Кількість померлих за окремими причинами смерті

                      у січні-листопаді 2020 року                 

 

 

Коди причин смерті за МКХ10

Осіб

Усього

A00–Y89

17217

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

75

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

53

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

13

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1992

з них злоякісні

C00–C97

1968

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

3

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

41

з них цукровий діабет

E10–E14

35

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

5

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

3

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

49

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

11863

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

10370

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

41

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

782

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

280

з них грип і пневмонія

J10–J18

153

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

534

з них алкогольна хвороба печінки

K70

26

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

3

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

20

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

43

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

49

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

25

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

871

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

602

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

99

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

62

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

26

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,

X46–X49

20

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

6

навмисне самоушкодження

X60–X84

158

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99,

Y00–Y09

11

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

760

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

756

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

4

 

 

А р х і в по місяцях 2020 року:

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

 

 

1

     Дата останньої модифікації:  21/01/2021