Містить широкий спектр актуальних показників, які характеризують соціально-економічне становище області в 2021 році у порівнянні з попередніми роками. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання, районами. До всіх розділів надано методологічні пояснення.

Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2021 рік  є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих. 

           Видання може зацікавити широке коло користувачів, які  потребують виваженої, науково-обґрунтованої інформації щодо процесів, які відбуваються в економічній та соціальній сферах регіону.

 

 

  Ціна друкованого видання – 300,00 грн

  Ціна електронної версії – 250,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить широкий спектр статистичних показників, які характеризують економічне, соціальне, демографічне та екологічне становище обласного центру у 2020 році у порівнянні з попередніми роками.

Інформація наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-IX “Про утворення та ліквідацію районів”.

В окремі розділи виділена інформація щодо порівняння соціального та економічного потенціалу міст обласного значення та районів Івано-Франківської області, обласних центрів України.

Збірник буде корисним джерелом інформації для працівників державних установ, викладачів, студентів, науковців, бізнесменів, підприємців, усіх, хто вивчає і цікавиться питаннями соціально-економічного розвитку міста Івано-Франківська.

 

Ціна друкованого видання – 190,00 грн

Ціна електронної версії  – 160,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  дані  про  соціально-економічне  становище  області  у  2021 році  у  порівнянні  з  попередніми  роками.

 Статистичні  показники  розподілені  за  видами  економічної  діяльності,     видами  продукції,  організаційно-правовими  формами  господарювання. В окремий  розділ  виділено  міжрегіональні  порівняння.

Надано короткі методологічні пояснення.

 

 

Ціна друкованого видання – 110,00 грн

Ціна електронної версії  – 90,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Збірник  містить офіційну статистичну  інформацію, сформовану за  розділами: географічна та економічна характеристика; населення та міграція; зайнятість і доходи населення; житлові умови населення; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; культура, відпочинок і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє природне середовище; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; енергетика; промисловість; сільське господарство, мисливство, лісове господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; сільські населені пункти. До всіх розділів подаються короткі методологічні пояснення.

В окремий розділ виділено основні показники соціально-економічного становища району серед міст обласного значення та районів області.

Представлені у таблицях статистичні дані надають можливість для здійснення аналізу соціально-економічних та демографічних процесів у районі.

Видання буде корисним джерелом інформації для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, викладачів, студентів, науковців, інвесторів, підприємців, фінансистів, усіх, хто цікавиться та вивчає питання соціально-економічного розвитку  міст та районів області.

 

Ціна друкованого видання – 100,00 грн

Ціна електронної версії  – 143,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками. Також наведена інформація за результатами вибіркових опитувань домогосподарств щодо самооцінки ними рівня своєї матеріальної забезпеченості, доступу до Інтернету та наявності товарів тривалого користування.

Показники по області подано за 2020 рік у порівнянні з попередніми роками. Для можливого співставлення вміщено дані по Україні, за регіонами та областями Карпатського економічного району.

Видання містить короткий статистичний огляд даних, стислі методологічні пояснення, визначення основних понять та термінів. Збірник ілюстрований графіками та  діаграмами.

 

Ціна друкованого видання – 180,00 грн

Ціна електронної версії –  160,00 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить підсумки опитування членів домогосподарств щодо самооцінки стану здоров’я, наявності хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям, впливу захворювань на повсякденну працездатність та життєву активність. Наведена інформація щодо рівнів доступності медичної допомоги, можливості придбання ліків і медичного приладдя, а також показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старшому, дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння серед населення у віці 12 років і старшому.

Показники по області подано за 2010, 2015, 2018–2021 роки, за регіонами України та економічними районами – за 2021 рік. Наведено  співставлення показників щодо самооцінки населенням стану здоровя з країнами Європейського Союзу.

Видання містить короткий статистичний огляд даних, стислі методологічні пояснення, визначення основних понять та термінів. Збірник ілюстрований графіками та  діаграмами.

 

Ціна друкованого видання – 144,00 грн

Ціна електронної версії –  120,00 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить комплексну інформацію, яка характеризує житловий фонд області, забезпеченість населення житлом, обладнання його різними видами благоустрою, житлові умови домогосподарств, житлове будівництво в регіоні у динаміці за 1995–2020рр.

