м.івано-Франківськ


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку міста

 

 

Фактично

за

січень

квітень

 2019р.

Темпи  зростання  (зниження),  %

квітень  2019р. до

cічень–квітень

  2019р.

до

січня–квітня

  2018р.

березня

 2019р

квітня 

  2018р.

Чисельність  наявного  населення  

(за оцінкою)1, осіб

260882

х

х

101,2

Кількість  живонароджень2, осіб

598

х

х

102,2

Кількість  смертей2, осіб

650

х

х

107,4

Кількість  випадків  прибуття2, осіб

1447

х

х

133,2

Кількість  випадків  вибуття2, осіб

1118

х

х

137,9

 

Кількість  зареєстрованих безробітних на кінець періоду3, осіб

1389

97,5

 

93,3

х

Cередньооблікова  кількість  штатних працівників4,5, осіб

74983

х

х

 

101,4

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника4,5, грн

8187

х

х

118,9

 

Заборгованість  із виплати  заробітної плати6,7, тис.грн

22106,3

100,2

114,7

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

3035,1

101,8

46,8

х

   підприємств-банкрутів8

19071,2

100,0

149,2

х

 

Капітальні  інвестиції2, тис.грн

930722

х

х

х

 

 Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ   та акцизу, тис.грн

4877977,3

х

х

х

 

Обсяг  виробленої  будівельної  продукції, тис.грн

482066

х

х

119,8

 

Загальна площа прийнятих в експлуатацію  нових  житлових  будівель2, м2

126088

х

х

944,8

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом9,  тис.т

562,0

110,4

130,9

118,5

Вантажооборот  автомобільного транспорту9, млн.ткм

 

168,7

 

95,6

 

146,0

 

139,5

Кількість перевезених пасажирів автомобільним  транспортом9,  тис.

 

10986,1

 

104,1

 

117,8

 

107,5

Пасажирооборот автомобільного транспорту9,  млн.пас.км

 

98,0

 

96,8

 

77,8

 

75,4

 

Обсяг  експорту  товарів2,  тис.дол. США

69841,6

х

х

106,9

Обсяг  імпорту  товарів2, тис.дол. США

58530,3

х

х

78,8

Сальдо2 (+, –)

11311,3

х

х

х

 

Обсяг  експорту  послуг2,  тис.дол. США

13310,3

х

х

111,1

Обсяг  імпорту  послуг2,  тис.дол. США

3932,2

х

х

324,9

Сальдо2 (+, –)

9378,1

х

х

х

 

Прямі  інвестиції  (акціонерний капітал), наростаючим  підсумком  з  початку інвестування, тис.дол. США

485710,21

х

х

 

 

98,710

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні11, %

х

101,0

108,8

103,412

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

101,1

108,3

103,812

__________

1 Станом  на 1 квітня.

2 Дані за січень–березень

3 Дані наведено по міській філії обласного центру зайнятості.

4 Дані  за  І  квартал.

5 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

6 Станом  на 1 травня.

7 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

8 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

9 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

10 Кінець звітного періоду до початку року, %.

11 Без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим, м.Севастополя та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

12 Квітень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

 

 

 

Дата останньої модифікації:  10/06/2019