Богородчанський район


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

січень

травень 

 2020р.

Темпи  зростання, зниження  у  %

травень  2020р. до

січень–

травень 

2020р.

до

січня–

травня 

2019р.

квітня

 2020р.

травня 

 2019р.

Чисельність  наявного  населення

станом на 1 квітня (за оцінкою)1, осіб

68854

х

х

99,5

Кількість  живонароджених1, осіб

204

х

х

94,9

Кількість  померлих1, осіб

296

х

х

92,5

Кількість  прибулих2, осіб

140

х

х

106,9

Кількість  вибулих2, осіб

146

х

х

70,5

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати3,4, тис.грн

х

        у тому числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів5

х

 

Роздрібний товарооборот підприємств6, тис.грн

59053,4

х

х

103,6

 

Виробництво продукції тваринництва  у  підприємствах3

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), ц

6615

53500,0

107,2

104,2

молоко, ц

яйця, тис.шт.

 

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах3,7, голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

х

х

      у тому числі корови

х

х

   свині

х

х

   вівці та кози

87

х

х

94,6

     птиця свійська, тис. голів

47,2

х

х

115,2

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг)  без  ПДВ  та  акцизу, тис.грн

71305,2

х

х

х

 

Обсяг  виробленої  будівельної  продукції, тис.грн

9912

х

х

89,9

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом8,  тис.т

22,1

105,4

72,0

19,4

Вантажообіг  автомобільного транспорту8, млн.ткм

 

4,0

 

131,6

 

64,2

 

48,5

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом8,  тис.

 

673,8

 

 

15,4

 

53,8

Пасажирообіг  автомобільного транспорту8, млн.пас.км

 

17,3

 

 

13,6

 

48,5

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

321,1

х

х

198,4

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

618,8

х

х

47,3

Сальдо2 (+, –)

297,7

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні9, %

х

100,3

101,7

101,810

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,4

101,6

102,010

________________

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.

2 Дані за січень–квітень. 

3 Станом на 1 червня.

4 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням

  цензу за кількістю найманих працівників.

5 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

6 Дані за січень–березень. 

7 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або

від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

8 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

9 Без урахування тимчасово окупованої  території  Автономної Республіки Крим, м.Севастополя   

та частини  тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

10 Травень  у %  до  грудня  попереднього  року.

   

 

Дата останньої модифікації: 10/07/2020