Усім юридичним особам, на яких поширюється дія Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до п.2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 28.02.2000 № 419 (із змінами) «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» (далі – Порядок), та які зареєстровані на території Івано-Франківської області, необхідно подати фінансову звітність за 2020 рік до Головного управління статистики в Івано-Франківській області.

Термін подання фінансової звітності за 2020 рік – не пізніше 1 березня 2021 року.

Звертаємо увагу мікропідприємств, підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, непідприємницьких товариств, для яких передбачено подання фінансового звіту за формою №1-мс, 2-мс «Фінансова звітність мікропідприємства», що наказом Міністерства фінансів України № 588 від 29.09.2020 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» доповнено форму № 1-мс  новою позицією (після позиції «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)») –  «Неоплачений капітал» ряд.1425.

 

Фінансову звітність до органів державної статистики можна подати через  електронний кабінет Державної фіскальної служби України.

Звертаємо Вашу увагу, що порядок подання фінансової звітності встановлюється Господарським кодексом України, Законом України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» та вищезгаданим Порядком,  тому  в переліку форм державної статистичної звітності для подання органам державної статистики, який респонденти можуть отримати через  сервіс  «Пошук за кодом ЄДРПОУ» фінансова звітність не значиться.