Звіт за формою №3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці» подається юридичними особами, відповідно до сформованої на державному рівні сукупності звітних одиниць.

Звітність подається на бланку, затвердженому наказом Держстату №222  від 21.07.2020, щомісяця не пізніше 7 числа, незалежно від наявності заборгованості із виплати заробітної плати та виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Для правильного заповнення показників форми слід ознайомитися із Роз’ясненнями щодо її заповнення, затвердженими 12.08.2020.

У разі відсутності на підприємстві, установі, організації заборгованості із виплати заробітної плати та виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності  у Розділі І у  рядку 2000 проставляється позначка "Ö ", при цьому всі інші рядки форми не заповнюються.

Показники форми № 3-борг включають дані в цілому  по юридичній особі.

У звіті за формою № 3-борг (місячна) станом на 1 лютого 2021р., показники форми повинні містити інформацію про суму невиплачених нарахувань з оплати праці за січень-грудень 2020 року та попередні роки (р.2010=р.2020). Заробітна плата за січень 2021р., в разі її невиплати впродовж лютого, буде вважатись заборгованістю станом  на  1 березня 2021р.

Відображена в рядку 2010 сума узгоджується з показником простроченої кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці на відповідну дату.

 

За консультаціями  щодо  заповнення  показників  звіту  можна  звертатись  у  відділ  обробки  даних  статистики  праці,  фінансів  та  структурної  статистики  за  телефонами   0673446765,  (0342) 79-20-15, (0342) 79-20-53,                   (0342) 53-00-42, (0342) 79-20-16.