Консультації з питань порядку подання статистичної

та фінансової звітності можна отримати за телефонами:

 

Назва структурного підрозділу ГУС  в Івано-Франківській області

Номери

телефонів

Управління  збирання  даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та ведення реєстру статистичних одиниць

    

(0342)

79-20-84

79-20-31

79-20-22

0994715531

0983780126

Консультації з питань порядку складання статистичної та фінансової звітності можна отримати за телефонами:

Назва структурного підрозділу ГУС

в Івано-Франківській області

Індекс форми

Назва форми

Номери телефонів

Відділ взаємодії з респондентами і ведення реєстру статистичних одиниць

Анкета № 1-РСО (вд) (1 раз на рік)

Анкета обстеження економічної діяльності підприємства

(0342)

79-20-31

79-20-35

Анкета № 1-РСО (актив) (1 раз на рік)

Анкета обстеження стану економічної активності підприємства 

Відділ реєстрації  цін

 

1-цiни (пром) (місячна)        

Звіт про ціни виробників промислової продукції

0342)

79-20-93

79-20-83

1-ціни (житло) (квартальна)

Звіт про ціни на ринку житла

1-ціни (послуги) (квартальна)

Звіт про ціни виробників послуг

Управління  обробки  даних  економічної статистики

Відділ обробки даних статистики промисловості, енергетики та інвестицій

4-мтп (місячна, річна)

Звіт про використання та запаси палива

(0342)

79-20-12

79-20-80

79-20-55

4-мтп (річна)  

Звіт про використання та запаси палива

11-мтп (річна)

Звіт про постачання та використання енергії

1-газ (піврічна)

Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам

1-електроенергія (піврічна)

Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам

1П-НПН (річна)

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

1-П (місячна)  

Звіт про виробництво промислової продукції за видами

1-ПЕ (місячна)

Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості

1-кб (місячна)

Звіт про виконання будівельних робіт

2-інвестиції (квартальна)

Звіт про капітальні інвестиції

2-ОЗ ІНВ (річна)

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

3-наука (річна)          

Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

1-інновація (один раз на два роки)

Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 20__ рік

ІНН (один раз на два роки)

Обстеження інноваційної діяльності  підприємства за  період 2018-2020 роки

10-зез (квартальна)

Звіт підприємства з іноземними інвестиціями

13-зез (квартальна)

Звіт підприємства про інвестиції за кордон

Відділ обробки даних статистики торгівлі та послуг

1-послуги (квартальна)

Звіт про обсяги реалізованих послуг

(0342)

79-20-80

79-20-81

79-20-20

79-20-29

 

1-торг (місячна)         

Звіт про товарооборот торгової мережі

3-торг (квартальна)   

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

1-опт (місячна)          

Звіт про обсяг оптового товарообороту

1-опт (квартальна)    

Звіт про продаж і  запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

9-зез (квартальна)     

Звіт про експорт (імпорт) послуг

14-зез (квартальна)   

Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу

1-ЗЕЗ (буд) (річна)

Розширений звіт про експорт-імпорт послуг з будівництва 

2-етр (місячна)

Звіт про роботу міського електротранспорту

2-тр (річна)

Звіт про роботу автотранспорту

51-авто (місячна)

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

51-пас (2 рази на рік)

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті

51-вант (2 рази на рік)

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі

31-авто (квартальна)

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

51-ца (місячна)          

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

1-ІКТ (річна)   

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах у

20___ році

Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища

4-сг (річна)

Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

(0342)

79-20-54

79-20-56

0960843767

 

37-сг (місячна)           

Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур

24-сг (місячна)           

Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

24 (річна)

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

50-сг (річна)

Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

6-сільрада (річна)

Звіт про об’єкти погосподарського обліку

2-ферм (річна)

Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)  сільського господарства 

11-заг (квартальна)

Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства

13-заг (квартальна)

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства

29-сг (річна)

Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду

21-заг (місячна)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

21-заг (річна)

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

1-зерно (місячна)      

Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання

9-сг (річна)    

Звіт про використання добрив і пестицидів

10-мех

(один раз на  два роки)(річна)

Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах

1-риба (річна)

Звіт про добування водних біоресурсів

3-лг (річна)     

Звіт про виробництво та реалізацію продукції реалізацію продукції лісового господарства, відтворення та захист лісів

2-тп (мисливство) (річна)

Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин

2-ТП (повітря) (річна)

Звіт про викиди забруднювальних речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

1-відходи (річна)        

Утворення та поводження з відходами

1-екологічні витрати (річна)

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

Управління  обробки  даних   структурної,  демографічної  та  соціальної  статистики

Відділ обробки даних статистики праці, фінансів та структурної статистики

1-підприємництво (річна)

Структурне обстеження підприємства

 (0342)

79-20-15

79-20-16

79-20-48

 

2-підприємництво (річна)

Структурне обстеження підприємства

2К-П (місячна)

Обстеження ділової активності промислового підприємства

2К-П інв (два рази на рік)     

Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)

2К-С (квартальна)

Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

2К-Б (квартальна)      

Обстеження ділової активності будівельного підприємства

2К-Т (квартальна)      

Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

2К-СП (квартальна)    

Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

1-Б (річна)

Зві т про взаєморозрахунки з нерезидентами

 (0342)

79-20-45

 

№№ 1, 1-М

Баланс підприємства

№№ 2, 2-М     

Звіт про фінансові результати

№ 3    

Звіт про рух грошових коштів

№ 4    

Звіт про власний капітал

№ 5    

Примітки до фінансової звітності

№ 6    

Додаток до приміток до річної фінансової звітності

1-ПВ (місячна)

Звіт із праці

(0342)

79-20-53

79-20-16

0673446765

 

1-ПВ (квартальна)      

Звіт із праці

1-ПВ (умови праці)

 (один раз на два роки)(річна)

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці

3-борг (місячна)

Звіт про заборгованість з оплати праці

7-ПВ (один раз на чотири роки)

Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників 

1-РС (один раз на чотири роки)

Звіт ро витрати на утримання робочої сили

Відділ обробки даних демографічної та соціальної статистики

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

(0342)

79-20-46

79-20-11

 

1-житлофонд (річна) 

Житловий фонд станом на 1 січня 20____ року

1-КЗР (річна)  

Звіт про діяльність колективного засобу розміщування за 20__ рік

1-туризм (річна)         

Звіт про туристичну діяльність за  20__ рік

Відомості реєстрації та зняття

з реєстрації фізичних осіб