м.івано-Франківськ


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку міста

 

 

Фактично

за

січень

березень 

 2019р.

Темпи  зростання  (зниження), %

березень    2019р. до

cічень

березень 

2019р.

до

січня

березня 

2018р.

лютого

 2019р.

березня 

2018р.

Чисельність  наявного  населення  (за оцінкою)1, осіб

260826

х

х

101,2

Кількість  живонароджень2, осіб

388

х

х

97,7

Кількість  смертей2, осіб

435

х

х

111,8

Кількість  випадків  прибуття2, осіб

1057

х

х

142,5

Кількість  випадків  вибуття2, осіб

789

х

х

141,1

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду3, осіб

1424

102,2

 

96,4

х

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати4,5, тис.грн

22053,6

142,2

119,2

х

        у тому числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

2982,4

142,7

48,9

х

   підприємств-банкрутів6

19071,2

142,1

153,8

х

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  без ПДВ  та  акцизу, тис.грн

4050619,7

х

х

х

 

Обсяг виробленої будівельної  продукції, тис.грн

334749

х

х

111,1

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом7,  тис.т

388,6

119,0

110,7

113,3

Вантажооборот  автомобільного транспорту7, млн.ткм

 

122,1

 

114,3

 

125,2

 

135,3

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом7,  тис.

 

7993,3

 

114,0

 

109,2

 

104,1

Пасажирооборот  автомобільного транспорту7,  млн.пас.км

 

72,9

 

112,6

 

77,9

 

74,5

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

44874,1

х

х

104,6

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

38669,5

х

х

67,9

Сальдо2 (+, –)

6204,6

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні8, %

х

100,9

108,6

102,49

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,9

108,0

102,69

___________

1 Станом на 1 березня.

2 Дані за січень–лютий. 

3 Дані наведено по міській філії обласного центру зайнятості.

Станом на 1 квітня.

5Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

6 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

7 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

Без урахування тимчасово окупованої  території  Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

9 Березень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

 

 

Дата останньої модифікації:  14/05/2019