м.Калуш


   

Географічна та економічна характеристика

 

Калуш місто обласного значення, розташоване на північному заході Івано-Франківської області (Бойківщині), також є центром  Калуського  району.  Назва  міста  найімовірніше  походить від слова  «калюші»,  що означає природні  сольові  джерела,  з  яких  у  давнину добували сіль. Перша письмова згадка про Калуш датована 27 травня 1437 року, у 1549 році місту присвоєно Магдебурзьке право.

За характером рельєфу територія Калуша в основному є рівнинною. В місті є гора Височанка (відповідно називається і частина міста), названа на честь героя-опришка Семена Височана.

 У 1972 році до меж міста ввійшли села Хотінь та Підгірки, а Калуш набув статусу міста обласного значення.

 

Чисельність наявного населення на 1 січня 2020 року

66,1 тис.

міське

66,1 тис.

сільське

     

Територія1

64,5 км2

Щільність населення

1025 осіб на 1 км2

Географічні координати

 

широта

49°0239″ пн.ш.

довгота

24°2135″ сх.д.

Відстань до Івано-Франківська

 

автомобільним сполученням  

34 км

залізничним сполученням

42 км

   ____________                 

  1 За  даними  Головного  управління  Держгеокадастру  в  Івано-Франківській  області станом на 1 січня 2016 року.

 

 

Основні  соціально-економічні  показники

 

 

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Чисельність наявного населення1, тис. осіб

67,4

67,5

67,1

66,4

66,4

66,1

Природний приріст, скорочення (–) населення, осіб

57

–25

–95

–154

–203

–265

Кількість штатних працівників2, тис. осіб

16,0

15,1

14,3

14,9

14,9

14,4

Кількість зареєстрованих безробітних

(на кінець року)3, тис. осіб

1,7

1,5

0,9

0,5

0,5

0,6

Середньомісячна номінальна заробітна плата2, грн

1822

3273

3934

6114

8056

9557

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн

1722,9

3110,4

2980,2

9519,2

18986,6

17647,2

у розрахунку на 1 особу, грн

25635,9

46029,4

44282,4

142629,5

285921,0

266279,7

Продукція сільського господарства у підприємствах, млн.грн (у постійних цінах 2016р.)

0,8

0,8

Обсяг виробленої будівельної продукції, млн.грн

34,3

59,2

60,4

89,3

106,3

158,2

Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель4, тис.м2

9,1

16,4

8,5

14,65

7,75

14,45

у розрахунку на 1000 осіб, м2

134,7

242,4

126,5

218,45

115,55

216,35

Капітальні інвестиції, млн.грн

1055,3

234,9

250,5

305,7

379,0

428,2

Перевезення вантажів автомобільним транспортом6, тис.т

483,6

1183,2

1290,7

1134,3

953,5

828,6

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом5, тис.

5120,7

5266,9

4508,6

5365,9

6062,2

5908,7

Експорт товарів, тис.дол. США

165314,1

58659,6

47480,2

207861,8

432178,0

434350,6

Імпорт товарів, тис.дол. США

228013,8

57647,3

53499,8

207917,6

435587,5

382645,7

Прямі інвестиції (акціонерний капітал), млн.дол. США

265,37

240,37

230,77

260,27

254,37

243,98

у розрахунку на 1 особу, дол. США

3936,07

3549,07

3422,47

3888,97

3823,57

3673,38

Фінансовий результат до оподаткування9, млн.грн

–621,7

7544,3

3857,2

2233,1

–495,1

1002,110

__________

1  На початок  2011, 2016–2020 років.

2 Наведено дані юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

3 У зв'язку із набранням чинності з 1 січня 2013 року Закону України "Про зайнятість населення" та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості  системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, порівняння даних з попередніми  роками є некоректним. Інформацію наведено за даними Івано-Франківського обласного центру зайнятості.

4 У 2010-2016, 2018–2019 роках – з урахуванням обсягів житла, прийнятого в експлуатацію відповідно до порядків Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 № 158, від 24.04.2015 № 79, від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91) та Тимчасового порядку (постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1035).

5 У 2017–2019 роках –  нове будівництво (без урахування приросту площі, отриманої у результаті реконструкції).

6 З урахуванням перевезень, виконаних автотранспортом фізичних осіб-підприємців.

7 На 1 січня 2011, 2016, 2018, 2019 років.

8 На 31 грудня 2019 року.

9 Крім бюджетних установ.

10 Попередні дані.

 

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

Основні показники соціально-економічного    

 розвитку міста

 

 

Фактично

за

2020р.

Темпи  зростання  (зниження), %

грудень    2020р. до

2020р.

до

2019р.

 

листопада

 2020р.

грудня 

2019р.

Чисельність  наявного  населення (за оцінкою)1, осіб

65849

х

х

99,5

Кількість  живонароджених2, осіб

460

х

х

96,0

Кількість  померлих2, осіб

735

х

х

103,4

Кількість  прибулих2, осіб

578

х

х

81,0

Кількість  вибулих2, осіб

594

х

х

82,0

 

Заборгованість  із виплати заробітної плати3,4, тис.грн

25,5

23,6

3,2

х

        у тому числі

 

 

 

 

   економічно активних підприємств

25,5

23,6

5,0

х

   підприємств-банкрутів5

х

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  (товарів, послуг), без ПДВ   та акцизу, тис.грн

14801873,2

х

х

х

 

Обсяг виробленої будівельної  продукції, тис.грн

388603

х

х

236,9

 

Обсяг  перевезених  вантажів автомобільним  транспортом6,  тис.т

366,0

108,0

93,2

58,3

Вантажообіг  автомобільного транспорту6, млн.ткм

93,5

89,0

80,7

75,4

Кількість  перевезених  пасажирів автомобільним  транспортом6,  тис.

 

2534,8

 

92,5

 

43,5

 

42,9

Пасажирообіг  автомобільного транспорту6 млн.пас.км

51,5

127,8

131,7

57,8

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

279188,8

х

х

70,6

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

222177,0

х

х

62,7

Сальдо2 (+, –)

57011,8

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні7, %

х

100,9

105,0

105,08

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,8

105,6

105,68

_______________

1 Станом на 1 грудня.

2 Дані за січень–листопад. 

3 Станом на 1 січня .

4 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.

5 Суб’єкти господарювання  щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання  його банкрутом.

6 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.

7 Без урахування тимчасово окупованої  території  Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини  тимчасово  окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

8 Грудень  у %  до  грудня  попереднього  року.

Довідки за телефоном: (0342)53-15-48

 

 

А р х і в  по місяцях 2020 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

А р х і в  по місяцях 2019 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 ПОВЕРНУТИСЬ

 

Дата останньої модифікації:   12/02/2021