Рогатинський район


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

січень 

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження), %

січень  2020р. до

2019р.

до

 2018р.

грудня

 2019р.

січня 

  2019р.

Чисельність  наявного  населення

(за оцінкою)1,2, осіб

38653

х

х

98,2

Кількість  живонароджених2, осіб

2893

х

х

94,4

Кількість  померлих2, осіб

8103

х

х

101,1

Кількість  прибулих2, осіб

2603

х

х

82,0

Кількість  вибулих2, осіб

4503

х

х

130,0

 

Cередньооблікова кількість штатних працівників4, осіб

40485

х

х

 

91,76

 

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника4, грн

71665

х

х

110,16

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати7,8, тис.грн

237,9

347,8

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів9

237,9

х

 

Капітальні  інвестиції, тис.грн

23198410

х

х

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у   підприємствах11

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), ц

4102

30,5

81,8

х

молоко, ц

2188

76,0

100,8

х

яйця, тис.шт.

к

к

к

х

 

Кількість  сільськогосподарських  тварин у  підприємствах11, голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

27028

х

94,5

х

      у тому числі корови

9228

х

127,3

х

   свині

200458

х

82,0

х

   вівці та кози

1208

х

49,4

х

     птиця свійська, тис. голів

к8

х

к

х

 

Обсяг  реалізованої  промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, тис.грн

70373,6

х

х

х

 

Обсяг  виробленої  будівельної  продукції, тис.грн

х

х

 

Загальна  площа  житлових  будівель, прийнятих  в  експлуатацію, м2

36553

х

х

128,2

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом12,  тис.т

2,9

37,3

47,5

х

Вантажообіг  автомобільного  транспорту 12, млн.ткм

 

0,7

 

66,4

 

45,0

 

х

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом12,  тис.

 

53,8

 

91,3

 

76,7

 

х

Пасажирообіг автомобільного транспорту 12,  млн.пас.км

 

1,8

 

92,3

 

81,5

 

х

 

Обсяг експорту товарів,  тис.дол. США

24824,03

х

х

71,8

Обсяг імпорту товарів, тис.дол. США

8109,93

х

х

107,4

Сальдо (+, –)

16714,13

х

х

х

Обсяг експорту послуг,  тис.дол. США

к3

х

х

к

Обсяг імпорту послуг,  тис.дол. США

3

х

х

Сальдо (+, –)

к3

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні13, %

х

100,2

103,2

100,214

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,3

103,7

100,314

______________

1 Станом  на 1 січня 2020р.

2 Попередні дані.

3 Дані за 2019р.

4 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

5 Дані  за  ІV квартал 2019р.

6 ІV квартал 2019р. у % до ІV кварталу 2018р.

7 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням  

 цензу за кількістю найманих працівників.

8 Станом  на 1 лютого.

9 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

10 Дані за січеньгрудень 2019р.

11 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або

від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

12 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

13 Без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим, м.Севастополя

 та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

14 Січень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику"

щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації:   13/03/2020