Статистичні показники наведено по області, у розрізі районів, окремі – за регіонами України.

Розрахований на широке коло користувачів.

 

 

 

Ціна друкованого видання –  150,00 грн

Ціна електронної версії – 127,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо чисельності наявного та постійного населення, його розподілу за статтю та віком, розміщення, структури та від­творення  населення,  формування  приросту  міського і сільського населення, природного та міграційного руху у 1995–2021  роках.

Показники  наведено  в  цілому по області, за районами, окремі – за регіонами України.

 

 

 

 Ціна друкованого видання – 255,00 грн

 Ціна електронної версії – 227,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані у ґендерному аспекті щодо чисельності населення, охорони здоров’я та соціального захисту, освіти і культури, правосуддя та злочинності, участі населення в робочій силі, середньомісячної заробітної плати працівників, соціально-демографічних характеристик домогосподарств області за 2000–2021 роки.

Інформацію наведено в цілому по області та за районами. В окремий розділ виділені показники ґендерної статистики за регіонами України.

 

 

 

 Ціна друкованого видання – 285,00 грн

 Ціна електронної версії – 245,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо рівня освіти населення області, мережі закладів вищої освіти, кількості студентів у них, прийому та випуску фахівців, викладацького складу, підготовки наукових кадрів у 2000–2019рр.

У виданні наведено співставлення освітніх рівнів за Міжнародною стандартною класифікацією освіти перегляду 2011 року (МСКО 2011) з національними освітніми програмами, здійснено ретроспективний перерахунок розподілу кількості учнів, слухачів та студентів закладів освіти України та індексів гендерного паритету відповідно до МСКО 2011, показники обстеження умов життя домогосподарств та переписів населення.

Інформацію подано в цілому по області, за містами обласного значення та районами, окремі показники – за регіонами України.

       Ціна друкованого видання – 145,00 грн

       Ціна електронної версії – 121,00 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить широкий спектр статистичних показників щодо становища  молоді  області, зокрема, інформацію демографічної статистики, кількості народжених, шлюбів та розлучень, статистики освіти щодо кількості осіб, які навчалися у закладах освіти та підготовки наукових кадрів, зайнятості молоді, злочинних проявів серед молоді.

Статистичні показники наведено в цілому по області, в розрізі районів та міст обласного значення у динаміці за 1995–2018 роки. В окремий розділ виділено основні показники за регіонами України.

 

 

 

     Ціна друкованого видання – 123,39 грн

     Ціна електронної версії – 108,33 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо основних показників робочої сили, зайнятості та безробіття населення області (за методологією Міжнародної організації праці)  у віці  років і старшому.

Інформацію подано за статтю та місцем проживання населення, віковими групами та рівнем освіти за 2021 рік. Наведено порівняння показників зайнятості та безробіття (за методологією МОП) по Україні з країнами Європейського Союзу, а також основні показники робочої сили за регіонами України за 2010, 2015, 20192021 роки.

Видання містить короткий статистичний огляд, методологічні пояснення наведених показників, визначення основних понять та термінів, ілюстроване діаграмами та графіками.

 

 

     Ціна друкованого видання – 200,00 грн

     Ціна електронної версії – 165,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо зайнятості населення, мобільності робочої сили на ринку праці, кількості працівників та розміру заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості, ефективності використання робочого часу,  стану укладення колективних договорів.

Інформацію подано за видами економічної діяльності по області, за районами, а також за статтю та окремими соціальними групами за 2010–2021 рр., окремі показники – з 1980р.

В окремий розділ виділено основні показники за регіонами України.

 

 

    Ціна друкованого видання – 300,00 грн  

    Ціна електронної версії – 270,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

                                                                                                                                    

Містить систему показників-індикаторів, що характеризують рівень життя населення області та окремих його верств у 2020 році у порівнянні  з попередніми роками. Подано основні показники щодо економічної діяльності області, дані демографічної статистики, статистики освіти, зайнятості та матеріальної забезпеченості населення, рівня та структури особистого споживання, інформацію щодо житлових умов населення, пенсійного забезпечення та соціальної напруги.

Інформацію наведено в цілому по області та за районами, окремі  показники – за регіонами України.

