м.івано-Франківськ


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку міста

 

 

Фактично

за

січень

 2019р.

Темпи  зростання  (зниження),  %

січень  2019р. до

січень

  2019р.

до

січня

  2018р.

грудня

 2018р.

січня 

  2018р.

Чисельність  наявного  населення

(за оцінкою)1,2, осіб

260605

х

х

101,2

Кількість  живонароджених2,3, осіб

2382

х

х

101,4

Кількість  померлих2,3, осіб

2312

х

х

102,3

Кількість  прибулих2,3, осіб

8391

х

х

137,1

Кількість  вибулих2,3, осіб

5333

х

х

162,7

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду4, осіб

1363

98,0

 

87,7

х

 

Cередньооблікова кількість штатних працівників5,6, осіб

73412

х

х

 

х

 

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника5,6, грн

8227

х

х

121,4

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати7,8, тис.грн

15724,7

97,8

99,1

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

2354,2

87,8

60,4

х

   підприємств-банкрутів9

13370,5

99,8

111,8

х

 

Капітальні  інвестиції10, тис.грн

3364812

х

х

х

 

 Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ   та акцизу, тис.грн

1640813,4

х

х

х

 

Обсяг виробленої будівельної  продукції, тис.грн

64018

х

х

114,6

 

Загальна  площа  прийнятих  в  експлуатацію  нових  житлових  будівель3, м2

89516

х

х

41,0

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом11,  тис.т

102,6

82,0

103,2

103,2

Вантажооборот автомобільного транспорту 11, млн.ткм

 

33,9

 

75,1

 

140,4

 

140,4

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом11,  тис.

 

2593,9

 

99,9

 

98,4

 

98,4

Пасажирооборот автомобільного транспорту 11,  млн.пас.км

 

24,0

 

322,2

 

71,2

 

71,2

 

Обсяг експорту товарів3,  тис.дол. США

224288,3

х

х

88,7

Обсяг імпорту товарів3, тис.дол. США

244226,1

х

х

105,0

Сальдо3 (+, –)

–19937,8

х

х

х

Обсяг експорту послуг3,  тис.дол. США

42476,9

х

х

109,7

Обсяг імпорту послуг3,  тис.дол. США

6415,9

х

х

112,7

Сальдо3 (+, –)

36061,0

х

х

х

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), наростаючим підсумком з початку інвестування, тис.дол. США

491607,812

х

х

 

 

99,413

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні14, %

х

101,0

109,2

101,015

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

101,1

108,3

101,115

_____________

1 Станом  на 1 січня 2019р.

2 Попередні дані.

3 Дані за 2018р.

4 Дані наведено по міській філії обласного центру зайнятості.

5 Дані  за  ІV квартал 2018р.

6 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

7 Станом  на 1 лютого.

8 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням  цензу за кількістю найманих працівників.

9 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

10 Дані за січеньгрудень 2018р.

11 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

12 Станом на 31.12.2018р.

13 Кінець звітного періоду до початку року, %.

14 Без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим, м.Севастополя та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

15 Січень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

 

 

Дата останньої модифікації:  14/03/2019