«Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2020 рік» містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища області у 2020 році порівняно з попередніми роками. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання, а також за містами обласного значення та районами. Окремі показники подаються у ретроспективі.

Крім того, збірник містить окремий розділ, у якому порівнюються основні показники соціально-економічного розвитку регіонів України.

Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2020 рік  є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

 Видання може зацікавити широке коло користувачів, які  потребують виваженої, науково-обґрунтованої інформації щодо процесів, які відбуваються в економічній та соціальній сферах регіону.

 

Структура та зміст

Презентаційна версія

Умови придбання

Запитання - відповіді