м.івано-Франківськ


   

 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку міста

 

 

Фактично

за

січень

лютий  

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження), %

лютий  2020р. до

cічень

лютий 

 2020р.

до

січня

лютого 

 2019р.

січня

  2020р.

лютого 

  2019р.

Чисельність  наявного  населення

(за оцінкою)1, осіб

263435

х

х

101,0

Кількість  живонароджених2, осіб

174

х

х

76,3

Кількість  померлих2, осіб

170

х

х

70,8

Кількість  прибулих2, осіб

439

х

х

79,4

Кількість  вибулих2, осіб

367

х

х

91,5

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати3,4, тис.грн

17601,1

77,6

113,5

х

        у тому числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

9088,2

106,7

434,9

х

   підприємств-банкрутів5

8512,9

60,0

63,4

х

 

Роздрібний  товарооборот  підприємств, тис.грн

9499687,16

х

х

113,97

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ  та  акцизу, тис.грн

2185746,0

х

х

х

 

Обсяг  виробленої будівельної  продукції, тис.грн

187645

х

х

121,3

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом8,  тис.т

429,9

191,7

216,5

184,3

Вантажообіг  автомобільного транспорту8, млн.ткм

 

73,9

 

131,4

 

102,2

 

98,5

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом8,  тис.

 

5027,5

 

108,9

 

103,9

 

98,2

Пасажирообіг  автомобільного транспорту8, млн.пас.км

 

34,2

 

110,6

 

78,1

 

72,8

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

23164,4

х

х

104,9

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

17037,5

х

х

95,2

Сальдо2 (+, –)

6126,9

х

х

х

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), наростаючим підсумком з початку інвестування, тис.дол. США

343369,89

х

х

 

 

69,810

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні11, %

х

99,7

102,4

99,912

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

99,7

102,8

100,012

____________

1 Станом на 1 лютого.

2 Дані за січень.

Станом на 1 березня.

4Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням

  цензу за кількістю найманих працівників.

5 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

6 Дані за 2019р.

7  2019р. у % до 2018р.

8 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

9 Станом на 31.12.2019р.

10 Кінець звітного періоду до початку року, %.

11 Без урахування тимчасово окупованої  території  Автономної Республіки Крим, м.Севастополя  та частини  тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

12 Лютий  у %  до  грудня  попереднього  року.

   

 

 

Дата останньої модифікації:  10/04/2020