Консультації з питань порядку подання статистичної

та фінансової звітності можна отримати за телефонами:

 

Назва структурного підрозділу ГУС  в Івано-Франківській області

Номери

телефонів

Управління  збирання  даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних 

(0342)

79-20-84

79-20-31

79-20-22

0994715531

0983780126

Консультації з питань порядку складання статистичної та фінансової звітності можна отримати за телефонами:

Назва структурного підрозділу ГУС

в Івано-Франківській області

Індекс форми

Назва форми

Номери телефонів

Управління  збирання  даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних

Відділ збирання  даних статистичних спостережень та взаємодії з респондентами

Анкета № 1-РСО (вд) (1 раз на рік)

Анкета обстеження економічної діяльності підприємства 

(0342)

79-20-31

79-20-35

Анкета № 1-РСО (актив)  (1 раз на рік)

Анкета обстеження стану економічної активності підприємства 

Відділ роботи з адміністративними даними та проведення переписів

Відомості реєстрації та зняття

з реєстрації фізичних осіб

 

(0342)

79-20-46

Відділ реєстрації  цін

 

1-ціни (пром) (місячна)

Звіт про ціни виробників промислової продукції

(0342)

79-20-93

79-20-83

1-ціни (послуги) (квартальна)

Звіт про ціни виробників послуг

Управління  підготовки даних економічної статистики 

Відділ підготовки даних статистики виробництва

11-мтп (річна)

Звіт про постачання та використання енергії

(0342)

79-20-12

79-20-80

79-20-55

79-20-01

4- мтп (місячна)

Звіт про використання та запаси палива

4 - мтп (річна)

Звіт про використання та запаси палива

1-газ (піврічна)

Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам

1-електроенергія (піврічна)

Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам

1П-НПН (річна)

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

1-П (місячна)  

Звіт про виробництво промислової продукції за видами

1-ПЕ (місячна)

Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості

1-кб (місячна)

Звіт про виконання будівельних робіт

2-інвестиції (квартальна)

Звіт про капітальні інвестиції

2-ОЗ ІНВ (річна)

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

3-наука (річна)          

Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

2-інновації (один раз на два роки)

Обстеження інноваційної діяльності  підприємства за  період 2020-2022 роки

10-зез (квартальна)

Звіт підприємства з іноземними інвестиціями

13-зез (квартальна)

Звіт підприємства про інвестиції за кордон

Відділ підготовки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища

4-сг (річна)

Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

(0342)

79-20-56

79-20-54

0960843767

37-сг (місячна)           

Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

24-сг (місячна)           

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

24 (річна)

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

50-сг (річна)

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

6-сільрада (річна)

Звіт про об’єкти погосподарського обліку

2-ферм (річна)

Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)  сільського господарства 

11-заг (квартальна)

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

13-заг (квартальна)

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

29-сг (річна)

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду

21-заг (місячна)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

21-заг (річна)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

1-зерно (місячна)      

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання

9-сг (річна)    

Звіт про використання добрив і пестицидів

1-риба (річна)

Звіт про добування водних біоресурсів

3-лг (річна)     

Звіт про виробництво та реалізацію продукції реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів

2-ТП (повітря) (річна)

Звіт про викиди забруднювальних речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

1-відходи (річна)        

Утворення та поводження з відходами

1-екологічні витрати (річна)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

Управління підготовки даних соціальної та структурної статистики, статистики торгівлі та послуг 

Відділ підготовки даних статистики праці, фінансів та структурної статистики

1- підприємництво (річна)

Структурне обстеження підприємства

 (0342)

79-20-15

79-20-16

79-20-53

2- підприємництво (річна)

Структурне обстеження підприємства

2К-П (місячна)

Обстеження ділової активності промислового підприємства

2К-С (квартальна)

Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

2К-Б (квартальна)      

Обстеження ділової активності будівельного підприємства

2К-Т (квартальна)      

Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

2К-СП (квартальна)    

Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

1-Б (річна)

Зві т про взаєморозрахунки з нерезидентами

 (0342)

79-20-05

79-20-15

 

№№ 1, 1-М

Баланс підприємства

№№ 2, 2-М     

Звіт про фінансові результати

№ 3    

Звіт про рух грошових коштів

№ 4    

Звіт про власний капітал

№ 5    

Примітки до фінансової звітності

№ 6    

Додаток до приміток до річної фінансової звітності

1-ПВ (місячна)

Звіт із праці

(0342)

79-20-53

79-20-16

79-20-15

 

1-ПВ (квартальна)      

Звіт із праці

1-ПВ (умови праці)

 (один раз на два роки)(річна)

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці

3-борг (місячна)

Звіт про заборгованість з оплати праці

7-ПВ (один раз на чотири роки)

Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників 

1-РС (один раз на чотири роки)

Звіт ро витрати на утримання робочої сили

Відділ підготовки даних соціальної статистики, статистики торгівлі та послуг

1-КЗР (річна)  

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік

(0342)

79-20-20

 

 

1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна)

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

1-торг (місячна)

Звіт про товарооборот торгової мережі

3-торг (квартальна)

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

1-опт (місячна)          

Звіт про обсяг оптового товарообороту

1-опт (квартальна)    

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

9-зез (квартальна)     

Звіт про експорт (імпорт) послуг

14-зез (квартальна)   

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

1-ЗЕЗ (буд) (річна)

Розширений звіт про експорт-імпорт послуг з будівництва 

2-тр (річна)

Звіт про роботу автотранспорту

51-авто (місячна)

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

51-пас (місячна)

Звіт про перевезення пасажирів автобусами та міським електричним транспортом

51-пас (2 рази на рік)

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті

51-вант (2 рази на рік)

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі

31-авто (квартальна)

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

51-ца (місячна)          

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

1- послуги (квартальна)

Звіт про обсяги реалізованих послуг

1-ІКТ (річна)   

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у

20___ році