Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

                                             у січнічервні 2020 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

25473519,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

17142587,2

67,3

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

1855804,8

7,3

Переробна промисловість

С

15286782,4

60,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1367759,7

5,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

149107,8

0,6

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1858531,6

7,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

5433984,1

21,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

4361720,7

17,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

207169,9

0,8

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1450581,0

5,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8079963,3

31,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

250969,2

1,0

__________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

А р х і в по місяцях 2020 року:

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  05/08/2020