 

Ціна друкованого видання200,00 грн

Ціна електронної версії  – 177,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані щодо показників діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі (юридичних осіб): обсягів товарообороту, товарної структури, продажу товарів вітчизняного виробництва, товарних запасів  у 2021р. у порівнянні з попередніми роками. Наведено дані щодо обсягів обороту роздрібної торгівлі.

Статистичні показники наведено в цілому по області, за містами та районами, окремі – за регіонами України.

 

 

Ціна друкованого видання – 195,00 грн

            Ціна електронної версії  – 170,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить дані, що характеризують стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання у 2020р. порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники щодо кількості суб’єктів, зайнятості, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання, а також оплати праці та фінансового стану підприємств.

Інформація наведена щодо результатів діяльності підприємств-суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності, а також з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. Окремі показники наведено за районами області та регіонами  України.

 

 

Ціна друкованого видання –307,00 грн

                Ціна електронної версії  – 253,00 грн

 

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить статистичні показники, що характеризують стан та тенденції розвитку суб’єктів малого підприємництва у 2020р. порівняно  з попередніми роками. Висвітлено дані щодо кількості суб’єктів, зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва, а також оплати праці і фінансового стану малих підприємств. Виокремлено дані по мікропідприємствах.

Інформацію наведено за видами економічної діяльності, районами, окремі показники – за регіонами України.

 

Ціна друкованого видання – 266,00 грн

                Ціна електронної версії  – 217,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо інвестиційної та будівельної діяльності підприємств та організацій області. Зокрема, наведено дані щодо обсягів  капітальних інвестицій за напрямами та джерелами фінансування, індексів капітальних інвестицій, основних показників діяльності будівельних підприємств, прийняття в експлуатацію будівель.

Інформацію подано за 2015–2021рр., окремі показники – за 2000, 2005, 2010рр., в цілому по області та за районами, за видами економічної та промислової діяльності, за регіонами України.

 

 

     Ціна друкованого видання 255,00 грн

     Ціна електронної версії  – 225,00 грн

  

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію, яка характеризує техногенне навантаження на навколишнє природне середовище області, зокрема, щодо надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, скидання зворотних вод у водні об’єкти, утворення та поводження з відходами, використання водних, земельних ресурсів; надано основні географічні, кліматичні та екологічні характеристики області; висвітлено інформацію щодо капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища, джерел їхнього фінансування, використання природних ресурсів, щодо відтворення та захисту лісів, наявності мисливських тварин.

Інформація наведена за 2021р. порівняно з попередніми роками по області, за видами економічної діяльності, за районами, окремі показники – за регіонами України.

 

   Ціна друкованого видання – 284,00 грн

   Ціна електронної версії  – 252,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить статистичні дані, що характеризують промислове виробництво в області. Зокрема, наведено дані щодо випуску найважливіших видів продукції промисловості, індексів промислової продукції, розвитку підприємництва,  інноваційної  діяльності.

Подано інформацію в цілому щодо промисловості області, за видами промислової діяльності у 2000, 2005–2020рр. Наведено дані за районами області та за регіонами України.

 

 

 

   Ціна друкованого видання –232,00 грн

   Ціна електронної версії  – 202,00  грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить дані  розрахунків обсягів  продукції  сільського  господарства  у  постійних цінах 2016р.

Інформацію по області подано з 2010р.; у розрізі районів та міст обласного значення по підприємствах за 2017–2019 роки, за регіонами України – за 2018–2019 роки.

У збірнику подано показники, що характеризують обсяги продукції сільського господарства за основними категоріями виробників сільськогосподарської продукції, видами економічної діяльності аграрного сектору, а також у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь  та  на одну  особу  населення.

 

 

   Ціна друкованого видання – 165,00 грн

   Ціна електронної версії  – 148,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

Містить основні показники, що характеризують соціально-економічний  стан сільського господарства області. Наведено інформацію, що характеризує ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва, реалізацію та споживання сільськогосподарської продукції, чисельність працюючих, сільськогосподарські характеристики домогосподарств, тощо.

Інформацію по області подано за 2005, 2010, 2015, 2019–2021рр., окремі показники – за 1990р., 1995р., 2000р. Наведено дані за районами області та регіонами України.

