м.івано-Франківськ


   

 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку міста

 

 

Фактично

за

січень

вересень 

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження), %

вересень  2020р. до

cічень

вересень 

2020р.

до

січня

вересня 

2019р.

серпня

 2020р.

вересня 

2019р.

Чисельність  наявного  населення

(за оцінкою)1, осіб

263441

х

х

100,9

Кількість  живонароджених2, осіб

1467

х

х

85,3

Кількість  померлих2, осіб

1647

х

х

105,2

Кількість  прибулих2, осіб

2568

х

х

67,6

Кількість  вибулих2, осіб

2306

х

х

68,1

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати3,4, тис.грн

18843,4

101,1

72,9

х

        у тому числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

11727,5

101,8

173,2

х

   підприємств-банкрутів5

7115,9

100,0

37,3

х

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  без ПДВ  та  акцизу, тис.грн

7486271,5

х

х

х

 

Обсяг виробленої будівельної  продукції, тис.грн

1283799

х

х

85,9

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом6,  тис.т

3190,4

113,8

199,8

198,4

Вантажообіг  автомобільного транспорту6, млн.ткм

 

376,6

 

90,7

 

86,1

 

94,9

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом6,  тис.

 

12664,3

 

42,5

 

38,1

 

54,5

Пасажирообіг  автомобільного транспорту6, млн.пас.км

 

95,9

 

96,6

 

81,3

 

48,9

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

157326,3

х

х

91,2

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

143780,1

х

х

91,2

Сальдо2 (+, –)

13546,2

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні7, %

х

100,5

102,3

101,78

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,4

103,4

102,68

____________

1 Станом  на  1 вересня.

2 Дані за січень–серпень. 

3 Станом на 1 жовтня.

4 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням

 цензу за кількістю найманих працівників.

5 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

6 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

7 Без урахування тимчасово окупованої  території  Автономної Республіки Крим, м.Севастополя   та частини тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

8 Вересень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації:  12/11/2020