Порядок

 організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом

Головного управління статистики в Івано-Франківській області

 

1. Цей Порядок відповідно до статті 22 Закону України “Про звернення громадян”  визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики в Івано-Франківській області (далі Головне управління статистики).

2.  Особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції управління статистики, проводиться начальником Головного управління статистики, його заступниками.

3. Графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики затверджує начальник Головного управління статистики.

4. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики розміщується на офіційному вебсайті Головного управління статистики в мережі Інтернет та в приміщенні Головного управління статистики в доступному для вільного ознайомлення місці.

5. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами.

Особа віком від 14 років, малолітня особа, здатна сформулювати власні погляди, має право бути присутня і заслухана безпосередньо на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики з питань реалізації своїх прав і законних інтересів.

Присутність на особистому прийомі інших осіб, ніж передбачено цим пунктом, забороняється.

6. Посадова особа, яка проводить особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого, неупередженого та оперативного  розв’язання поставлених відвідувачем питань може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів управління або одержувати від них необхідну інформацію.

Усі звернення, подані на особистому прийомі, реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян  у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області, затвердженої наказом   Головного управління статистики від 02.08.2004 року № 56-В (зі змінами).

7.  Керівники, які проводять особистий прийом громадян, ведуть журнали особистого прийому, в яких зазначають прізвище, ім’я, по батькові громадянина, його місце проживання, зміст порушеного питання, результати розгляду питання керівництвом управління. Не допускається  з’ясування відомостей про особу, що не стосуються звернення.

8.  Якщо громадянин звертається до керівника з того ж самого питання вдруге, якщо перше не було вирішено по суті, то таке звернення вважається повторним  і  вноситься до журналу   особистого прийому з поміткою “повторне”.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, зясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

9. Якщо вирішити в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі керівництвом Головного управління статистики неможливо, громадянин подає письмове звернення, яке має бути оформлене та роглядається відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.

10. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно (за бажанням громадянина).

11. За результатами особистого прийому громадян керівництво Головного управління статистики вживає у межах своїх повноважень заходів, передбачених законодавством.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  10/01/2020