Рожнятівський район


   

Географічна та економічна характеристика

 

Рожнятівський район розташований у південно-західній частині області, у Карпатському передгір'ї  та гірській частині Карпат, у басейні річки Лімниця та її притоків. Згідно з міжнародними оцінками Лімниця вважається найчистішою річкою Європи.  Довжина  Лімниці  –  122 км,  з  яких 85 км вона протікає територією Рожнятівщини.

Район утворений у 1940 році, районний центр – смт Рожнятів, відоме з ХІІ ст. До стародавніх поселень Рожнятівщини належать також селища міського типу Перегінське (перша згадка датується 1292р.), Брошнів-Осада (ХVІ ст.), село Красне (1450р.).

Район  межує  з Долинським, Калуським та Богородчанським районами Івано-Франківщини, по гірському хребту Центральних Ґорґан    із південно-західної сторони із частиною території Закарпатської області.

 

Чисельність наявного населення на 1 січня 2020 року

71,7 тис.

міське

22,2 тис.

сільське

49,5 тис.

Територія1

1302,8 км2

Щільність населення,

55 осіб на 1 км2

Географічні координати районного центру

 

широта

48°56′11″ пн.ш.

довгота

24°0917″ сх.д.

Відстань від районного центру до Івано-Франківська

 

автомобільним сполученням  

70 км

залізничним сполученням

65 км

   ____________                 

   1 За  даними  Головного  управління  Держгеокадастру  в  Івано-Франківській  області станом на 1 січня 2016 року.

 

 

Основні  соціально-економічні  показники

 

 

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Чисельність наявного населення1, тис. осіб

73,6

73,0

72,7

72,4

72,0

71,7

Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб

–13

–63

–64

–142

–230

–238

Кількість штатних працівників2, тис. осіб

7,7

6,2

6,2

6,1

6,2

6.1

Кількість зареєстрованих безробітних

(на кінець року)3, тис. осіб

0,7

0,7

0,6

0,5

0,4

0,4

Середньомісячна номінальна заробітна плата2, грн

1905

3542

4282

6121

7594

8487

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

780,8

2307,7

2408,8

2590,9

3066,6

2560,2

у розрахунку на 1 особу, грн

10591,1

31559,6

33068,0

35719,7

42472,5

35624,9

Продукція сільського господарства у підприємствах (у постійних цінах 2016р.), млн.грн

7,3

5,0

Обсяг виробленої будівельної продукції, млн.грн

13,2

19,3

45,2

41,2

52,1

117,3

Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель4, тис.м2

15,4

30,9

28,1

20,85

27,75

36,35

у розрахунку на 1000 осіб, м2

208,0

421,7

385,0

285,75

382,95

504,55

Капітальні інвестиції, млн.грн

75,0

200,5

204,6

456,7

202,6

156,4

Перевезення вантажів автомобільним транспортом6, тис.т

262,5

382,3

384,8

312,5

425,2

1150,4

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом6, тис.

763,2

1027,1

866,8

735,6

720,2

600,0

Експорт товарів, тис.дол. США

11930,2

19216,0

21161,2

23233,9

32009,6

27987,8

Імпорт товарів, тис.дол. США

11724,1

14420,8

42227,5

39632,2

16076,0

14806,3

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), млн.дол. США

0,87

1,37

1,17

2,57

2,57

2,78

у розрахунку на 1 особу, дол. США

39,47

18,07

15,47

33,97

34,17

36,88

Фінансовий результат до оподаткування9, млн.грн

8,6

100,0

147,9

46,6

116,2

111,510

__________

1  На початок  2011, 2016–2020 років.

2 Наведено дані юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

3 У зв'язку із набранням чинності з 1 січня 2013 року Закону України "Про зайнятість населення" та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості  системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з попередніми  роками є некоректним. Інформацію наведено за даними Івано-Франківського обласного центру зайнятості.

4 У 2010-2016, 2018–2019 роках – з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до порядків Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 № 158, від 24.04.2015 № 79, від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035).

5 У 2017–2019 роках –  нове будівництво (без урахування приросту площі, отриманої у результаті реконструкції).

6 З урахуванням перевезень, виконаних автотранспортом фізичних осіб-підприємців.

7 На 1 січня 2011, 2016, 2018, 2019 років.

8 На 31 грудня 2019 року.

9 Крім бюджетних установ.

10 Попередні дані.

 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку району

 

 

Фактично

за

2020р.

Темпи  зростання  (зниження), %

грудень    2020р. до

2020р.

до

2019р.

листопада

 2020р.

грудня 

2019р.

Чисельність  наявного  населення  (за оцінкою)1, осіб

71369

х

х

99,5

Кількість  живонароджених2, осіб

660

х

х

99,8

Кількість  померлих2, осіб

964

х

х

112,1

Кількість  прибулих2, осіб

380

х

х

67,5

Кількість  вибулих2, осіб

414

х

х

65,1

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати3,4, тис.грн

х

        у тому числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

х

   підприємств-банкрутів5

х

 

Виробництво продукції тваринництва  у  підприємствах6

 

 

 

 

м'ясо (реалізація  на забій  сільсько-

господарських тварин у живій масі), ц

2

4,2

молоко, ц

635

83,3

37,1

211,7

яйця, тис.шт.

 

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах3,6,  голів

 

 

 

 

   велика рогата худоба

16

х

х

100,0

      у тому числі корови

7

х

х

140,0

   свині

14

х

х

140,0

   вівці та кози

х

х

     птиця свійська, тис. голів

х

х

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг)  без  ПДВ  та  акцизу, тис.грн

2119982,9

х

х

х

 

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн

91439

х

х

75,2

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом6,  тис.т

999,3

159,8

92,4

101,9

Вантажообіг  автомобільного транспорту6, млн.ткм

54,8

58,9

101,0

104,7

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом6,  тис.

 

416,0

 

103,6

 

78,1

 

69,3

Пасажирообіг  автомобільного транспорту6млн.пас.км

11,1

100,9

77,4

68,6

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

26835,8

х

х

103,1

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

8366,1

х

х

58,0

Сальдо2 (+, –)

18469,7

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні8, %

х

100,9

105,0

105,09

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,8

105,6

105,69

________________

1 Станом на 1 грудня.

2 Дані за січень–листопад. 

3 Станом на 1 січня.

4 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

5 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

6 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

7 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

8Без урахування тимчасово окупованої  території  Автономної Республіки Крим, м.Севастополя   

та частини  тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

9 Грудень  у %  до  грудня  попереднього  року.

 

Довідки за телефоном: (0342)53-15-48

 

 

А р х і в  по місяцях 2020 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

А р х і в  по місяцях 2019 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ПОВЕРНУТИСЬ

 

 

Дата останньої модифікації: 12/02/2021