м.івано-Франківськ


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку міста

 

 

Фактично

за

січень

лютий  

 2019р.

Темпи  зростання  (зниження), %

лютий    2019р. до

cічень

лютий 

 2019р.

до

січня

лютого 

 2018р.

січня

  2019р.

лютого 

  2018р.

Чисельність  наявного  населення

(за оцінкою)1, осіб

260745

х

х

101,2

Кількість  живонароджень2, осіб

228

х

х

97,4

Кількість  смертей2, осіб

240

х

х

117,6

Кількість  випадків  прибуття2, осіб

553

х

х

145,9

Кількість  випадків  вибуття2, осіб

401

х

х

147,4

 

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду3, осіб

1393

102,2

 

90,7

х

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати4,5, тис.грн

15510,5

98,6

85,4

х

        у тому числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

2089,6

88,8

34,5

х

   підприємств-банкрутів6

13420,9

100,4

110,9

х

 

Роздрібний  товарооборот  підприємств, тис.грн

7824408,87

х

х

118,58

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ  та  акцизу, тис.грн

2933327,2

х

х

х

 

Обсяг  виробленої будівельної  продукції, тис.грн

156046

х

х

115,1

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом9,  тис.т

233,2

127,3

126,4

115,0

Вантажооборот  автомобільного транспорту9, млн.ткм

 

75,0

 

120,9

 

144,2

 

142,4

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом9,  тис.

 

5117,4

 

97,3

 

104,7

 

101,5

Пасажирооборот  автомобільного транспорту9,  млн.пас.км

 

47,1

 

95,9

 

74,6

 

72,8

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

22082,5

х

х

94,1

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

17732,3

х

х

95,8

Сальдо2 (+, –)

4350,2

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні10, %

х

100,5

108,8

101,511

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,6

108,0

101,711

__________________

1 Станом на 1 лютого.

2 Дані за січень.

3 Дані наведено по міській філії обласного центру зайнятості.

4 Станом на 1 березня.

5 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

6 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

7 Дані за 2018р.

8 2018р. у % до 2017р.

9 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

10  Без урахування тимчасово окупованої  території  Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

11 Лютий  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації:  11/04/2019