП), затвердженої наказом Держстату від 30.09.2019 №19.1.2-12/33-19.

Якщо вид продукції, який виробляє підприємство відсутній в НПП, то інформація щодо виробництва даної продукції у звітності не відображається. У разі виробництва виключно даного виду продукції звіт за ф.№1П-НПП (річна) направляється на адресу Головного управління статистики з нульовими показниками.

При цьому, у разі подання звіту з нульовими показниками в електронному вигляді необхідно у полі «Інформація щодо відсутності даних»  проставити  позначку – V, та вибрати з переліку причину відсутності даних у звіті.

Запитання 7: При поданні звіту за ф.№1-ПЕ (місячна) у червні та липні 2020 року включено вантажно-розвантажувальні послуги. Чи можна внести зміни у даний звіт?

Відповідь на запитання:

У бланку звіту за формою №1-ПЕ (місячна), затвердженим наказом Держстату  від 31.05.2019 №178, передбачена таблиця «Пояснення щодо уточнення (виправлення) даних за попередній звітному місяць (місяці)», в якій відображаються уточнені дані із зазначенням місяця, коду за КВЕД, назви показника та пояснення щодо внесених уточнень. Уточнення необхідно внести у звіт за січень 2021 року.

Інтернет-нарада на тему: «Щодо заповнення та подання державної статистичної звітності за формою №1-ціни (пром) у 2021 році»

Запитання 1: У зв’язку з карантином в грудні 2020р. та січні 2021р. підприємство не здійснювало реалізацію продукції, яку ціну необхідно вказати у звіті №1-ціни (пром) за лютий 2021р. в графі 2 «Ціна реалізації за одиницю продукції на 20 число без податків і транспортних витрат, грн. у попередньому місяці»?

Відповідь на запитання:

Графа 2 включає ціну, за якою було реалізовано продукцію в попередньому місяці. Оскільки на підприємстві була відсутня реалізація продукції у графі 2 ставиться 0. Якщо у звітному місяці теж відсутня реалізація продукції на 20 число у графі 1 ставиться 0 і у графі 3 вибирається причина.

Запитання 2: Якщо на підприємстві було знято продукцію з виробництва, що показувати у звіті?

Відповідь на запитання:

Якщо продукцію знято з виробництва чи на підприємстві відбулися зміни щодо переходу із серійного виробництва на разові або індивідуальні замовлення, вона заміняється на аналогічну продукцію. При включенні нової продукції в спостереження щодо неї зазначається ціна як за звітний місяць, так і за попередній.

Інтернет-нарада на тему: «Про зміни у методології та складанні державної статистичної звітності формою №2-тп (повітря) (річна) у 2021 році»

Запитання 1: Чи відображаються у 2 розділі  викиди метану та діоксиду  вуглецю? 

Відповідь на запитання:

Інформація щодо кількості викидів метану та діоксиду  вуглецю відображається у розділі 1 «Сумарні викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря».

У розділі ІІ «Розподіл викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря за категоріями джерел викидів» по графах 1–19 наводяться дані про кількість викинутих в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин, відносно яких затверджені міжнародні зобов'язання про подання звітності в рамках Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, за 60 категоріями джерел викидів, найменування яких приведено у відповідність до Методичних вказівок Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй. Відповідно, обсяги викидів метану та діоксиду  вуглецю  у  розділі ІІ не відображаються.

Інтернет-нарада на тему:  «Про організацію  подання державних статистичних спостережень  за ф.№24 (річна) та ф.№24-сг (місячна) у 2021  році  та подання електронної звітності до органів державної статистики»

 Запитання 1:  Скільки в області утримується великої рогатої худоби, з них корів?

Відповідь на запитання:

За розрахунками, станом на 1 грудня 2020 року в усіх категоріях господарств області утримувалося  126 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. 77,5 тис. голів корів,  з них у підприємств – 10,3 тис. голів  та 4,1 тис. голів відповідно.

 Запитання 2:  У якій звітності відображається інформація про бджолосім’ї та продукцію бджільництва?

Відповідь на запитання:

Інформація щодо кількість бджолосімей та виробництва продукції бджільництва відображається у державній статистичній звітності за ф.№24 (річна), зокрема щодо:

–  кількості бджолосімей – у розділі ІІІ рядок 3711;

– обсягів виробництва меду  (враховуючи мед, який залишено у вуликах як зимовий кормовий запас для підгодівлі бджіл) – у розділі І рядок 1231;

– обсягів виробництва воску (враховуючи віск кожної відбудованої рамки та вихід воску малого збору)   – у розділі І рядок 1232.

