«Статистичний щорічник Івано-Франківської області за 2021 рік» містить широкий спектр актуальних показників, які характеризують соціально-економічне становище області в 2021 році у порівнянні з попередніми роками. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання, районами. До всіх розділів надано методологічні пояснення.

Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2021 рік  є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих. 

   Видання може зацікавити широке коло користувачів, які  потребують виваженої, науково-обґрунтованої інформації щодо процесів, які відбуваються в економічній та соціальній сферах регіону.

Структура та зміст

Презентаційна версія

Умови придбання

Запитання - відповіді