Консультації з питань порядку подання статистичної

та фінансової звітності можна отримати за телефонами:

 

Назва структурного підрозділу ГУС  в Івано-Франківській області

Номери

 телефонів

Управління  збирання  даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та ведення реєстру статистичних одиниць

    

(0342)

79-20-84

53-40-06

0673446792

 

 

 Консультації з питань порядку складання статистичної

та фінансової звітності можна отримати за телефонами:

Назва структурного підрозділу ГУС

в Івано-Франківській області

 Індекс форми

Назва форми

Номери телефонів

Відділ реєстрації  цін

 

 

1-цiни (пром) (місячна)        

Звіт про ціни виробників промислової продукції

(0342)

53-39-01

79-20-93

79-20-83

1-ціни (житло) (квартальна)

Звіт про ціни на ринку житла

Управління  обробки  даних  економічної статистики

Відділ  обробки  даних  статистики  промисловості,  енергетики та інвестицій

 

 

 

4-мтп (місячна, річна)

Звіт про використання та запаси палива

(0342)

79-20-12

79-20-80

53-23-54

 

 

4-мтп (річна)  

Звіт про використання та запаси палива

11-мтп (річна)

Звіт про постачання та використання енергії

1-газ (піврічна)

Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам

1-електроенергія (піврічна)

Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам

1П-НПН (річна)

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

1-П (місячна)  

Звіт про виробництво промислової продукції за видами

1-ПЕ (місячна)

Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості

1-кб (місячна)

Звіт про виконання будівельних робіт

2-інвестиції (квартальна)

Звіт про капітальні інвестиції

2-ОЗ ІНВ (річна)

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

3-наука (річна)          

Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

1-інновація (один раз на два роки)

Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 20__ рік

10-зез (квартальна)

Звіт підприємства з іноземними інвестиціями

13-зез (квартальна)

Звіт підприємства про інвестиції за кордон

Відділ  обробки  даних  статистики  торгівлі та послуг

1-послуги (квартальна)

Звіт про обсяги реалізованих послуг

(0342)

79-20-81

79-20-29

79-20-20

 

1-торг (місячна)         

Звіт про товарооборот торгової мережі

1-торг (нафтопрдукти) (місячна)

Про продаж світлих нафтопродуктів і газу

3-торг (квартальна)   

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

1-опт (місячна)          

Звіт про обсяг оптового товарообороту

1-опт (квартальна)    

Звіт про продаж і  запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

9-зез (квартальна)     

Звіт про експорт (імпорт) послуг

14-зез (квартальна)   

 

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

1-ЕІО (місячна)

Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання     

2-етр (місячна)

Звіт про роботу міського електротранспорту

2-тр (річна)

Звіт про роботу автотранспорту

51-авто (місячна)

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

51-пас (2 рази на рік)

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті

51-вант (2 рази на рік)

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі

31-авто (квартальна)

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

51-ца (місячна)          

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

1-ІКТ (річна)   

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у

20___ році

Відділ  обробки  даних  статистики  сільського господарства та  навколишнього  середовища

 

 

 

4-сг (річна)

Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

(0342)

79-20-54

79-20-56

53-21-70

 

37-сг (місячна)           

Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

24-сг (місячна)           

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

24 (річна)

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

50-сг (річна)

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

6-сільрада (річна)

Звіт про об’єкти погосподарського обліку

2-ферм (річна)

Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)  сільського господарства 

11-заг (квартальна)

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

13-заг (квартальна)

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

29-сг (річна)

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду

21-заг (місячна)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

21-заг (річна)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

1-зерно (місячна)      

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання

9-сг (річна)    

Звіт про використання добрив і пестицидів

10-мех

(один раз на  два роки)(річна)

Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах

1-риба (річна)

Звіт про добування водних біоресурсів

3-лг (річна)    

 

Звіт про виробництво та реалізацію продукції реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів

2-тп (мисливство) (річна)

Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин

2-ТП (повітря) (річна)

Звіт про викиди забруднювальних речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

1-відходи (річна)        

Утворення та поводження з відходами

1-екологічні витрати (річна)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

 Управління  обробки  даних   структурної,  демографічної  та  соціальної  статистики

Відділ  обробки  даних  статистики  праці,  фінансів  та  структурної статистики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-підприємництво (річна)

Структурне обстеження підприємства

 (0342)

79-20-16

53-00-43

 

2-підприємництво (річна)

Структурне обстеження підприємства

2К-П (місячна)

Обстеження ділової активності промислового підприємства

2К-П інв (два рази на рік)     

Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)

2К-С (квартальна)

Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

2К-Б (квартальна)      

Обстеження ділової активності будівельного підприємства

2К-Т (квартальна)      

Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

2К-СП (квартальна)    

Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

1-Б (річна)

Зві т про взаєморозрахунки з нерезидентами

 (0342)

79-20-05

 

2-Б (річна)      

Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів

№№ 1, 1-М

Баланс підприємства

№№ 2, 2-М     

Звіт про фінансові результати

№ 3    

Звіт про рух грошових коштів

№ 4    

Звіт про власний капітал

№ 5    

Примітки до фінансової звітності

№ 6    

Додаток до приміток до річної фінансової звітності

1-ПВ (місячна)

Звіт із праці

(0342)

79-20-53

79-20-05

0673446765

 

1-ПВ (квартальна)      

Звіт із праці

1-ПВ (умови праці)

 (один раз на два роки)(річна)

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці

Відділ  обробки  даних  демографічної  та  соціальної  статистики

2-3-нк (один раз на рік)     

Звіт вищого навчального закладу на початок 20__/__ навчального року

(0342)

79-20-46

79-20-11

 

85-К (річна)    

Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 20__ рік

1-нк (річна)    

Звіт про роботу аспірантури та докторантури

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

1-житлофонд (річна) 

Житловий фонд станом на 1 січня 20____ року

1-от (один раз на рік)

Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20 ___ року

1-КЗР (річна)  

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік

1-туризм (річна)         

Звіт про туристичну діяльність за  20__ рік

1-ЕД (річна)

Звіт про використання інструментів електронної демократії органами державної влади та місцевого самоврядування

Відомості реєстрації та зняття

з реєстрації фізичних осіб