Інтернет-нарада на тему: «Про порядок складання та подання державної статистичної звітності за формою  №6-сільрада (річна) у 2021 році та подання електронної звітності до органів державної статистики»

Запитання 1: В якому розділі ф.№6-сільрада (річна) відображається інформація про сім’ю, яка переїхала з іншої області і ще немає постійної прописки та живе в будинку родичів?

Відповідь на запитання:

Підставою для заповнення державної статистичної звітності за ф.№6-сільрада (річна) є типова форма первинної облікової документації №1 "Облікова картка об'єкта погосподарського обліку", затверджена наказом Державної служби статистики України  від 24 листопада 2015р. №340, яку ведуть сільські, селищні, міські ради територіальних громад, на території яких розташовані сільські населені пункти.

Згідно з Інструкцією з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, затвердженою наказом Державної служби статистики України 11 квітня 2016 року №56, зареєстрованою в Міністерстві юстиції  України 06 травня 2016 року за №689/28819, за фактом реєстрації місця перебування даної сім’ї на території ради необхідно включити це домогосподарство до погосподарського обліку та відкрити для нього облікову картку з кодом об’єкта другого типу. При цьому у полі «Додаткова інформація» можна зазначити, що домогосподарство проживає не у власному будинку.

У звітності за ф.№6-сільрада (річна) інформація щодо об’єкта другого типу «Домогосподарство з реєстрацією місця перебування на території населеного пункту разом із нерухомістю, якою воно володіє або користується» включається:

– розділ І  рядки  101, 102 графа 1 та розділ ІІІ графа 1 – щодо кількості об’єктів;

– розділ ІІ рядки 201–205 графа 1 – щодо наявності земельних ділянок;

– розділ  ІІІ графи 4–9 – щодо кількості сільськогосподарських тварин. 

Запитання 2:  Дуже цікаво викладена інформація, наглядно. В мене є запитання: чи відображається  у звітності земля здана в оренду підприємству. Наперед дякую за відповідь. Щасливого Нового року.

Відповідь на запитання:

Підставою для заповнення державної статистичної звітності за ф.№6-сільрада (річна) є типова форма первинної облікової документації №1 "Облікова картка об'єкта погосподарського обліку", затверджена наказом Державної служби статистики України  від 24 листопада 2015р. №340, яку ведуть сільські, селищні, міські ради територіальних громад, на території яких розташовані сільські населені пункти.

Згідно з Інструкцією з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, затвердженою наказом Державної служби статистики України 11 квітня 2016 року №56, зареєстрованою в Міністерстві юстиції  України 06 травня 2016 року за №689/28819, інформація про площі земельних ділянок, які передані в оренду за договорами, укладеними відповідно до чинного законодавства, у т.ч. підприємствам, до загальної площі земельних ділянок, якою користується  об'єкт погосподарського обліку не включається та відповідно не відображається у звітності.

Інтернет-нарада на тему: «Про організацію подання державних статистичних спостережень за ф.№29-сг (річна) та  ф.№9-сг (річна) та подання електронної звітності до органів  державної статистики»

 Запитання 1:  Дякую за надані роз’яснення у стислій та наглядній формі. У який спосіб можна надати пояснення щодо розбіжностей показників у різних формах звітності?

 Відповідь на запитання:

У разі розбіжностей даних між формами звітності, а також суттєвого збільшення (зменшення) урожайності сільськогосподарських культур, кількості внесених добрив, пестицидів на 1 гектар удобреної площі  порівняно з попереднім роком тощо необхідно надати відповідні пояснення, які можна направити окремим листом у паперовому вигляді або на електронну адресу Головного управління статистики – ifgus@ifstat.gov.ua.

Запитання 2:  Які основні зміни відбулися  у заповненні форми №9-сг (річна)?

 Відповідь на запитання:

У формі №9-сг (річна) відбулися зміни в одиницях вимірювання даних, зокрема  щодо  обсягу унесених мінеральних добрив: відображаються у фізичній масі у тоннах  з двома знаками після коми (було в центнерах).

Запитання 3: В якій вазі відображається валовий збір кукурудзи на зерно?

Відповідь на запитання:

У державній статистичній звітності зі статистики рослинництва (ф.№37-сг (місячна) та ф.№29-сг (річна)) обсяг виробництва кукурудзи на зерно (рядок 0110) відображається без урахування маси качанів та стебел (в перерахунку на сухе зерно). У ф.№29-сг (річна) дані графи 4  «Обсяг виробництва у масі після доробки» можуть бути менші даних графи 3 «Обсяг виробництва у початково оприбуткованій масі» за рахунок відрахування відходів.

ПОВЕРНУТИСЬ 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:    13/12/2021