Лист - замовлення №   

  $vipad"; */ global $pidt1; global $pidt2; global $pidt3; /* $pidt1 = date("H.i.s"); */ /* Випадкове число */ /* $pidt1=mt_rand($min, $max); */ $pidt100=mt_rand(7, 77777); /* echo $pidt100; */ $fh = fopen("pidt.dat",'w'); $klsb=fputs($fh, $pidt100); fclose($fh); /* */ /* echo " $pidt1"; */ header("Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT"); header("Expires: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT"); ?>

на надання платних послуг

Головним управлінням статистики в Івано-Франківській області

 

Назва організації-замовника (для юридичних осіб)

в особі

П.І.Б. кореспондента (для фізичних осіб) 

Поштова адреса*

 

Електронна адреса *

Контактний телефон *   Факс 

 

Вид послуг: ( НЕОБХІДНЕ ВИДІЛИТИ)

 

        Статистична, аналітична, довідкова інформація

              Для видань згідно Каталогу статистичних видань  ( виділити назву видання , зробити копію  і вставити в поле назва)

                         Назва 

                        Кількість примірників 

 

                        Для інформації за запитом

 

                         Запитуваний перелік інформації (показників)  

             

                        Критерії відбору даних

           

                        Звітні періоди

         

 

             Проведення статистичних спостережень, не передбачених планом державних статистичних спостережень    

             Консультаційно-методичні послуги                   

             Надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України( ЄДРПОУ)

              Поліграфічні  послуги

              Розроблення та впровадження програмного забезпечення для оброблення інформації

 

        Назва послуги  

   

Спосіб одержання інформації: ( НЕОБХІДНЕ ВИДІЛИТИ)

 

        В електронному вигляді 

                      безпосередньо в управлінні

                      електронною поштою      

        На паперових носіях

                      безпосередньо в управлінні

                        поштою

 

Оплата за послуги буде проводитись: ( НЕОБХІДНЕ ВИДІЛИТИ)

                   за безготівковим рахунком

                       готівкою

 

          Оплату гарантуємо.

 

        * виділені поля є обов'язковими для заповнення

 

        Довідкова інформація для замовника:

        Для одержання податкової накладної обов 'язкова наявність копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та доручення.

 

Код підтвердження           $pidt100"; ?>

Введіть  код  підтвердження   

Підтвердження і код  підтвердження повинні бути одинакові.