Рогатинський район


   

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

січень

жовтень

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження), %

жовтень   2020р. до

cічень

жовтень

2020р.

до

січня

жовтня

 2019р.

вересня

 2020р.

жовтня 

  2019р.

Чисельність  наявного  населення (за оцінкою)1, осіб

38207

х

х

98,4

Кількість  живонароджених2, осіб

175

х

х

82,5

Кількість  померлих2, осіб

570

х

х

91,8

Кількість  прибулих2, осіб

226

х

х

118,9

Кількість  вибулих2, осіб

277

х

х

86,8

 

Cередньооблікова кількість штатних працівників3,4, осіб

4073

х

х

99,0

 

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника3,4, грн

8587

х

х

121,1

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати5,6, тис.грн

582,9

119,6

12,9

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

582,9

119,6

12,9

х

   підприємств-банкрутів7

х

 

Роздрібний товарооборот підприємств2, тис.грн

255083,3

х

х

101,3

 

Капітальні  інвестиції2 (попередні дані), тис.грн

48291

х

х

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у  підприємствах8

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), ц

41048

86,4

59,7

86,9

молоко, ц

22772

103,8

9,5

93,8

яйця, тис.шт.

к

к

к

к

 

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах5,8,  голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

2924

х

х

110,7

      у тому числі корови

999

х

х

110,9

   свині

19067

х

х

81,9

   вівці та кози

120

х

х

77,9

      птиця свійська, тис. голів

к

х

х

к

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг)  без  ПДВ  та  акцизу, тис.грн

717606,0

х

х

х

 

Обсяг  виробленої  будівельної  продукції, тис.грн

914

х

х

72,5

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом9,  тис.т

43,3

109,3

72,9

46,7

Вантажообіг  автомобільного транспорту9, млн.ткм

9,7

102,9

82,1

62,6

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом9,  тис.

 

409,1

 

111,6

 

93,4

 

57,9

Пасажирообіг автомобільного транспорту9,  млн.пас.км

13,7

108,8

94,8

58,8

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

8295,4

х

х

43,0

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

5954,9

х

х

96,8

Сальдо2 (+, –)

2340,5

х

х

х

 

Обсяг експорту послуг2,  тис.дол. США

х

х

Обсяг імпорту послуг2,  тис.дол. США

х

х

Сальдо2 (+, –)

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні10, %

х

101,0

102,6

102,711

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

101,3

104,1

104,011

______________

1 Станом  на 1 жовтня.

2 Дані за січень–вересень. 

3 Дані  за  IIІ квартал.

4 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю   найманих працівників 10 і більше осіб.

5 Станом  на 1 листопада.

6 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

7 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

8 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

9 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

10 Без урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим, м.Севастополя та частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях.

11 Жовтень  у %  до  грудня  попереднього  року.   

 

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Дата останньої модифікації:   11/12/2020