м.івано-Франківськ


   

 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку міста

 

 

Фактично

за

січень

серпень 

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження), %

серпень    2020р. до

cічень

серпень 

2020р.

до

січня–

серпня 

2019р.

липня

 2020р.

серпня 

2019р.

Чисельність  наявного  населення  

(за оцінкою)1, осіб

263254

х

х

100,9

Кількість  живонароджених2, осіб

1285

х

х

85,7

Кількість  померлих2, осіб

1427

х

х

102,1

Кількість  прибулих2, осіб

2038

х

х

65,4

Кількість  вибулих2, осіб

2001

х

х

65,9

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати3,4, тис.грн

18638,0

101,3

73,6

х

        з неї

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

11522,1

102,1

184,0

х

   підприємств-банкрутів5

7115,9

100,0

37,3

х

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг), без ПДВ   та акцизу, тис.грн

6585087,5

х

х

х

 

Обсяг виробленої будівельної  продукції, тис.грн

951103

х

х

75,3

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом6,  тис.т

2675,8

88,1

222,5

198,1

Вантажообіг  автомобільного транспорту6, млн.ткм

 

333,4

 

93,0

 

105,8

 

96,1

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом6,  тис.

 

11773,4

 

138,3

 

95,6

 

56,3

Пасажирообіг  автомобільного транспорту6,  млн.пас.км

 

81,4

 

137,4

 

82,2

 

45,7

 

Експорт товарів2,  тис.дол. США

121929,0

х

х

81,3

Імпорт товарів2, тис.дол. США

118700,9

х

х

87,8

Сальдо2 (+, –)

3228,1

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні7, %

х

99,8

102,5

101,28

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,2

103,6

102,28

____________

1 Станом на 1 серпня.

2 Дані за січень–липень. 

3  Станом на 1 вересня.

4Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням  цензу за кількістю найманих працівників.

5 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

6 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

Без урахування тимчасово окупованої  території  Автономної Республіки Крим, м.Севастополя    та частини  тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

8 Серпень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

Дата останньої модифікації:  12/10/2020