Статистичний збірник «Івано-Франківщина 2021» містить  дані  про  соціально-економічне  становище  області  у  2021 році  у  порівнянні  з  попередніми  роками.

 Статистичні  показники  розподілені  за  видами  економічної  діяльності,     видами  продукції,  організаційно-правовими  формами  господарювання. В окремий  розділ  виділено  міжрегіональні  порівняння.

Надано короткі методологічні пояснення.

Структура та зміст

Презентаційна версія Умови придбання Запитання - відповіді