Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої  їм заробітної плати

                             та видами економічної діяльності у грудні 2021 року

 

 

Кількість

працівників,

яким оплачено

50% і більше

робочого часу,

встановленого на грудень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %

до

6500,00

грн

від

6500,01 до

7000,00

грн

від

7000,01 до

8000,00

грн

від

8000,01 до

10000,00

грн

від 10000,01  до

12000,00

грн

від 12000,01 до

15000,00

грн

від 15000,01 до

20000,00

грн

від 20000,01 до

25000,00

грн

понад

25000,00

грн

Усього

153837

15,5

11,0

9,5

12,5

9,1

11,4

14,2

7,8

9,0

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

5920

18,4

6,5

7,1

9,6

6,6

11,4

13,8

8,2

18,4

Промисловість

34447

12,3

10,9

8,4

13,5

9,6

13,5

16,2

7,4

8,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1809

6,9

1,7

3,8

10,6

11,0

28,1

23,0

7,4

7,5

Переробна промисловість

21699

16,2

16,1

11,2

15,9

9,2

11,1

11,1

4,4

4,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

8516

3,2

1,0

2,4

5,6

7,2

16,1

29,4

16,4

18,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2423

13,8

6,1

8,2

21,1

20,2

15,8

9,8

3,0

2,0

Будівництво

5978

26,5

23,7

10,9

8,0

4,5

5,1

7,6

5,9

7,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

7713

19,1

38,6

18,3

10,3

4,1

3,6

3,1

1,2

1,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

6019

33,8

11,1

7,4

8,4

6,1

7,3

9,6

5,9

10,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

817

30,9

12,2

10,2

12,2

7,0

9,1

7,3

5,6

5,5

Інформація та телекомунікації

1546

23,7

27,0

10,2

14,5

7,8

6,2

6,0

2,5

2,1

Фінансова та страхова діяльність

706

7,5

8,2

11,9

14,3

14,8

15,3

15,7

4,8

7,5

Операції з нерухомим майном

957

12,9

12,4

12,6

27,0

12,4

6,0

7,4

5,5

3,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

2385

12,5

7,8

8,8

13,5

10,0

11,6

13,2

7,1

15,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3447

14,5

24,6

8,5

17,5

10,3

10,1

7,9

3,3

3,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

32425

11,3

5,7

7,1

10,7

9,7

13,8

19,1

11,4

11,2

Освіта

27094

11,7

8,3

8,7

12,6

10,1

12,3

17,7

10,2

8,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

22371

20,6

8,0

13,5

15,4

9,9

9,6

8,9

5,1

9,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1607

18,7

4,6

7,1

13,5

10,4

13,9

14,3

8,3

9,2

Надання інших видів послуг

405

20,0

7,4

16,3

11,1

8,4

12,1

11,6

6,9

6,2

_________

Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

 

А р х і в 2021 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2020 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

А р х і в 2019 року:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації:  06/06/2022