АРХІВ 2011

АРХІВ 2019

 

 

                                   Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2015–2020 роках1

 

 

Код за

КВЕД-2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

Промисловість

B+C+D+E

34741880,0

100,0

37267619,4

100,0

48834881,0

100,0

75147591,7

100,0

69272425,7

100,0

67617630,7

100,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

3583504,0

10,3

3967024,7

10,6

3415441,5

7,0

9312311,3

12,4

6182806

8,9

5047878,5

7,5

Переробна промисловість

C

19445994,4

56,0

16571780,4

44,5

25152210,9

51,5

40076359,9

53,3

38819724,6

56,0

39170875,4

57,9

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

7053255,0

20,3

2820667,7

7,6

2822081,2

5,8

4548023,1

6,0

3386024,6

4,9

3529322,9

5,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

575005,1

1,7

432535,2

1,2

468393,5

1,0

497023,0

0,7

495240,7

0,7

364800,5

0,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

4276287,4

12,3

4914795,4

13,2

5578645,9

11,4

6498511,9

8,6

5249311,1

7,6

5132045,8

7,6

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

174141,7

0,5

к

к

207198,4

0,4

272306,2

0,4

217363,4

0,3

228532,9

0,3

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1454887,5

4,2

1241802,0

3,3

6935224,8

14,2

16172791,8

21,5

15330032,2

22,1

12657279,5

18,7

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

8124,6

0,0

к

к

6446,9

0,0

5160,6

0,0

181536,5

0,3

176641,5

0,3

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

3188026,2

9,2

4199975,9

11,3

5590504,6

11,4

7564412,6

10,1

9014300,9

13,0

11654183,4

17,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устатковання

24+25

363613,1

1,0

593499,3

1,6

712005,1

1,5

568577,2

0,7

637460,1

0,9

651661,4

1,0

машинобудування

26+27+28+29+30

1979117,8

5,7

1915416,0

5,1

2257026,7

4,6

3284480,2

4,4

3608992,8

5,2

3951864,4

5,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

25294,9

0,1

33084,1

0,1

37951,1

0,1

47039,8

0,1

51676,5

0,1

35840,6

0,1

виробництво електричного устатковання

27

1619239,2

4,7

1176620,2

3,2

1254954,1

2,6

1489758,1

2,0

1655907,1

2,4

2016563,6

3,0

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

113547,0

0,3

166387,2

0,4

173805,6

0,3

237876,5

0,3

175635,4

0,3

137443,5

0,2

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

221036,7

0,6

539324,5

1,4

790315,9

1,6

1509805,8

2,0

1725773,8

2,5

1762016,7

2,6

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

373536,0

1,1

441575,6

1,2

574683,8

1,2

665073,3

0,9

699462,3

1,0

824543,1

1,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

11447290,8

32,9

16413574,0

44,0

19872219,1

40,7

25276402,7

33,6

23728638,8

34,3

22801457,0

33,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

265090,8

0,8

315240,3

0,9

395009,5

0,8

482517,8

0,7

541256,3

0,8

597419,8

0,9

                           

1 Інформація сформована із урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.

   Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/06/2021