 

 

   Ціна друкованого видання – 285,00 грн

   Ціна електронної версії  – 254,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  дані щодо кількості сільськогосподарських тварин в цілому по області, за  категоріями господарств, в розрізі районів та міст обласного значення – у підприємствах станом на 1 січня 2020рр. у порівнянні з попередніми роками.

 

 

                              

             Ціна друкованого видання – 130,00 грн

               Ціна електронної версії – 108,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить статистичні матеріали, що характеризують транспортний комплекс і сферу зв’язку області в динаміці за 1995–2018рр. Наведено основні  показники  роботи  і  використання  залізничного,  автомобільного,  авіаційного,  тролейбусного  транспорту  та  всіх  видів зв’язку, наявність  шляхів сполучення.  Інформацію  подано  в  цілому  по області, за містами обласного значення  і  районами, окремі дані – за регіонами України.

 

 

 

 

         Ціна друкованого видання – 136,59 грн

           Ціна електронної версії – 110,51 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить  інформацію  щодо обсягів  експорту (імпорту) товарів і послуг за країнами світу, товарної структури зовнішньої торгівлі,  структури експорту (імпорту)  послуг у 2021 році у порівнянні з попередніми роками. Наведено  порівняння  окремих  показників за регіонами  України.

 

 

                 

            Ціна друкованого видання –  223,00 грн

Ціна електронної версії – 190,00 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо обсягів  зовнішньої  торгівлі  товарами  та  послугами у  2010, 2015,  2018–2020 роках. Статистичні  показники подано за  країнами світу, товарною структурою, видами послуг, містами обласного значення та районами області.

Інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».

У збірнику також відображено показники, які характеризують операції з давальницькою сировиною та продукцією, що виготовлена з давальницької сировини.

  

 

Ціна друкованого видання –  164,00 грн

Ціна електронної версії – 133,00 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо стану залучення  прямих  інвестицій  в  економіку  області  за  країнами  світу, видами  економічної  діяльності на початок 1996, 2001, 2006, 2011, 2016–2019 років та  на  кінець 2019 року.  Статистичні показники наведено  за  містами обласного значення та районами, а також за  основними  країнами-інвесторами  у  розрізі  видів  економічної  діяльності.

 

 

 

     Ціна друкованого видання 175,00 грн

     Ціна електронної версії  – 149,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить статистичні показники, що характеризують науковий потенціал, результати роботи наукових організацій, стан інноваційної діяльності підприємств області.

Інформація наведена в цілому по області, в розрізі районів і міст обласного значення, галузей наук, секторів діяльності, видів економічної діяльності.

Окремі показники наведено за регіонами України.

 

 

Ціна друкованого видання – 195,00 грн

Ціна електронної версії – 172,00 грн

 

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Містить інформацію щодо валового регіонального продукту, випуску товарів та послуг, валової доданої вартості, проміжного споживання, їх структури та динаміки. Дані щодо обсягів випуску товарів та послуг, валової доданої вартості наведені за видами економічної діяльності. Вміщено інформацію щодо структури та динаміки валової доданої вартості економіки регіонів.

У збірнику наведено обсяги та структура основних показників доходів, витрат населення, наявний та реальний наявний доходи, порівняння окремих показників за регіонами України та індивідуальне кінцеве споживання в розрізі джерел фінансування.

 

 

 Ціна  друкованого  видання – 220,00 грн

 Ціна електронної версії  – 185,00 грн     

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

Статистичний збірник містить статистичні показники, які характеризують цінові процеси на споживчому ринку області у 2013–2020 роках.

 У збірнику наведено інформацію щодо індексів споживчих цін на товари та послуги, середніх споживчих цін на основні продукти харчування, які мають значну частку в споживчих грошових витратах домогосподарств. Основні показники подано по області, Україні та за регіонами. Міститься також інформація щодо індексів споживчих цін за окремими країнами світу. Збірник ілюстрований графіками та діаграмами, містить методологічні пояснення.

 

Ціна друкованого видання – 179,00 грн

Ціна електронної версії – 156,00 грн

Презентаційна версія

 Замовити видання

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 31/10/2022