Галицький район


   

Географічна та економічна характеристика

 

Галицький  район  –  розташований  на  межі  двох  фізико-географічних регіонів: Українських Карпат та південно-західної частини Східноєвропейської рівнини. Близько 8% території району займають водойми: ріки (серед них одна з найбільших у ЄвропіДністер), озера, ставки.

Районний  центр  –  стародавнє  місто  із  1100-літньою історією – Галич,  яке  розташоване на обидвох берегах ріки Дністер, колишній центр Галицько-Волинського князівства. Перша згадка про нього згідно  з угорською хронікою ХІІІ ст. датується 898 роком. У 1367 році Галич отримав Магдебурзьке право.

Галицький район розташований між такими промисловими центрами як Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль, Стрий, Калуш, з якими з'єднаний густою сіткою сполучень.

 

Чисельність наявного населення на 1 січня 2020 року

41,9 тис.

міське

8,1 тис.

сільське

33,8 тис.

Територія1

712,1 км2

Щільність населення

59 осіб на 1 км2

Географічні координати районного центру

 

широта

49°08′22″ пн.ш.

довгота

24°4354″ сх.д

Відстань від районного центру до Івано-Франківська

 

автомобільним сполученням  

25 км

залізничним сполученням

29 км

   ____________                 

    1 За  даними  Головного  управління  Держгеокадастру  в  Івано-Франківській  області станом на 1 січня 2016 року.

 

 

Основні  соціально-економічні  показники

 

 

20101

2015

2016

2017

2018

2019

Чисельність наявного населення2, тис. осіб

61,8

44,2

43,6

43,2

42,5

41,9

Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб

–243

–338

–273

–356

–418

–414

Кількість штатних працівників3, тис. осіб

9,9

5,1

4,7

3,7

3,6

3,4

Кількість зареєстрованих безробітних

(на кінець року)4, тис. осіб

0,8

0,5

0,4

0,4

0,3

0,4

Середньомісячна номінальна заробітна плата3, грн

2323

2517

3229

4952

6155

6984

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

2700,9

186,1

195,2

262,3

323,4

407,3

у розрахунку на 1 особу, грн

43380,6

4182,5

4443,5

6041,7

7545,3

9642,8

Продукція сільського господарства у підприємствах, млн.грн (у постійних цінах 2016р.)

826,5

810,1

Обсяг виробленої будівельної продукції, млн.грн

8,5

12,5

14,1

39,4

51,6

33,6

Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель5, тис.м2

8,4

7,8

8,0

5,66

9,66

9,86

у розрахунку на 1000 осіб, м2

134,9

175,5

181,4

127,76

222,66

230,76

Капітальні інвестиції, млн.грн

50,3

79,1

103,6

135,1

162,4

149,6

Перевезення вантажів автомобільним транспортом7, тис.т

357,0

475,1

560,2

512,8

716,3

761,6

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом7, тис.

459,9

1200,0

1141,2

1303,7

1245,0

1120,0

Експорт товарів, тис.дол. США

351,5

2127,5

2350,3

3080,0

3261,7

3561,4

Імпорт товарів, тис.дол. США

4475,8

301,6

780,5

991,7

2312,8

10944,8

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), млн.дол. США

0,38

0,48

0,38

0,38

0,38

0,49

у розрахунку на 1 особу, дол. США

4,18

8,28

7,48

7,38

7,48

8,49

Фінансовий результат до оподаткування10, млн.грн

–3,6

–14,8

19,6

34,8

69,3

71,511

__________

1  Включаючи м.Бурштин

2 На початок 2011, 2016–2020 років.

3 Наведено дані юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

4 У зв'язку із набранням чинності з 1 січня 2013 року Закону України "Про зайнятість населення" та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці,  порівняння даних з попередніми роками є некоректним. Інформацію наведено за даними Івано-Франківського обласного центру зайнятості, включаючи м.Бурштин.

5 У 2010-2016, 2018–2019 роках – з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до порядків Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 № 158, від 24.04.2015 № 79, від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035).

6 У 2017–2019 роках –  нове будівництво (без урахування приросту площі, отриманої у результаті реконструкції).

7 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

8 На 1 січня 2011, 2016, 2018, 2019 років.

9 На 31 грудня 2019 року.

10 Крім бюджетних установ.

11 Попередні дані.

 

 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

2020р.

Темпи  зростання  (зниження), %

грудень    2020р. до

2020р.

до

2019р.

листопада

 2020р.

грудня 

2019р.

Чисельність  наявного  населення (за оцінкою)1, осіб

41380

х

х

98,5

Кількість  живонароджених2, осіб

332

х

х

109,6

Кількість  померлих2, осіб

771

х

х

112,4

Кількість  прибулих2, осіб

265

х

х

64,6

Кількість  вибулих2, осіб

394

х

х

70,0

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати3,4, тис.грн

х

        у тому числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів5

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у  підприємствах6

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), ц

к

к

к

к

молоко, ц

28181

119,8

101,6

80,9

яйця, тис.шт.

 

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах3,6,  голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

1788

х

х

98,2

      у тому числі корови

728

х

х

98,9

   свині

к

х

х

к

   вівці та кози

х

х

     птиця свійська, тис. голів

х

х

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг)  без  ПДВ  та  акцизу, тис.грн

352879,6

х

х

х

 

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

25297

х

х

72,5

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом7,  тис.т

517,7

53,7

32,5

76,4

Вантажообіг  автомобільного транспорту7, млн.ткм

26,2

112,5

94,3

76,9

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом7,  тис.

 

721,1

 

105,0

 

67,4

 

64,4

Пасажирообіг  автомобільного транспорту7млн.пас.км

14,2

105,1

68,5

65,4

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

3340,8

х

х

99,1

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

1906,5

х

х

17,6

Сальдо2 (+, –)

1434,3

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні8, %

х

100,9

105,0

105,09

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,8

105,6

105,69

________________

1 Станом на 1 грудня.

2 Дані за січень–листопад. 

3 Станом на 1 січня.

4 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

5 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

6 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

7 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

8Без урахування тимчасово окупованої  території  Автономної Республіки Крим, м.Севастополя   

та частини  тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

9 Грудень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Довідки за телефоном: (0342)53-15-48

 
 

А р х і в  по місяцях 2020 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

А р х і в  по місяцях 2019 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 ПОВЕРНУТИСЬ

 

Дата останньої модифікації:  12/02/2021