м.івано-Франківськ


   

 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку міста

 

 

Фактично

за

січень

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження),  %

січень  2020р. до

2019р.

до

 2018р.

грудня

 2019р.

січня 

 2019р.

Чисельність  наявного  населення 

(за оцінкою) 1,2, осіб

263359

х

х

101,1

Кількість  живонароджених2, осіб

24463

х

х

102,7

Кількість  померлих2, осіб

22593

х

х

97,7

Кількість  прибулих2, осіб

73473

х

х

87,6

Кількість  вибулих2, осіб

47803

х

х

111,6

 

Cередньооблікова  кількість  штатних працівників4, осіб

736335

х

х

 

100,36

 

Середньомісячна  заробітна  плата  одного штатного працівника4, грн

97385

х

х

118,46

 

Заборгованість  із  виплати  заробітної плати7.8, тис.грн

22692,2

83,1

144,3

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

8513,9

103,3

361,6

х

   підприємств-банкрутів9

14178,3

74,3

106,0

х

 

Капітальні  інвестиції, тис.грн

405752910

х

х

х

 

 Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ  та акцизу, тис.грн

1126969,6

х

х

х

 

Обсяг виробленої будівельної  продукції, тис.грн

80965

х

124,5

х

 

Загальна  площа  житлових  будівель, прийнятих  в  експлуатацію, м2

3413043

х

х

381,3

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом11,  тис.т

147,4

62,5

143,5

х

Вантажообіг  автомобільного транспорту 11, млн.ткм

 

32,0

 

63,2

 

94,1

 

х

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом11 тис.

 

2406,2

 

95,2

 

92,8

 

х

Пасажирообіг автомобільного транспорту 11,  млн.пас.км

 

16,2

 

80,6

 

67,7

 

х

 

Обсяг експорту товарів,  тис.дол. США

275208,33

х

х

122,7

Обсяг імпорту товарів,  тис.дол. США

260860,53

х

х

106,8

Сальдо (+, –)

14347,83

х

х

х

Обсяг експорту послуг,  тис.дол. США

51172,73

х

х

118,6

Обсяг імпорту послуг,  тис.дол. США

13678,73

х

х

199,6

Сальдо (+, –)

37494,03

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні12, %

х

100,2

103,2

100,213

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,3

103,7

100,313

____________

1 Станом  на 1 січня 2020р.

2 Попередні дані.

3 Дані за 2019р.

4Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

5 Дані  за  ІV квартал 2019р.

6 ІV квартал 2019р. у % до ІV кварталу 2018р.

7 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням  

 цензу за кількістю найманих працівників.

8 Станом  на 1 лютого.

9 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

10 Дані за січеньгрудень 2019р.

11 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

12 Без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим, м.Севастополя

 та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

13 Січень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації:  13/03/2020