м.івано-Франківськ


   

 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку міста

 

 

Фактично

за

січень–

жовтень

 2020р.

Темпи  зростання  (зниження),  %

жовтень    2020р. до

cічень

жовтень

2020р.

до

січня

жовтня

2019р.

вересня

  2020р

жовтня 

  2019р.

Чисельність наявного населення (за оцінкою)1, осіб

263948

х

х

100,6

Кількість  живонароджених2, осіб

1705

х

х

89,2

Кількість  померлих2, осіб

1860

х

х

108,3

Кількість  прибулих2, осіб

3347

х

х

62,4

Кількість  вибулих2, осіб

2603

х

х

67,3

 

Cередньооблікова кількість штатних працівників3,4, осіб

72544

х

х

 

98,3

 

Середньомісячна  заробітна плата  одного штатного працівника3,4, грн

10145

х

х

109,3

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати5,6, тис.грн

26424,3

140,2

99,8

х

     у  тому  числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

19308,4

164,6

260,8

х

   підприємств-банкрутів7

7115,9

100,0

37,3

х

 

Роздрібний товарооборот підприємств2, тис.грн

7093923,8

х

х

104,0

 

Капітальні  інвестиції2 (попередні дані), тис.грн

157571

х

х

х

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг) без ПДВ   та акцизу, тис.грн

8459884,9

х

х

х

 

Обсяг  виробленої  будівельної  продукції, тис.грн

1487563

х

х

86,3

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом8,  тис.т

3742,7

107,3

169,4

193,5

Вантажообіг  автомобільного транспорту8, млн.ткм

 

422,8

 

107,0

 

85,8

 

93,8

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом8,  тис.

 

16052,6

 

245,9

 

90,3

 

62,5

Пасажирообіг автомобільного транспорту8,  млн.пас.км

 

110,8

 

103,2

 

74,9

 

51,3

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

187029,0

х

х

95,3

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

171287,3

х

х

92,6

Сальдо2 (+, –)

15741,7

х

х

х

 

Обсяг експорту послуг2,  тис.дол. США

32635,1

х

х

83,5

Обсяг імпорту послуг2,  тис.дол. США

9540,9

х

х

83,1

Сальдо2 (+, –)

23094,3

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні9, %

х

101,0

102,6

102,710

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

101,3

104,1

104,010

____________

1 Станом  на 1 жовтня.

2 Дані за січень–вересень. 

3 Дані  за  ІII квартал.

4 Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

5 Станом  на 1 листопада.

6 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

7 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

8 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

9 Без урахування  тимчасово окупованої  території  Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово  окупованих  територій у Донецькій та Луганській областях.

10 Жовтень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

 

Дата останньої модифікації:  12/11/2020