ОСНОВНІ ГЕОГРАФІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТІ

 

Івано-Франківська  область  (до 9 листопада 1962 року – Станіславська) утворена  4 грудня 1939 року. Розташована  на  південному  заході  України, займає  північно-східну  частину Українських  Карпат, Прикарпаття  та  частково  Опілля.

 

Чисельність наявного населення

на 1 січня 2022 року

 

 

1361,1 тис.

Територія

13,9 тис. км2 (за даними Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області)

Протяжність

 

із  заходу  на схід

150 км

з півночі на південь

185 км

Крайні  точки

 

на  півночі

с.Виспа, Рогатинський  район

на  півдні

с.Голошина, Верховинський  район

на  заході

с.Сенечів, Долинський  район

на  сході

с.Городниця, Городенківський район

Область  межує

 

на  заході  і  півночі

Львівська  область

на  північному  сході

Тернопільська  область

на  південному сході

Чернівецька  область

на  південному  заході

Закарпатська  область

на  півдні

повіт Марамуреш Румунії 

 Найбільші  річки

 

Дністер і його притоки – Бистриця, Гнила Липа, Лімниця, Луква, Свірж, Свіча, Сівка.

Прут і його притоки – Люча, Пістинька, Рибниця, Черемош.

Найбільші  гірські вершини

 

Говерла

2061 м

Піп Іван (Чорногірський)

2028 м

Ребра

2001 м

Сивуля

1836 м 

          

  

                   Основні  соціально-економічні  показники

 

 

2020

2021

2022

Чисельність  постійного  населення (на  кінець  року),  тис. осіб

1358,4

1349,1

. . . 1

Кількість зайнятих у віці 15-70 років, тис. осіб

548,8

543,0

. . . 2

Кількість  безробітних у віці 15-70 років (за  методологією  МОП), тис. осіб

50,5

51,5

. . . 2

Рівень  безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією  МОП), відсотків

8,4

8,7

. . .2

 Середньомісячна номінальна  заробітна плата3, грн

9980

11988

. . . 1

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), відсотків

 

 

 

по Україні

105,0

110,0

126,6

по області

105,6

110,2

126,3

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн 

67621,4

97484,34

. . . 1

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу, грн

45016,0

71866,34

. . . 1

Індекс сільськогосподарської продукції  (у постійних цінах 2016р.), відсотків до попереднього року

103,5

105,5

98,1

Продукція сільського господарства (у постійних цінах 2016р.), млн.грн

13767,3

14527,2

14251,5

Продукція сільського господарства (у постійних цінах 2016р.), у розрахунку на одну особу, грн

10089

10710

105065

Капітальні інвестиції (у фактичних цінах), млн.грн

6338,0

12282,06

6851,56

Капітальні інвестиції у розрахунку на одну особу (у фактичних цінах), грн

4653,9

9072,66

5061,26,7

Обсяг виробленої будівельної  продукції, млн.грн

3843,7

5063,3

. . . 1

Загальна площа житлових будівель, прийнятих  в експлуатацію8, тис.м2

505,6 

509,2 

493,3

Загальна площа житлових будівель, прийнятих  в експлуатацію8, у розрахунку на 10 тис. населення, м2

3712,5

3761,3

3644,07

Експорт товарів і послуг, млн.дол. США9

784,8

1199,7

717,1

Імпорт товарів і послуг, млн.дол. США

665,5

1022,510

616,4

________________

1 Відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03 березня 2022 року №2115-IX респонденти можуть

  подавати статистичну звітність до органів державної статистики протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану за весь період неподання звітності. Зважаючи на відсутність звітів

  у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення органами державної статистики призупинено оприлюднення окремої статистичної інформації. Дані буде

 оприлюднено після завершення встановленого терміну для подання статистичної та фінансової звітності.

2 Ураховуючи ситуацію, що склалася у зв’язку з військовою агресією росії проти України за підтримки білорусі органи державної статистики не мають можливості проводити обстеження робочої сили (ОРС).

  Зважаючи на це інформація, яка мала бути сформована за результатами ОРС за 2022 рік оприлюднена не буде.

3 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

4 Дані наведено за результатами державного статистичного спостереження «Економічні показники короткотермінової статистики промисловості».

5 Для розрахунку використано дані щодо середньої чисельності наявного населення за 2021 рік.

6 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування по Україні у 2021р. становив 64,1%, у 2022р. – 72,0%)  та проведених на державному рівні дооцінок показників.

  Дані можуть бути уточнені.

7 Для розрахунку використано дані щодо середньої чисельності постійного населення за 2021 рік.

8  З урахуванням загальної площі прийнятого в експлуатацію житла  відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 03.07.2018 №158 (зі змінами)).

9 Для уникнення подвійного обліку загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги вартість послуг  з переробки товарів для реалізації за кордоном.

10 З урахуванням поставок до області газу природного.

 

 

 

 

Кількість адміністративно–територіальних одиниць1

 

              (на 1 січня 2022 року)

 

Райони

Територіальні громади

Міста

Райони

у містах

Селища

міського

типу

Сільські

населені 

пункти

 

 Івано-Франківська область

6

62

15

24

766

 1 Інформацію наведено за даними офіційного вебпорталу Верховної Ради України.

 

 

Територія, чисельність та щільність наявного населення  

                 

              (на 1 січня 2022 року)

 

 

Територія1

 тис.км2

Чисельність наявного

населення,

тис.осіб

Щільність населення,

осіб на 

1 км2

Чисельність наявного

населення

 у % до

попереднього року

Загальний

приріст, скорочення (–),

осіб

Питома вага міського населення у загальній чисельності, відсотків 

 

 Івано-Франківська область

13,9

1351,8

97

          99,3 

9287

44,6

 1 За даними Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

 

Архів за 2021 рік

 

Архів за 2020 рік

 

Архів за 2019 рік

 

Архів за 2018 рік

 

Архів за 2017 рік

 

Архів за 2016 рік

 

Архів за 2015 рік

 

Архів за 2014 рік

 

Архів за 2013 рік

 

Архів за 2012 рік

 

Архів за 2011 рік

 

Архів за 2010 рік

  

Архів за 2009 рік

 

Архів за 2008 рік

 

Архів за 2007 рік

 

8

 

 Дата останньої модифікації: 06/11/2023

 Повернутись