Рогатинський район


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

січень

квітень

 2019р.

Темпи  зростання  (зниження), %

квітень  2019р. до

січень

квітень

2019р.

до

січня–квітня

2018р.

березня

2019р.

квітня 

2018р.

Чисельність  наявного  населення  

(за оцінкою)1, осіб

39160

х

х

97,9

Кількість  живонароджень2, осіб

62

х

х

84,9

Кількість  смертей2, осіб

236

х

х

118,0

Кількість  випадків  прибуття2, осіб

68

х

х

98,6

Кількість  випадків  вибуття2, осіб

98

х

х

122,5

 

Кількість  зареєстрованих безробітних  на  кінець  періоду3, осіб

229

69,2

 

106,5

х

Cередньооблікова  кількість  штатних працівників4,5, осіб

4202

х

х

 

89,6

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника4,5, грн

6319

х

х

117,4

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати6,7, тис.грн

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів8

х

 

 Капітальні  інвестиції2, тис.грн

109370

х

х

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у  підприємствах9

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), ц

18425

109,0

91,3

82,9

молоко, ц

8953

109,6

143,7

125,4

яйця, тис.шт.

к

к

к

к

 

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах6,9,  голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

2778

х

х

76,7

      у тому числі корови

754

х

х

100,9

   свині

23170

х

х

100,9

   вівці та кози

234

х

х

52,5

     птиця свійська, тис. голів

к

х

х

к

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу,

тис.грн

348651,4

х

х

х

 

Обсяг  виробленої  будівельної  продукції, тис.грн

611

х

х

325,7

 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію  нових  житлових  будівель2, м2

к

х

х

к

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом10,  тис.т

33,0

104,5

372,0

366,7

Вантажооборот  автомобільного транспорту 10, млн.ткм

 

6,8

 

99,8

 

331,8

 

314,2

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом10,  тис.

 

277,0

 

94,3

 

101,0

 

99,2

Пасажирооборот  автомобільного транспорту 10,  млн.пас.км

 

9,1

 

101,6

 

106,0

 

104,5

 

Обсяг  експорту  товарів2,  тис.дол. США

9810,2

х

х

187,4

Обсяг  імпорту  товарів2, тис.дол. США

2041,7

х

х

92,6

Сальдо2 (+, –)

7768,5

х

х

х

 

Обсяг  експорту  послуг2,  тис.дол. США

к

х

х

к

Обсяг  імпорту  послуг2,  тис.дол. США

х

х

Сальдо2 (+, –)

к

х

х

х

 

Прямі  інвестиції  (акціонерний капітал), наростаючим  підсумком  з  початку інвестування, тис.дол. США

28017,91

х

х

 

 

99,611

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні12, %

х

101,0

108,8

103,413

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

101,1

108,3

103,813

_________

1 Станом  на 1 квітня.

2 Дані за січень–березень

3 Дані наведено по районній філії обласного центру зайнятості.

4 Дані  за  І  квартал.

5 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

6 Станом  на 1 травня.

7 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

8 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

9 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або

від 5000 голів птиці свійської всіх видів (у 2018 році   від 30 голів великої рогатої худоби, овець, свиней та кіз, 10 голів коней,  2000 голів птиці всіх видів).

10 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

11 Кінець звітного періоду до початку року, %.

12 Без урахування  тимчасово  окупованої  території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

13 Квітень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику"

щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

Дата останньої модифікації:   10/06/2019